google27eaa3905ca3fee3.html

Zdroj: healthline.comKefír je živá bytosť, nie je to ani zviera ani rastlina ani huba a ani baktéria. Je to bytosť, ktorá sa síce skladá s rôznych druhov baktérií a kvasiniek – tieto však žijú v jedinečnom samousporiadaní. Podobne, ako živočíšna bunka je viac ako súbor spolupracujúcich archeónov a baktérií, z ktorých kedysi dávno vznikla… Podobne, ako človek je nekonečne viac ako súbor jeho buniek a orgánov… Podobne ako spoločnosť a konečne celá zem je viac ako len súbor jej bytostí… Aj kefír je niečo viac. Je to priateľ, ktorý s tebou doma žije, staráš sa o neho ako o domáce zvieratko a on ti za odmenu pretvorí mlieko na zázračne liečivý nápoj.

Kyslomliečna múdrosť

Kefír má výborne zvládnuté to, s čím my ľudia v súčasnosti zápasíme: je to schopnosť za meniacich sa podmienok udržiavať seba a svoje súčasti v hybnej rovnováhe. Kefír je bytosť v tanci látkovej premeny – je to tanec množstva menších živých súčastí, ktoré sa vzájomne usmerňujú a pomáhajú si k prežitiu a k tvoreniu. Tento tanec má v sebe hlbokú nesmrteľnú múdrosť. Za predpokladu, že raz za pár dní dostane kefír čerstvé mlieko a teplota sa dlhodobo udrží v prijateľných medziach – kefír bude žiť večne.

Kefír má to, čo nám ľuďom chýba – a je nadšený nám to odovzdať! Ako každá bytosť na Zemi, aj on má svoju inteligenciu. Vraví sa, že strom poznáš po ovocí, človeka poznáš po výsledku jeho činov – kefír poznáš po jedle, ktoré pre teba chystá. Čerstvo nadojené mlieko od kravy, ktorá žije na lúke šťastným životom, je dnes už zväčša len sen – avšak aj toto mlieko obsahuje pre dospelého človeka ťažko stráviteľné druhy bielkovín. Kefír má tú čarovnú moc mlieko pre človeka predspracovať, predtráviť ho, premeniť ho na od podstaty iné jedlo, iný nápoj!

Tajomstvo večného života

Kefírové kyslé mlieko, kefírový tvaroh či srvátka sú pre človeka oveľa priateľskejšie ako čerstvé či trvanlivé, kvasením nespracované mlieko. Môžu ich prijímať aj ľudia, ktorých telo neznáša laktózu. Oproti bežnému kyslému mlieku či jogurtu má kefír množstvo ďalších prínosov. Niektoré z nich sú zrejmé a aj hmotárskou vedou overené, iné sú na hranici čarovna, prípadne ďaleko za ňou – v oblastiach tajomstva prestupujúcej celistvosti a božstva živej Zeme.

Kefír ako celistvá, samosprávna sa a nesmrteľná bytosť obsahuje múdrosť mieru a vnútornej rovnováhy. Obsahuje múdrosť toho, kedy prekvitať a kedy sa riadene stiahnuť tak, aby žiadna jeho časť neutrpela – tak, aby mohol v plne sile znova vykvitnúť! Je prispôsobivejší a zároveň stálejší a menej náročný ako akákoľvek iná mliečna kultúra – kefír je totiž niečo viac, ako len kultúra – je to živý celok. Jeho múdrosť pramení z úplnosti a nedovolí, aby jedna jeho súčasť vyhynula preto, že iná si chce dlhšie udržať výhodu.

Posvätný Celok

Celok je všetko, čo je. Celok je Všehomier, je to svetlý Svet – toto všetko je so samým sebou v miery – pretože nejestvuje nič iné, s čím by mohlo bojovať. Úplný celok je ten posvätný priestor mieru, rovnováhy, spokojnosti a bohatstva. Celok je múdrosť toho, že všetky hranice sú pohyblivé a pominuteľné – že som tu len ja – že ja som ty a ty si ja! Celok je prianie slobody, je to uvoľnenie svojich častí v dôvere a úcte, pretože každá z týchto častí je sama celkom – avšak len vtedy, keď je spojená, cez svoj stred, cez svoje srdce, tep a dych, s múdrosťou celku.

Kefír pozná tajomstvo celistvosti, tej celistvosti, ktorú sme my ľudia na Zemi v tejto pohnutej dobe stratili. Rád ti pomôže, pretože tak pomôže celej Zemi – praje si odovzdať nám túto múdrosť. Láska ide cez žalúdok a táto múdrosť je múdrosťou lásky. Preto prijmi tento dar, prijmi ho s úctou, láskou, ako by bol božím darom. Vedz, že tým bohom je prestupujúci Celok, že tým bohom je Celistvosť celkov, kde každý stred celku je bránou ku všetkým stredom. Vedz, že tým božstvom je Zem, ktorá je celá a zároveň naša jediná!

Zázračný liek

Prijmi kyslé kefírové mlieko, prijmi kefírový tvaroch i srvátku ako liečivý dar. Nadviaž na pradávny dobrý zvyk – obetuj niečo celku, s dôverou sa uvoľni do tanca života a za čas prijmi jeho dar! Obetuj kefíru mlieko a za pár dní sa napoj – napi sa, naplň sa, najedz sa! Plne prítomný, sústredený a vedomý – uži si ten čas – napoj sa na Božstvo. Vedz, že zdravie tkvie v celistvosti, tvoja bytosť sa zahojí v hojnosti! Plne si ho vychutnaj!

Mlieko je dar od kráv, od miernych zvieracích matiek, ktoré boli našimi predkami uctievané ako darkyne života a bohatstva. Dobytok býval najväčším majetkom – v našej hornatej slovenskej zemi bolo mlieko tým životodárnym nápojom, bolo známkou zemskej hojnosti, plnosti a materskej lásky. Zároveň bolo mlieko hmatateľným dôkazom zmyselnej milosti oblej Zeme, tej najširšej najväčšej a jedinej Ženy, ktorú všetci máme a v jej nekonečných podobách zdieľame.

Pokora a obeť

Dnes sme si kravy prestali vážiť, zneuctili sme ženy milenky aj matky, pošpinili a poranili sme širokú našu Zem. To mlieko v obchodoch už nie je čisté, je poškvrnené ľudskou chamtivosťou a koristníctvom, je výsledkom utrpenia, násilia, ťažoby – a preto sa ho zriekni a preto ho obetuj. Obetuj ho tomu malému dokonalému celku v pohári. Daruj mu ho a odstúp, nič si nemysli, pusti to z hlavy a nečakaj! Za pár dní ti to príde – mlieko sa vyčistí, posvätí, zmení sa v liečivý dar!

Vedz, že veľmi veľmi potrebuješ vyliečiť sa! Vedz, že práve kefír ti pomôže. Nie len on. Pomôže ti dôvera a uvedomenie, že všade okolo teba sú brány k zdraviu. Prechodom bránou sa však musíš skloniť – pokloniť sa, pustiť svoju hlavu, svoj rozum – pokoriť sa. Potom sa však znovu vystri – znovuzroď sa ako celistvý! Múdrosť totiž nie je v ľudskom rozume, tá liečivá múdrosť ľudí presahuje – vedomie je všehomierne a prepájajúce. V pohári je pravda všetkého v jednej z jej podôb! Na zdravie!

Črevná mikroflóra

Zdravé ľudské telo obsahuje kilogramy najrôznejších baktérií. Je ich v tebe dokonca viac ako tvojich ľudských buniek – je to tým, že tieto baktérie sú veľkosťou oveľa menšie, ako ľudské bunky – ich úloha však vôbec nie je malá. Väčšina ich žije v tvojich črevách a ony sú práve tými druhmi bytostí, ktoré sa nachádzajú i v kefíre. Dnes je už všeobecne známe, že ľudský imunitný systém je veľmi úzko previazaný s črevnou mikroflórou – a práve ňu kefír ozdravuje!

Vzťah celku a časti je vzťahom hraníc, vstupov a výstupov. Je to vzťah toho, čo ako premeniť, čo si vziať, čo nechať tak a čo odovzdať – aby náš vzťah prúdil pre obojstranný prospech. Vtedy sme šťastní, keď sme súčasťou širšieho celku, keď si prajeme a spolupracujeme, vzájomne sa dopĺňame a obohacujeme – to je symbióza! Tie baktérie a kvasinky v našich črevách sú symbiotické. Ak sa však dostanú do vzájomnej nerovnováhy – to je príčina choroby.

Múdry doplnok stravy

Kefír ako celok nesie tú múdrosť a zároveň druhovú pestrosť, ten zdravý živý vzor súladného celku oblých kyprých tvarov. Kefír nesie pradávne dedičstvo, ktoré napravuje to tak často narušené osadenstvo našich čriev. Kefírový nápoj obsahuje výživu, nesie vitamíny a enzýmy a samozrejme blahodarnú kyselinu mliečnu. Táto kyselina posilňuje naše trávenie a pomáha telu udržiavať v črevách zdravé prostredie.

Ľudské telo je ekosystém, je to celok, ktorý má svoje vstupy a výstupy. Na hmotnej rovine vedú tieto práve cez tráviacu sústavu – cez to miesto črevnej mikroflóry. Ochranná sústava ľudského tela stráži vstupy – to je dôvod, prečo je tak úzko spätá s črevami. Múdrosť v črevách je múdrosť zdravej súhry častí a celku, je to tanec bytostí, ktoré sa rozpadajú, odchádzajú, aby prišli – sú trávené, aby sa stali súčasťou inej, širšej bytosti.

Je to tanec zrodu a smrti – v črevách je to tajomstvo prerodu a nového zmyslu. Kefír pozná toto tajomstvo – pretože sám je nesmrteľný a večný. Sám ti to dokáže, keď sa po dňoch útlmu na vzduchu či v chlade, znova a znova, už po stáročia, oživí! Tanec smrti a zrodu je tanec častí, ktoré sa stávajú súčasťou – a nachádzajú šťastie. Nie náhodou znejú tieto dve slová, šťastie a súčasť, podobne. Telo je nekonečne viac ako súbor svojich častí a samé je časťou širších celkov. Prajem ti, aby si bol zdravý, živý, uvoľnený a vyladený – aby si bol šťastný!

Ďalšie články o kefíre:
Kefír – otázky a odpovede
Kefírová mapa Slovenska

Viac podobných článkov nájdeš na blogu Slová.naZemi.sk


(Prečítané 431 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.