google27eaa3905ca3fee3.html

Ak by sme sa pozreli na definíciu zdravia podľa svetovej zdravotníckej organizácie dozvedeli by sme sa, že ide o úplnú fyzickú, psychickú, duševnú a duchovnú a sociálnu pohodu. Je to samozrejmé, keďže človek je telesno-duševno-duchovno-sociálna bytosť, jeho stav zdravia teda musí byť dosahovaný na všetkých týchto úrovniach.

Imunitný systém je strážca. Má dohľad nad všetkým, čo sa v tele deje. Je to náš skutočný „domáci“ lekár. Ide o súhrnný obranný mechanizmus tela, pri ktorom hrajú svoju úlohu mozog, nervy, koža, bunky, krv, lymfa, žľazy, látková premena, hormóny a všetky ostatné orgány. Jeho jedinečná schopnosť chrániť telo pred pôvodcami ochorení a zároveň zabezpečiť kontrolu zdravia je neuveriteľná.

Imunitný systém dozerá na mnohomiliónový život, ktorý máme ukrytý vo svojom tele a okamžite zakročí, ak si všimne niečo nezdravé, chybné, či degenerované. Je to geniálne usporiadaný svet vo vnútri nášho tela. Skladá sa z rôznych typov bielych krviniek, ktoré sa tvoria v kostnej dreni (každú sekundu vytvorí približne dva milióny obranných buniek) a koncentrujú sa v slezine, v thymuse (detská žľaza), lymfatických uzlinách. Tieto krvinky putujú krvným obehom a lymfatickým systémom ako policajne hliadky tela. Delia sa na dve skupiny. Biele krvinky typu B-lymfocyty produkujú látky, ktoré neutralizujú vytvorené choroboplodné zárodky a pomáhajú mobilizovať obranyschopnosť organizmu.

Druhá skupina T-lymfocytov ničí baktérie a vírusy v organizme. Tieto T-lymfocyty sa delia na tri skupiny: pomocníkov, výkonné bunky a tlmiace bunky. Pomocníci vyhľadávajú nepriateľa a prinášajú výkonným bunkám informácie o útoku. Tlmiace bunky majú za úlohu činnosť oboch príliš horlivých buniek imunitného systému brzdiť, aby sa neobrátili proti vlastnému telu. Biele krvinky sa síce explozívne tvoria v kostnej dreni, ale v nehotovom štádiu. Ich diferenciácia a „školenie“, ktoré obranné funkcie budú musieť prevziať v rámci imunitného systému prebieha v thymuse. Tu sa špeciálne T-lymfocyty za dva – tri týždne naučia rozoznávať, čo je organizmu cudzie a čo vlastné, čo je zdravé a čo choré, čo bezpečné a čo nebezpečné. V thymuse je ako v pamäti počítača uložené v génoch obrovské množstvo všetkých životných rizík živočíšneho druhu a skúsenosti generácií spred miliónov rokov, a tiež aj správne odpovede. V tomto počítači nachádza imunitný systém nie len všetky riziká, s ktorými sa môže človek stretnúť, ale aj odpoveď na otázku, ako sa s tými to rizikami vysporiadať. Tu sa T-lymfocity učia, ako majú rýchlo tieto programy nájsť a hlavne, ako ich majú použiť. Toto „školenie“ prebieha v období detstva a mladosti, preto je v tomto období thymus, nazývaný aj detská žľaza väčší, elastický a veľmi aktívny. Na vyhraňovaní schopností spolupracuje až 20 rôznych hormónov. V pokročilejšom veku preberá školiacu úlohu za scvrkávajúci sa thymus koža. Imunitný systém je riadený mozgom – jednak nepriamo, prostredníctvom hormónov v krvnom obehu, a tiež priamo, pomocou nervového systému a neurotransmitérov. Boli objavené doteraz neznáme nervy, ktoré spájajú hypotalamus (istá časť stredného mozgu) priamo s thymom a slezinou.

Iný výskum dokázal, že biele krvinky bezprostredne reagujú na premenu hormonálneho systému, čo má dôsledky na imunitný systém. Moderná medicína, zďaleka na všetko nestačí, dokonca nič nedokáže, pokiaľ s ňou telo vlastnými schopnosťami nespolupracuje. Liečivé sily tela sú priamo závislé od duševného stavu, pocitov šťastia, strachu alebo od spôsobu myslenia. I keď doteraz sa nepodarilo presne preukázať ako chemické látky v mozgu súvisia s emóciami a myšlienkami, podstatné je, že stav mysle má na stav tela okamžitý a bezprostredný vplyv a to ako v pozitívnom, tak v negatívnom zmysle slova. Imunitný systém má svoju vlastnú inteligenciu, ktorú uplatňuje na udržanie zdravia. Narušenie imunitného systému spôsobuje okrem nesprávnej výživy a iných faktorov predovšetkým chronický stres. Naopak, pozitívne duševné stavy majú na imunitný systém pozitívny vplyv.

Je dokázané, že všetky naše choroby majú korene v mysli. Vlastne je to psychika, ktorá riadi všetky funkcie v našom tele. Ľudský orgán je orgánom vedome mysliaceho ducha, rôzne časti mozgu sú spojené ako s vedomou, tak podvedomou činnosťou. Vedci neustále pripomínajú, že väčšina ľudí využíva svoj mozog približne na 5-10% a 90% ostáva nevyužitých. Viac ako 90% duševného života sa odohráva na nevedomej úrovni. Na vedomej úrovni sú to procesy myslenia, rozhodovania, predstavivosti, ktoré však nechávajú svoje odtlačky v mozgových bunkách a odovzdávajú ich nevedomiu, ktoré ich pomocou myšlienkových asociácií môže využiť. Naša myseľ sa však neprejavuje len prostredníctvom vedomých činov, ale pôsobí aj na naše telo. Stačí si uvedomiť, aké výroky bežne používame: „Leží mi to v žalúdku, Tlačí ma to k zemi, Zlomil si mi srdce, Dusí ma to, Padám z toho na kolená, Dostanem z toho porážku“… Telo na tieto odkazy mysle, či už vedome, alebo podvedome reaguje. Tieto odkazy sú v podstate kódované mechanizmy prežitia, ale aj smrti. Aktívne vypnú obranné prostriedky vo chvíli, kedy máme pocit, že už nechceme žiť – spomalia životné funkcie a priblížia nás k smrti.

Na zmenu zdravotného stavu môžeme používať myšlienky, emócie a predstavy. Každý človek má schopnosť liečiť sa sám a dokonca má aj schopnosť neochorieť. Na túto možnosť už poukazujú aj lekári, ktorí mnohí sami na sebe vyskúšali tieto spôsoby liečby. Nevedomie je realizátor myšlienok, predstáv a citov. Všetko, čo si prajeme a v duchu považujeme za skutočnosť, naše nevedomie prijme za existujúcu skutočnosť, ktorú čo najrýchlejšie zrealizuje. Vedomé a nevedomé procesy predstavujú dve oblasti ducha. Nevedomie je miestom skrytých síl, schopností, myšlienok, duševných vlôh. Prostredníctvom nevedomia je umožnená väzba na všetky informačné polia. Spôsob, ktorým myslíte zanecháva na nevedomí hlboké stopy. Ak je prevažná väčšina vašich myšlienok negatívna, ako napríklad starosti, strach, hnev, závisť, nenávisť, pôsobia na naše telo v podobe postupne sa rozvíjajúcich chorôb, lebo tieto emócie vyvolávajú nadprodukciu stresových hormónov a tie deštruujú lymfatické uzliny, a vlastne tak potláčajú náš imunitný systém. Naopak, ak mu vnukneme pozitívne myšlienky a emócie, predstavu dokonalého zdravia, naše telo bude zdravé.

Sme neobmedzenými pánmi našej duše, čiže nášho nevedomia, máme slobodnú vôľu rozhodnúť sa pre život, lásku, zdravie. Nevedomie robí všetko preto, aby chránilo náš život a obnovovalo naše zdravie. Ono dáva okamžitý podnet imunitnému systému, ak sa do organizmu dostane cudzorodá látka, ktorá by mohla narušiť jeho rovnováhu a spôsobiť ochorenie. Nekonečná múdrosť, na ktorú je napojené naše nevedomie cez informačné pole a ktorá stvorila naše telo, je schopná vyliečiť všetky orgány a tkanivá, ktorých je vlastne tvorcom, ak veríme, že je to možné. Viera nie je nič iné, ako určitá myšlienka, alebo predstava, ktorú vedomie spolu s nevedomím prijmú za skutočnosť.

Cieleným využitím predstavivosti je možné nevedomiu odovzdať veľmi účinnú predstavu úplného zdravia, sily a mladosti. Nevedomie vie, čo má robiť, zákony prírody sú totožné s nevedomím. Keďže pud sebazáchovy je najvyšším zákonom prírody, pôsobí aj najmocnejšiu autosugesciu. Základom každého liečebného procesu je pozitívny duševný postoj, či spôsob myslenia. Ak budete myslieť pozitívne a veriť v silu svojho imunitného systému, nevedomie a vedomie sa spoja a určite vás nesklamú. Vynikajúcim pomocníkom na podporu zdravia je pravidelná relaxácia spojená s autosugesciou. Stačí, ak si budete pravidelne vizualizovať prameň sily, slnka, či vody, ktorý z vášho tela odplavuje všetko škodlivé a necháva ho zdravé a prežiarené a váš imunitný systém bude fungovať dokonale a vaše telo bude zdravé a prežiarené. Dokonca bolo preukázané, že vizualizáciou sa dá zvýšiť počet bielych krviniek v tele.

Druhým dokonalým nástrojom, ktorý pomáha vášmu imunitnému systému udržiavať telo zdravé je láska. Práve láska ako najvyšší cit, je schopná poraziť všetky choroby. Nesmie však isť o lásku podmienenú, lebo tá môže viesť k celkovej vyčerpanosti a depresii, ktoré oslabujú imunitný systém. Liečenie súvisí so schopnosťou rozdávať a prijímať lásku, ktorá si nekladie žiadne podmienky. Bezvýhradná láska, je najsilnejším stimulom imunitného systému.

Už aj vedecké výskumy preukázali skutočnú liečivú silu lásky. Či už to bol výskum, ktorý ukázal, že v krvi zamilovaných ľudí je viac kyseliny mliečnej – takže sú menej unavení a viac endorfínov, takže sú šťastnejší a menej náchylní na bolesť či ochorenia. Alebo výskumy, pri ktorých sa skúma zdravotný stav ľudí, podľa toho či žijú v šťastnom partnerskom vzťahu, nešťastnom partnerskom vzťahu, alebo single, ktoré preukázali omnoho lepší zdravotný profil ľudí žijúcich v šťastnom partnerskom vzťahu. Ľudia bez partnerov sú omnoho náchylnejší na alergie a zlyhanie imunitného systému. Preto, ak chcete byť zdraví, je potrebné byť šťastní, veselí a naplnení láskou. Je to predsa tak jednoduché a pri tom tak zložité. Rovnako, ako mať dokonalé zdravie.

Natália KrížováTip na knihu:

Dr.Stephen T. Chang – Vnitřní cviky pro zdraví – Autor nás uvádza do tajov starého taoistického učenia a z neho vychádzajúcej metódy, ktorá je založená na duševných aj fyzických ozdravných, liečivých cvikoch. Tie posilňujú a uzdravujú najmä vnútorné telesné orgány. Prvá časť knihy vysvetľuje základné princípy tohto systému. Dozviete sa, aká je filozofia tao, čo hovorí o zdraví, výžive, liečení, sexualite a sebaovládaní. Ďalej je potrebné naučiť sa niečo o energii a jej cirkulácii. Autor vysvetľuje aj teóriu siedmych žliaz a teóriu nervov. Druhá časť knihy prináša konkrétne cviky: napr. cvik na posilnenie srdca či pečene, na zastavenie menštruácie u žien, na chudnutie… (cviky sú dôkladne vysvetlené a ilustrované ČB obrázkami). Kniha sa ďalej dostáva aj k tzv. vyššiemu spôsobu života. Ide o cvičenia meditácie, kontemplácie a dýchania. Patria k nim aj cvičenia na prečisťovanie mozgu. A na záver čitateľ dostane taoistické návody na riešenie problémov.


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 817 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.