google27eaa3905ca3fee3.html

Veľmi jednoduchý spôsob, ktorým je možné pochopiť princíp života človeka ako duchovnej bytosti na Zemi, je „naloženie“ jednotlivých viet modlitby Otčenáš na energetický (čakrový) systém tela. Je to tiež veľmi jednoduchá technika harmonizácie celého energetického systému a spojenia sa s jasnými ríšami.

cakry

Otče náš, ktorý si na nebesiach

(nad telom)

Sféra jasných ríš svetla

Posväť sa meno Tvoje

(7. čakra – Sahasrara vychádza z temena hlavy smerom hore)

Fialová farba tejto čakry je najduchovnejšou farbou spektra. Vzniká zlúčením modrej a  červenej farby – vedomé používanie mentálnej sily v práci so základnou životnou energiou. Má priamu súvislosť so 7. lúčom (sobota) a s kauzálnym telom :

VZÝVANIE PRE VEČER (časť textu)

MILOVANÁ VŠEMOHÚCA PRÍTOMNOSŤ BOŽIA JA SOM VO MNE A MILOVANÝ KRISTUS ! OHLIADNITE SA NA CELÝ PRÚD MÔJHO ŽIVOTA A POVEDZTE MI, ČO MÁM EŠTE ZLEPŠIŤ. UVOĽNITE SVOJIMI MILUJÚCIMI SVETELNÝMI RUKAMI Z MÔJHO KAUZÁLNEHO TELA ENERGIE, KTORÉ SÚ POTREBNÉ K TOMU, ABY KAŽDÁ VINA BOLA VYROVNANÁ. ĎAKUJEM VÁM A PRIJÍMAM TO, AKO BY MI TÁTO MILOSŤ UŽ BOLA PREUKÁZANÁ.

Zlatá a biela farba tejto čakry sú prejavom ukončenia karmického kolobehu.

Príď kráľovstvo Tvoje

(6. čakra – Adžna, tretie oko)

Kráľovská modrá farba je farbou Božej vôle, viery, sily, moci a ochrany – 1. lúč (nedeľa). Zo žliaz endokrinného systému je k 6. čakre priradená hypofýza – riadiaci orgán celého endokrinného systému. 6. čakra má priamu súvislosť s mentálnym telom. Vedomá činnosť vedie jednak k vyrovnaniu karmických záväzkov, ako aj k hľadaniu svojho účelu života (dharmy).

SOM SI VEDOMÝ, ŽE V MOJOM SRDCI LEŽÍ BOŽÍ PLÁN PRE MŇA SPOLOČNE S PROSTRIEDKAMI A CESTAMI, AKO HO USKUTOČNIŤ. BUDEM SA KAŽDÝ DEŇ NAMÁHAŤ A SNAŽIŤ SA ZAMERAŤ SVOJU POZORNOSŤ TAK, ABY SA TENTO PLÁN USKUTOČNIL.

JA SOM VIERA VO VŠEMOHÚCNOSŤ BOHA VO MNE, VIERA, KTORÁ MA RIADI, CHRÁNI, OSVETĽUJE, UZDRAVUJE, OBSTARÁVA, UDRŽUJE A ROBÍ VŠETKO, ČO PRE MŇA MUSÍ BYŤ  UROBENÉ.

Veľká Invokácia (časť textu)

Zo Stredu, v ktorom je Vôľa Božia známa

kiež účel malé ľudské vôle vedie,

ten účel, ktorý Majstri poznajú

a ktorému slúžia.

Buď Vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi

(5. čakra – Višudha)

5. čakra je čakrou komunikácie. K nej je priradená štítna žľaza a často ochorenie tejto žľazy s vnútornou sekréciou súvisí s neschopnosťou, alebo nemožnosťou verbálne vyjadriť to, čo nás trápi (5. čakra je prepojená s 2. čakrou). Vo Východných kresťanských kultúrach je jedným z najsilnejších prostriedkov liečby štítnej žľazy metóda, pri ktorej po hlbokom nádychu nasleduje výdych s vyslovením slov : „Buď Vôľa Tvoja“. Prijatie daného stavu je základom pre možnú zmenu.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

(4. čakra – Anahata)

Ráno pri východe Slnka pridelí archanjel Rafael každému človeku príslušný diel energie pre daný deň. Srdce je centrum Božskej energie, ktorú používame vo svojom živote. Ako s ňou človek počas dňa naloží – je na ňom (láska, hnev). Človek – Boh – Tvorca vlastného života.

Farby 4., 5., 6. a 7. čakry sú „chladné“ farby spektra. Farby 1., 2. a 3. čakry sú „teplé“ farby spektra. Spodné tri čakry súvisia s našou aktivitou, konkrétnym životom našej osobnosti vo vonkajšom svete a preto aj príslušné vety modlitby Otčenáš majú konkrétny, osobný charakter, smerujúci nás k životu so snahou o spasenie.

A odpusť nám naše viny

(3. čakra – Manipura)

Solar plexus je naše osobné slnko, naše osobné ego, osobnosť. Prosbou tejto vety prosíme o milosť, o to, aby naša činnosť bola vopred očistená od našich vín, ktoré nás môžu viesť ku konaniu v rozpore s Vyšším zámerom. Je to prosba, aby sme nám danú energiu používali v každodennom živote správne, pre všeobecné blaho. Nie v prospech seba, ale pre požehnanie svojho blížneho. Tým naše osobné schopnosti vedome ponúkame Vyššiemu účelu.

MOCNÁ PRÍTOMNOSŤ BOŽIA VO MNE A VAŠE VEĽKÉ BYTOSTI PRVÉHO LÚČA ! PONECHAJTE STÁLE VAŠU SILU, MOC A VAŠU OCHRANU PRI MNE, ABY SOM ICH MOHOL VYJAVIŤ K POŽEHNANIU SVOJHO BLÍŽNENHO.

JA SOM VEDÚCA LÁSKA, MÚDROSŤ A OSVIETENOSŤ, KTORÁ SA PREJAVUJE VO VŠETKOM, ČO MYSLÍM, HOVORÍM A KONÁM. PRIKAZUJEM TÝMTO SILÁM, ABY DO MŇA STÁLE PRÚDILI, ABY SA V MOJOM ŽIVOTE MOHOL USKUTOČNIŤ BOŽÍ PORIADOK.

                V MENE MÔJHO BOŽSKÉHO JA SOM ĎAKUJEM VÁM, VY VEĽKÉ BYTOSTI DRUHÉHO LÚČA ZA VŠETKY POUČENIA A POKYNY, KTORÉ MA NECHALI POZNÁVAŤ MOJU CESTU.

JA SOM, JA SOM, JA SOM.

Ako i my odpúšťame svojim vinníkom

(2. čakra – Svadhistana)

Oranžová farba 2. čakry je farbou radosti, tvorby, ako aj vzniku nového života (reprodukčný proces). Vzniká zlúčením červenej a žltej farby spektra – našej základnej životnej energie a osobnosti (alchýmický proces tvorby). Karmický proces nás neustále núti vyrovnávať pochybenia, spája nás s ľuďmi, s ktorými nie sme v dokonalom súlade. Naše „odpustenie svojim vinníkom“ dáva šancu oslobodenia sa  od neustáleho karmického kolobehu príčin a následkov. Súčasne vytvára priestor tvorivej činnosti v prospech celku.

A neuveď nás do pokušenia

(1. čakra – Muladhara)

1. čakra je centrom základnej životnej sily, ktorá je našou hybnou silou pre tvorbu. Život na Zemi si vyžaduje aj materiálne zabezpečenie, zábavu a hry, to by ale nemalo byť cieľom života človeka.

Ale zbav nás Zlého

(pod telom)

Uviaznutie v čisto materiálnom svete zvádza z cesty a ničí vzájomnú spoluprácu.

Pozn. Apely, meditácie a vzývania pre každý deň v týždni – viď príloha k článku Hemisféry

Dúha je optický úkaz vznikajúci v atmosfére Zeme. Vznik dúhy je spôsobený disperziou slnečného svetla prechádzajúcim kvapkou. Isaac Newton ako prvý vo svojej práci o optike z roku 1672 ukázal, že biele svetlo je možné zložiť z farebných spektrálnych lúčov a vysvetlil zákonitosti dúhových farieb. Dúha obsahuje farby svetelného spektračervená (vonkajšia strana), oranžová, žltázelenámodrá, tmavomodrá (indigo) a fialová (vnútorná strana).

Každá ľudská bytosť je vlastne dúhou. V každom z nás sa biele svetlo láme do rovnakého spektra farieb, ale osobitné zafarbenie kauzality tento proces, poznanie absolútnej pravdy, do určitej miery deformuje. Kiež by v nás napriek tomu pohľad na iného človeka vyvolal takú prirodzenú, detskú radosť, ako pohľad na dúhu.

Roman Bajus – masáže a poradenstvo, www.lamuzza.sk


Galaxia


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Omraam Mikhael Aivanhov – Nový pohled na Evangelia – Významný duchovný učiteľ a filozof, pôvodom z Bulharska, pôsobiaci vo Francúzsku, žijúci v r. 1900-1986. V tejto knihe interpretuje príbehy z Evanjelií nie len ako reálne či naopak symbolické udalosti, ale predovšetkým ako psychologické situácie. Odhaľuje tak skryté, nemenné, duchovné skutočnosti nášho života.

Pôvodná cena: 5.80 EUR, Naša cena: 4.64 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.16 EUR


(Prečítané 1 753 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.