google27eaa3905ca3fee3.html

Osho bol a stále je sporná a kontroverzná postava. Tak ako každý, okolo koho sa vytvoril kult osobnosti a kto bol/je zbožňovaný a uctievaný, aj on bol/je podozrievaný z toho, že ide len o obyčajného nenásytného podvodníka a falošného proroka. Tak ako vo všetkých podobných prípadoch (v podstate u každej známej a verejne činnej osobnosti), sú tu dve rôzne strany mince: na jednej je osobný život daného človeka a všelijaké fakty aj fámy o ňom, na druhej vplyv, aký mal na druhých, myšlienky, ktoré šíril, skutky, ktoré konal, jeho učenie a pôsobenie.

Keďže Osho je už pomerne dlho mŕtvy, v súčasnosti má zmysel a platnosť už len tá druhá „kôpka“: jeho učenie a myšlienky. A tie sa šíria hlavne prostredníctvom jeho kníh, ktorých je na svete (vrátane slovenských a českých prekladov) veľmi, veľmi veľa. To preto, lebo Osho v skutočnosti vôbec nepísal – tieto knihy sú len prepisy nahrávok jeho hovorených prejavov, prednášok, seminárov a podobne, redakčne utriedených podľa tém (čo sa týka ich usporiadania do jednotlivých kníh, môže aj nemusí sa jednať o príhovory prednesené v jednom období alebo chronologicky).

Táto kniha patrí k najvydarenejším takýmto redakčným počinom v rámci Oshovho diela a údajne aj k celosvetovo najpredávanejším a najpopulárnejším. Aj podľa mojej skromnej mienky (ako prekladateľky a redaktorky) je jednoznačne najlepšia. Nachádza sa v nej totiž množstvo naozaj krásnych, úchvatných myšlienok, ktoré človeku už len tým, že si ich číta, roztvárajú vedomie a dušu ako okno alebo krídla a navodzujú pocit fascinácie tým, že vôbec sme, jestvujeme, vnímame a vieme.

Nie je to v skutočnosti kniha (len) o meditácii. Osho totiž to, čo si kladie za cieľ meditácia, pokladá za pravý spôsob, ako by sme vlastne mali žiť, vnímať, cítiť sa aj správať sa. Tieto stavy tu rozoberá, vysvetľuje a opisuje; snaží sa človeku priblížiť ich povahu a hlavne sa snaží aspoň krátke záblesky z nich sprostredkovať. Jeho slová, vety, príklady a prirovnania sú starostlivo volené tak, aby čitateľ či poslucháč pochopil záblesky pravdy za slovami, poznanie a pocity, ktoré sú v skutočnosti neopísateľné a neuchopiteľné. Osho však predsa dokáže priblížiť nám ich, navodiť nám stav slobodného, vznešeného, opojného bytia.

A tento stav je to, čo sa tisícročia snažia dosiahnuť rôzne formy meditácie a rôzne duchovné cvičenia. Bez ohľadu na to, ako sa nazývajú alebo k akej tradícii, kultúre, krajine či duchovnej škole patria, v skutočnosti pri nich ide o to, aby človek otvoril svoje vedomie a vnímanie a dostal sa k samotnej podstate svojho bytia, ktorá je nádherná a oslobodzujúca, plná energie, sily a inšpirácie.

Niekedy sa k tomu treba dopracovať postupne a trpezlivo, cez rôzne vrstvy a nánosy pocitov, obáv, zmätku, únavy, hnevu či depresie. Inokedy stačí niečo si náhle všimnúť, nakrátko sa na niečo zadívať, a je to tu.

Vynikajúce na tejto knihe je práve vyváženosť úvah a vysvetlení na jednej strane a návodov a podnetov, ako určité veci sám zažiť na strane druhej. Nachádza sa tu veľké množstvo rôznych konkrétnych druhov meditácie, cvičení, metód a postupov, ktoré sú prehľadne roztriedené podľa štýlu či formy. Jasné inštrukcie sú doplnené ďalšími slovami Osha, ktoré vám pomôžu danú meditáciu vykonávať správne a mať z nej naznačený úžitok.

Tieto meditácie nie sú len nejakými prevzatými cvičeniami. Hoci niektoré z nich sú známe a praktizujú sa v rámci určitých duchovných alebo meditačných tradícií či smerov, Osho ich upravil podľa toho, čo počas rokov praxe a venovania sa množstvu ľudí z celého sveta zistil, že je potrebné, dôležité a účinné pre súčasného človeka. A veľká časť uvedených cvičení sú úplne originálne, vlastné Oshove metódy, ktoré používal v rámci svojho učenia a pôsobenia.

Ale hádam už dosť slov cudzieho pisateľa o tejto výnimočnej knihe. Omnoho lepšie je začať čítať ju samú. Naozaj je krásna, vzácna a vedomie i srdce rozširujúca…


Osho – Podstata bytí. Komplexní kniha meditace

Pôvodná cena: 9.60 EUR, Naša cena: 8.64 EUR, Zľava: 10.00 % Súvisiace články:


 

(Prečítané 296 krát, 1 dnes)
 

One Response to Tip na knihu: Osho – Podstata bytí. Komplexní kniha meditace

  1. juraj píše:

    Osho je síce mŕtvy, ale existuje niečo ako Guru – jóga.
    V starých textoch sa spomína, že žiaci komunikovali so svojimi majstrami aj po ich smrti.
    To jest, čítať Oshove knihy mi pripadá ako duševne sa spájať s hromadou hnoja, vzhľadom na jeho prejavy a činy.
    Iný prípad je, keď človek chce vedome byť hromadou hnoja, potom je to v poriadku – a hnoj menej smrdí keď sa zabalí do pozlátka pekných rečí.