google27eaa3905ca3fee3.html

Všechny problémy jsou psychosomatické, protože tělo a mysl nejsou dvě oddělené věci. Mysl je vnitřní část těla a tělo je vnější část mysli, takže cokoliv může začít v těle a vstoupit do mysli, nebo naopak: cokoliv může začít v mysli a dostat se do těla. Není mezi nimi žádná hranice, žádný vodotěsný prostor.

Všechny problémy tedy mají dva okraje: mohou se proto řešit pomocí mysli nebo těla. A až do dnešní doby bylo ve světě normální toto pojetí: někteří věřili, že všechny problémy pocházejí z těla – fyziologové, Pavlovovi zastánci, behavioristé… Ti léčili tělo a samozřejmě v padesáti procentech případů byli úspěšní. A doufali, že se věda posune dál a budou mnohem úspěšnější, ale nikdy neuspěli víc než na padesát procent. To ale nemá nic společného s rozvojem vědy.

Na druhé straně stáli ti, kdo si mysleli, že všechny problémy pocházejí z mysli – což je stejná hloupost jako ta první. Křesťanští vědci, hypnotizéři, mesmeristé, psychoterapeuti: ti všichni si myslí, že všechny problémy pocházejí z mysli. Také oni jsou úspěšní v padesáti procentech případů a také si myslí, že dříve či později budou mnohem úspěšnější. To je ale nesmysl. Nemohou přesáhnout oněch padesát procent, to je limit.

Já osobně si myslím, že každý problém je třeba řešit z obou stran současně. Musíte zaútočit přímo a na dvou frontách, jedině potom může být člověk vyléčen na sto procent. A věda dosáhne dokonalosti tehdy, vydá-li se oběma směry…

První je tělo, protože tělo je bránou do duše – jejím příbytkem. A protože tělo má hrubou podstatu, dá se s ním lehce manipulovat. Nejprve je třeba tělo osvobodit od všech nahromaděných struktur. Pokud dlouhou dobu žijete s pocitem, že jste slabí, pak to nutně musí přejít do těla, do jeho samotné struktury. Je třeba se od toho odpoutat a současně vaše duše se musí inspirovat a začít se pohybovat vzhůru a postupně odhazovat všechnu zátěž, která vás utiskovala.

Rozumím, že jóga přistupuje k člověku tak, jako by neměl pouze jedno tělo, ale několik typů těl. Pokud je to tak, platí potom to, co pro různé jedince, že na někoho určitá léčba působí mnohem víc než na ostatní podle toho, odkud nemoc vzniká?

Věda o člověku zatím ještě neexistuje. Pataňdžaliho jóga se k ní dostala asi nejblíž. Rozděluje tělo na pět vrstev, na pět těl. Nemáte jedno tělo, máte jich pět, a za těmito pěti těly je vaše bytí. V medicíně tak došlo ke stejnému vývoji jako v psychologii. Alopatie věří pouze na fyzické tělo, hrubohmotné tělo. Vytváří tím paralelu s behaviorismem. Alopatie je nejhrubší medicína. Právě proto se z ní stala věda, protože vědecké postupy mohou zachytit jen ty nejhrubší jevy. Pojďme však hlouběji.

Akupunktura, čínská medicína, vstupuje o jednu rovinu dále. Pracuje na vitálním těle. Jakmile se stane něco ve fyzickém těle, akupunktura se jej vůbec nedotýká. Snaží se pracovat na vitálním těle. Snaží se pracovat na bioenergii, na bioplazmě. Tam dojde k urovnání a hrubohmotné tělo zase začne normálně fungovat. Pokud je něco špatně s vitálním tělem, snaží se alopatie působit na tělo, hrubohmotné tělo.

Pro alopatii je to samozřejmě obtížný úkol. Pro akupunkturu je to úkol snadný. Je to jednodušší, protože vitální tělo je výše než tělo fyzické. Pokud je vitální tělo nastaveno správně, pak jej fyzické tělo jen následuje, protože detailní plán si nese tělo vitální. Fyzické tělo je jen realizací těla vitálního. Akupunktura si v současné době pomalu získává respekt, protože velmi citlivé fotografie, Kirlianova fotografie, označily všech sedm set bodů lidského těla přesně tak, jak byly stanoveny akupunkturisty před více než pěti tisíci lety. Tehdy neměli lidé žádné přístroje, které by určily, kde v těle se vitální body nachází, ale postupně cestou různých pokusů a omylů během staletí všech sedm set bodů objevili. A Kirlian také objevil stejných sedm set bodů pomocí vědeckých nástrojů.

A Kirlianova fotografie prokázala jednu věc: že snaha změnit vitální tělo prostřednictvím fyzického je absurdní. Snažíte se změnit pána tím, že změníte jeho sluhu. Což je téměř nemožné, protože pán sluhu poslouchat nebude. Pokud chcete změnit sluhu, změňte pána. Toho bude sluha následovat. Je jednodušší změnit generála než se snažit změnit každého jednotlivého vojáka. Tělo má miliony vojáků, buněk, které jednoduše
pracují podle určitého příkazu, pod určitým vedením. Změňte velitele a celý tělesný vzorec se změní.

Homeopatie jde ještě o trochu hlouběji. Pracuje na duševním těle. Zakladatele homeopatie Hahnemann přišel na jeden z největších objevů v homeopatii, a to: čím menší množství léku podáte, tím hlouběji se dostane. Tuto metodu působení homeopatických léků označil za potenci. Homeopaté dávky léků postupně snižují. Funguje to tak, že se vezme určité množství léku a smíchá se s desetinásobkem mléčného cukru nebo vody. Jeden dílek léku, devět dílků vody, vše se potom smíchá. Pak znovu vezmou jeden dílek tohoto nového roztoku a ten znovu smíchají s desetinásobným množstvím vody nebo mléčného cukru. Stejně se pokračuje dále: znovu z nově vzniklého roztoku vezmeme jeden díl a smícháme s devíti díly vody. Tím se účinnost (potence) homeopatických léků zvyšuje.

Postupem času se medicína dostala až na úroveň atomů. Pracuje s tak malými částečkami, že se dá jen těžko uvěřit, že by to mohlo fungovat, protože to vypadá, jako by tam už nic nezbylo. Homeopatické léky jsou pak označeny stupni potencí: potence deset, dvacet, sto, tisíc. Čím vyšší potence, tím menší je dávka. Neustálým zvyšováním potence se původní lék téměř vytrácí. Téměř zmizí, ale ve skutečnosti vstupuje do nejhlubší vrstvy. Dostává se do vašeho myšlenkového těla a jde hlouběji než akupunktura. Je to téměř, jako byste se dostávali do roviny atomů či na subatomární úroveň. Vašeho těla se to nedotýká. Nedotýká se to vašeho vitálního těla, jen do něj jednoduše vstupuje. Částečky léku jsou tak jemné a malé, že překonají všechny překážky. Jednoduše vklouznou, do duševního těla, a odtud začnou pracovat. Dostáváme se tak do nejhlubší úrovně.

Ájurvéda, indické lékařství, je spojením všech tří metod. Je to jedna z nejvíce syntetických metod.

Hypnoterapie jde ještě hlouběji. Dotýká se: čtvrtého těla, těla vědomí. Nepoužívá žádné léky. Nepoužívá vůbec nic. Využívá jen sugesci, toť vše. Prostě jen do vaší mysli vloží myšlenku – označte si to třeba jako animální magnetismus, mesmerismus, hypnózu nebo cokoliv jiného, ale tato metoda pracuje se silou myšlenky, ne se silou hmoty. Dokonce i homeopatie je ve velmi malém množství stále silou hmoty. Hypnoterapie se hmoty zbavuje úplně, protože ať je jakkoliv malá, stále je to hmota… Potence deset tisíc, ale stále je to potence hmoty. Hypnoterapie se přesouvá k energii myšlenky – k vědomému tělu. Když vaše vědomí určitou myšlenku přijme, pak tato metoda začne fungovat.

Hypnoterapie má velkou budoucnost. Stane se lékařskou metodou zítřka, protože je-li možné změnit mysl změnou myšlenkového vzorce, změnit vitální tělo prostřednictvím mysli a s pomocí vitálního těla změnit tělo hrubohmotné, pak si nemusíme dělat starosti s jedy, nemusíme se starat o hrubohmotnou medicínu. Proč se nezaměřit přímo na sílu myšlenky? Viděli jste někdy hypnotizéra, jak pracuje s médiem? Pokud ne, tak to určitě zkuste, stojí to za to. Dá vám to určitý vhled.

Možná jste to někdy viděli nebo o tom slyšeli – v Indii je to běžné: lidi, kteří chodí po rozžhavených uhlících. Není to nic jiného než hypnoterapie. Stačí představa, že jsou ovládáni určitým bohem či bohyní a žádný oheň je nemůže spálit, jen tahle myšlenka stačí. Tato myšlenka ovládá a mění normální fungování jejich těla. Jsou na to připravováni: čtyřiadvacet hodin se musí postit. Když se postí a mají celé tělo čisté a bez exkrementů, pak mezi vámi a vaším hrubohmotným tělem zmizí most. Na čtyřiadvacet hodin žijí v chrámu nebo v mešitě, zpívají, tančí, ladí se na Boha. Pak přijde okamžik, kdy mají kráčet přes oheň. Přichází, tančí. Přichází s plnou vírou, že oheň je nespálí, nic jiného v tom není. Otázkou je, jak tuto
víru vytvořit. Potom tančí v ohni a oheň je nespálí.

Mnohokrát se stalo, že některý z diváků to zatouží vyzkoušet. Dvacet osob kráčí ohněm a nic je nepálí a někdo je hned přesvědčen a ptá se: „Když mohli oni, proč ne já?“ a skočí do ohně a nic se mu nestane. V tom okamžiku tomu skutečně věří. Někdy se ale stává, že se lidé, kteří se na to připravovali, spálí. Někdy zase nepřipravený divák kráčí ohněm a spálený není. Co se tedy stalo? Lidé, kteří byli připravení, v sobě měli stín pochyb. Drobná pochybnost v jejich vědomí. Nebyla to naprostá víra. A tak šli, ale ne s plnou vírou. A kvůli této pochybnosti nemohlo tělo obdržet zprávu od duše. Mezi ně se dostala pochybnost a tělo dál fungovalo normálním způsobem, spálilo se. Z tohoto důvodu také všechna náboženství trvají na víře.

Víra je hypnoterapie. Bez víry není možné vstoupit do těch nejjemnějších částí vašeho bytí, protože stačí jen malá pochybnost a hned se vrátíte k hrubohmotné podstatě. Věda pracuje s pochybnostmi. Pochyby jsou vědeckou metodou, protože věda pracuje s hrubou podstatou. Ať už pochybujete, či nikoliv, alopatie se o to nestará. Nežádá vás, abyste věřili její léčbě; prostě vám dá léky. Ale homeopatie se ptá, zda věříte, protože bez této víry je pro homeopata mnohem těžší vás léčit. A hypnoterapeut bude vyžadovat naprosté odevzdání se, jinak nemůže nic dělat.

Náboženství je odevzdání se. Náboženství je hypnoterapie. Ale stále zde je ještě jedno tělo. Je to blažené tělo. Hypnoterapie jde do čtvrté roviny. Meditace až do páté. Meditace – už samotné toto slovo je nádherné, protože jeho kořeny mají stejný kořen jako slovo medicína. Obě slova mají stejný původ, medicína i meditace jsou dva výhonky jednoho slova: to, co léčí, co vás uzdravuje, je medicína – a na nejhlubší úrovni je to meditace.

Meditace vám nic nevsugerovává, protože veškeré tyto myšlenky přicházejí zvenčí. Předává vám je někdo jiný. Sugesce znamená, že jste na někom závislí. Nemůžete tak dosáhnout dokonalého uvědomění si, protože k tomu potřebujete jinou osobu, a na vaše bytí tak dopadá stín. Meditace vás dostává do stavu naprostého uvědomění bez jakýchkoliv stínů – pro světla bez jakékoliv tmy. Tady je i myšlenka čímsi hrubým. Někdo něco navrhne – to tedy znamená, že něco přichází zvnějšku, po konečné analýze to vychází ven v materiální podobě. Nejen hmota, ale i to, co pochází zvnějšku, je materiální. Dokonce i myšlenka je velmi jemnou formou hmoty. Dokonce i hypnoterapie je materialistická. Meditace se zbavuje všech opor, veškerých podpůrných prostředků. Proto je pochopení meditace tou nejtěžší věcí na světě, protože v ní nic není – jen čisté porozumění, svědectví.

Wilhelm Reich ve své knize Poslouchej, malý člověče, říká, že zjistil, že člověk vyzařuje svou životní energii, jestliže se cítí dobře a je milován, a že tuto energii zase stahuje zpět, pokud má z něčeho strach. Reich říká, že došel k závěru, že lidská životní energie – označuje ji jako orgon – se „nachází v atmosféře“, mimo tělo. Říká, že se mu podařilo ji spatřit, a vymyslel přístroj, který ji zesiluje. Co to vlastně pozoroval?

Wilhelm Reich byl jedním z mimořádně inteligentních lidí tohoto 20. století. To, co objevil, se na Východě označuje jako aura. Určitě jste ji viděli kolem soch Buddhy, Mahávíry, nebo Kršny – kulatou auru kolem jejich hlavy. Tato kulatá aura je skutečná. To, co Wilhelm Reich říkal, byla naprostá pravda, ale lidé, kterým to říkal, nebyli ti praví, již by to dokázali pochopit. Mysleli si o něm, že je blázen, protože popisoval život jako energii, která obklopuje naše tělo. Ale měl naprostou pravdu.

Život je energie, která obklopuje vaše tělo. A nejen vaše tělo, ale i květiny, stromy – všechno má svou auru. A tato aura, tato energie, která vás obklopuje, se smršťuje a roztahuje podle situace. Každá situace, kdy se vaše aura smrští, je nepříznivá, jste nemocní. A situace, kdy se vaše energie
roztáhne, je příznivá, měli byste ji mít rádi. V lásce vaše energie tryská ven a vy jste plní života. Pokud máte strach, vaše energie se smrští a vy ochabnete.

Američané považovali chudáka Wilhelma Reicha za blázna, protože nejenže tuto energii uměl zvětšit – vymyslel dokonce několik cvičení, která tuto energii zvětšovala – ale uměl ji i zachytit do krabic, velkých krabic, do nichž mohl člověk vstoupit. A pokud byl člověk nemocný, vyšel ven naprosto zdravý. Je přirozené, že takového člověka ostatní považovali za blázna. Prodával krabice, prázdné krabice – ale ony prázdné nebyly. Našel způsob, jak nahromadit energii, která byla dostupná v atmosféře. Tuto silnou energii můžete cítit kolem stromu, ale nemůžete ji spatřit pouhýma očima. Reich byl prohlášen za blázna a vsazen do vězení.

Poté se v bývalém Sovětském svazu objevil člověk, kterému se auru dokonce podařilo vyfotit. A v Sovětském svazu se z toho stala uznávaná psychologická metoda vycházející z faktu, že život má auru. Tento muž, Kirlian, vynalezl velmi citlivé desky, které uměly auru vyfotografovat. Vyfotil ruku a ta měla kolem sebe auru. Bylo zvláštní, že jeho fotografie dokonce  ukázala, že dotyčný člověk do šesti měsíců onemocní: „Nyní nevykazuje žádné známky nemoci, ale jeho aura je v určitém místě stažená.“ A pokud se aura v určitém místě stáhne – pak to něco znamená – kupříkladu stáhne-li se aura okolo očí, může to znamenat, že člověk ohluchne nebo oslepne. A ukázalo se, že jeho fotografie mají pravdu. Když řekl: „Tomuto muži hrozí oslepnutí,“ ačkoliv k tomu na první pohled v té době nebyl důvod a nic k tomu nesměřovalo, ale tento muž opravdu do šesti měsíců oslepl. Kirlianova fotografie byla uznána sovětskou vládou a rozšířila se i do ostatních zemí.

Člověk se tak může uzdravit dříve, než onemocní. Kirlianova fotografie umí předvídat. Ukazuje, co se stane, nejméně šest měsíců dopředu.

Na Východě je po celá staletí známo, že před smrtí, šest měsíců před smrtí, si člověk přestane vidět na špičku nosu. Oči se začínají obracet vzhůru, a tak nemohou vidět špičku nosu. Od chvíle, kdy si to uvědomíte, se pak celých šest měsíců energie stahuje a vrací se zpět ke svému zdroji. A aura,
bez jakékoliv fotografické technologie, byla jógou rozpoznána už před pěti tisíci lety. Nyní ji ale přijaly i vědecké kruhy.

Wilhelm Reich byl výjimečný génius. Podařilo se mu spatřit a pocítit to, co není běžně možné. Ale pokud jste schopni meditovat, začnete spatřovat auru ostatních lidí, a pak dokonce i svou vlastní. Uvidíte svou vlastní ruku s paprsky světla, které z ní vyzařují. A jste-li zdraví, bude vaše aura sílit. Pokud jste nemocní, pak se vaše aura smršťuje – něco uvnitř vás se smršťuje.

Jste-li v přítomnosti nemocného člověka, máte nepříjemný pocit, že byste také mohli onemocnět, protože nemocný využívá auru druhých, aniž by o tom věděl. Potřebuje více života, a tak si bere život od všeho, co je kolem něj. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že existují lidé, kterým se vyhýbáte,
protože máte pocit, že při setkání s nimi onemocníte, že z vás vysávají energii. A na druhé straně jsou lidé, s nimiž se stýkáte rádi, protože v jejich přítomnosti ožíváte.

Text je z knihy:

Osho – O zdraví. Nelečte nemoc, lečte pacienta!

Táto kniha sa zameriava na možnosti, ako v prípade zdravotných ťažkostí nájsť úľavu tým, že zmeníme svoje mentálne nastavenie, ponoríme sa stavu meditácie či relaxácie a podobne.

Dnes sa už čím ďalej, tým viac akceptuje, že náš telesný stav je neoddeliteľný od stavu psychického a že naše myslenie zásadne ovplyvňuje naše zdravie. Zároveň Osho neoblomne tvrdí, že najhlbšie vnútro, najhlbšia podstata človeka sa nedá dosiahnuť hmotnými alebo chemickými prostriedkami.

Toto sú témy, ktoré sa tu preberajú: Čo je to vlastne zdravie? Byť vyliečený znamená byť úplný. Alternatívne liečebné metódy. Úloha liečiteľa. Liečivý dotyk. Meditácia a psychiatria. Stres a vysoký tlak. Depresia. Strava a zdravie; diéty a chudnutie; pôst (je zaujímavé, že Osho bol proti pôstom). Bolesť. Spánok. Liečivá moc smiechu a humoru. Starnutie. Umieranie a smrť – čo je prirodzená smrť, ako zomrieť dôstojne. Osho sa originálne vyjadruje aj k takým praktikám modernej medicíny a vedy, ako je umelé oplodnenie alebo transplantácia orgánov.

Je to kniha plná vynikajúcich postrehov, rád a krásnych myšlienok, ktoré vám iste pomôžu dospieť k celistvejšiemu pohľadu na seba a svoje zdravie, ale aj na ďalšie veci v živote, a teda k väčšiemu šťastiu.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 722 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.