google27eaa3905ca3fee3.html

Pokud se pozorně zadíváte, zjistíte, že vaše cíle ve vás vždy vzbuzují obavy. Vždy, když se snažíte o dosažení nějakého cíle, zaměstnávají vás pouze obavy z výsledku.

Osvícený mistr ze starověké Indie Krišna nádherně uvedl v pradávné hinduistické posvátné knize Bhagavadgíta: Osoba, jež neočekává ani zisk, ani ztrátu, pracuje spokojeně, a ke své práci nepotřebuje dokonce ani motivaci.

Pokud si děláte starosti o výsledek, tak jej tyto starosti ovlivní. Protože jestliže máte obavy, jsou jimi ovlivněny veškeré vaše činy. Práce by měla pramenit z inspirace, nikdy z obav a starostí. Motivací pro jakoukoliv práci by měla být inspirace, nikoliv obavy. Inspirace je přetékající energie, jež rozšiřuje vaše schopnosti a nabíjí vás. Obavy a starosti jsou naopak tím, co vaše schopnosti a výkonnost snižuje. Omezují vaši práci, jelikož vám berou energii. Pokud pracujete s obavami, vždy vás bude trápit strach z výsledku. Pokud však pracujete s inspirací, o výsledky se vůbec nestaráte. Zajímáte se pouze o to, abyste svou práci dělali naplno. Jakýkoliv úkol, jejž provádíte energií inspirace, bude mít vždy dobré výsledky. Dokonce i pokud nepřinese očekávané výsledky, nebudete se cítit špatně, jelikož dosáhnete naplnění již prací samotnou. Naplní vás samotné dělání.

NEDÁVEJTE STAROSTEM ŽÁDNÝ PROSTOR

Pokud žijete bez očekávání, jste již naplněni. Nemáte v sobě žádný prostor pro starosti či nespokojenost. Pokud nemáte žádné obavy, vidíte vše takové, jaké to ve skutečnosti je. Neděláte si starosti s tím, co se může či nemůže stát. Obavy existují pouze tehdy, když jim dáte prostor. Prostor pro obavy se nachází buď v minulosti, nebo budoucnosti. V přítomnosti pro ně není žádné místo.

Krátký příběh:

Matka připravovala jídlo pro svého syna. Do kastrolu vyprázdnila plechovku fazolí a postavila jej na sporák. A v tu chvíli zazvonil telefon. Matka na tento hovor čekala a chtěla telefon zvednout, měla však obavy, že bude muset svého syna ponechat chvíli o samotě. Důrazně mu řekla: „Zůstaň tady a já zvednu telefon. Nezlob a rozhodně si nestrkej fazole do nosu…“

Vždycky si děláte starosti s tím, co se děje, a také s tím, co se může stát! Chlapce by možná ani nenapadlo strkat si fazole do nosu! Jeho matka mu však tu myšlenku sama vnukla. Obavy vštěpují život mnoha věcem, jež zpočátku vlastně vůbec neexistovaly. A teď, pokud si chlapec fazole do nosu strčí, se ukáže, že matčiny obavy byly opodstatněné! Matka tudíž usoudí, že její obavy jsou  vždycky pravdivé. Pokud se zadíváte na své obavy a starosti, povšimnete si, že vyvstávají z hluboké ignorace pravdy – pravdy, že vše řídí Existence. Když se podíváte pozorně, uvidíte, že starosti a obavy jsou pouhá iluze. Můžete to pochopit, pokud  prozkoumáte, k čemu dochází v okamžiku smrti. Dokud jste naživu, možná máte stovky obav. Předpokládejme ale na chvíli, že umíráte. Kolik starostí v porovnání s okamžikem před chvíli si myslíte, že vás bude v takovou chvíli ovládat? Na prvním místě bude zcela jistě jedna obava – obava, že zemřete, a žádná z předchozích obav nebude mít velký vliv. Veškeré vnější situace zůstanou stejné, vaše starosti však i přesto zmizí a zůstanou ve vás pouze milující myšlenky na lidi, jež milujete. Jak je to možné? Je to možné jenom proto, že vaše starosti nebyly vlastně nikdy vaší součástí. Byly pouze součástí vaší mysli. Nebyly nikdy hmotné. Pokud by byly, zcela jistě by na vás měly nějaký vliv i v okamžiku vaší smrti.

Povaha obav a starostí je taková, že se vždy týkají něčeho, co zrovna nemáte. Pokud jste zdraví, zaměří se na vztahy; pokud žijete ve spokojeném vztahu, zaměří se na vzdělání; pokud máte vzdělání, zaměří se na vzhled. Pokud máte všechno, obrátí sa proti tomu to, co již máte! Jestliže pochopíte, že jste součástí většího plánu Existence, pak ve vás nemohou zakořenit žádné obavy. Existence je živá energetická bytost. Má ohromnou inteligenci, s níž vše řídí, a i vy jste její součástí. Tatáž inteligence, jež řídí Existenci, je dostupná i vám. Pokud se na ni napojíte, vaše činy budou plynulé a spontánní stejně, jako je tomu u Existence. Pokud se na ni nenapojíte, budete v sobě stále přechovávat starosti, obavy i strach a zůstanete uzavření.

Od Existence se toho můžete tolik naučit! Vezměte si například zvířata. Už jste někdy viděli ustaranou ovci nebo krávu? Ne! Žijí své životy stejně jako vy: rodí se, rozmnožují se, hledají si jídlo a čelí smrti stejně jako lidské bytosti. Můžete si myslet: Nemusejí ale čelit výzvám, jimž čelíme my. A co jejich další činnosti, jako je reprodukce, přežití a podobně? Dělají si s nimi starosti? Ne! A přesto se jim tyto věci také dějí. Takže pochopte, že Existence řídí celý makrokosmos. Zajisté se tedy zvládne postarat i o vás! Odevzdání se zákonům existence je tou největší úlevou od obav a starostí. 

 

Z knihy:

Nithyananda – Přirozené osvícení

 

 

.

(Prečítané 617 krát, 1 dnes)

Comments are closed.