google27eaa3905ca3fee3.html

Jeden z objavov, ktorý nám dáva pocit širšieho vedomia, je poznatok, že tu existuje ešte iná línia života, ktorá sa vyvíja bok po boku s ľudskou – líniou, ktorej bytosti sú tvorené z jemnejšej éterickej pre nás neviditeľnej látky. My iba pociťujeme ich blahodarný vplyv, pomoc a služby, ktorými nás obdarúvajú, či sme si toho vedomí alebo nie. V análoch svätých písiem nájdeme dosť príkladov dobrodincov, ktorí ľudským bytostiam pomáhali a inšpirovali ich. Vždy keď sa povie anjel, máme na mysli radu, útechu, ochranu a pomoc, ktorými tieto žiarivé bytosti obdarovali patriarchov, apoštolov rovnako ako slávnych ale aj úplne neznámych ľudí. Žeby vyššia spravodlivosť? Alebo len jednoduchý fakt, ktorý je pre nás zatiaľ ešte tajomstvom.

Dokonca ani cirkev nemala s anjelmi vždy všetko jasné. Najskôr ich uznávali, potom pochybovali o ich existencii, potom ich určili za dobrodincov každého jednotlivca, no a od 13. storočia kresťanstvo znovu uznalo a odobrilo poslanie a prácu anjelov. Svätej Agáte sa počas jej uväznenia dostalo útechy od nebeského návštevníka. Keď sv. Kristína ochorela vo väznici, staral sa o ňu jeden anjel, ktorý ju liečil. Hudba sv. Cecílie priťahovala tieto žiarivé bytosti a ona ich často vídala počas hry. Hovorí sa, že Händel počas komponovania Mesiáša zažil neobyčajné povznesenie. Na 24 dní sa úplne utiahol od svetských vecí, aby zašiel na “pláne božie”. Po dokončení Hallelujah ho sluha našiel ležať s rukami na stole a so slzami stekajúcimi po lícach. Neskôr Händel povedal: “myslel som si, že vidím pred sebou otvorené nebesá”. Obrazy maliarov, ktorí sa pravidelne oddávajú meditáciám sú plné anjelských bytostí, ktoré ich počas meditácie navštevujú. Sú známe príbehy detí, ktoré nám rozprávajú o anjeloch s takou samozrejmosťou ako o tom, že boli v škole. Jedni vidia anjelov bez krídel, iní s nimi.

Tým, čo majú rozšírené vnímanie, je dobre známe, že energia okolo nebeských poslov sa pohybuje tak rovnomerne a rýchlo, že táto energetická vibrácia mohla byť interpretovaná ako krídla. Tak to vidia ľudia s obmedzenou jasnovidnosťou. Prirodzene anjeli nepotrebujú žiadne operené krídla – v takom zmysle, ako ich potrebujú napr. vtáky. Toto rozšírené nedorozumenie bolo príčinou mnohého posmechu a nedôvery. Rovnako sa necitlivci smejú, keď im ľudia s rozšíreným vedomím rozprávajú o tom, ako anjeli krásne voňajú. Vraj ich vôňa pripomína píniový les. Typickým je pre nich nekonečná radosť zo všetkého čo robia a nesmierna trpezlivosť s akou nám pomáhajú. Neochraňujú však iba ľudí, ale rovnako oddane strážia hory, lesy zvieratká a nerasty. Často pracujú na záchrane určitých oblastí omnoho skôr ako čaty záchranárov. Aj s tými, ktorí sa dostali spod rumovísk počas nedávneho zemetrasenia spolupracovali anjeli. Ako sa vyvíja svetová situácia, budú mať zrejme čoraz viac práce.

A ak sa sústredíte počas východu slnka na túto každodennú a predsa neopakovateľnú slávnosť prírody, ktorá nám prináša nový deň, pocítite silu anjelov slnka. Ak vás bude ich energia sprevádzať po celý deň, nemáte sa čoho báť. S anjelskou evolúciou sa spájajú zasvätenia, podobne ako pri vývoji človeka. Postupne dostávajú vyššie a nižšie zasvätenia, keď stúpajú nahor, stupeň za stupňom, aby nakoniec zaujali postavenie anjelov. Potom nasledujú početné a stále intenzívnejšie zasvätenia, ktoré anjela vedú cez mnohé zverené úlohy a vnútorné osvietenia, až kým nezakúsi všetky stupne určitej anjelskej vývojovej cesty. Jeho zasvätenia pokračujú ďalej k stupňom archanjelov, anjelských kniežat a anjelských kráľov. Vcelku sa začínajú zasvätenia v ríši anjelov skôr ako na ľudskej ceste. Táto cesta vedie cez viac prahov, ktoré treba prekročiť, a vyžaduje viac stupňov ako cesta človeka. Ako zvláštnosť medzi stvoreniami dosahuje človek očistenie utrpením, ešte aj v najsvätejších chvíľach duševného zasvätenia. Pre človeka prináša zasvätenie so sebou nevyhnutnosť odriekania na dosiahnutie nových úrovní vedomia. V anjelskom vývoji zväčšujú iniciačné stupne individuálne vedomie, otvárajú a posilňujú nové schopnosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie zverených úloh a pohyb v oblastiach novej služby.

Pre ľudstvo znamená zasvätenie prehĺbený vhľad a rastúci sebarozvoj. Často odriekanie a otváranie srdcovej čakry. Anjelom sa iniciácia spája s radostným pokrokom k vyšším úlohám a širšej službe. Anjel rastie zahrnutím širších oblastí do sféry svojej pôsobnosti a zodpovednosti. Anjeli mávajú prirodzené sklony a záľuby, ktoré im umožňujú vyvíjať sa a uplatniť v oblastiach, ktoré sú ich temperamentu najprimeranejšie. Tí, čo potrebujú silnejšiu energetickú “klímu”, stávajú sa “anjelmi energie”. Strážni anjeli dávajú prednosť špecializácii a rastu bdelosti a trpezlivosti. Veľkí prírodní dévovia, ktorých príbytkom a pracovňou bývajú obyčajne vrcholce hôr v pokojných oblastiach, potrebujú žiť oddelene od ľudských davov a miest, pretože ich práca súvisí s dozorom, ochranou a oduševňovaním živlov oživujúcich prírodu. Aj anjeli majú svojich panovníkov, ktorí im prideľujú prácu. Odpoveďou anjela na prijatie nejakého splnomocnenia alebo pokynu je trblietanie jeho aury a jeho centier vedomia v ohnivo žiarivých farbách. Nájdime si, každý podľa svojich možností, čas vyjadriť našu oddanosť a uznanie tejto druhej vývojovej línii – ceste anjelskej evolúcie, ktorej služby sú neoddeliteľne posplietané so samou podstatou evolúcie človeka.

Anjeli od nás nevyžadujú uctievanie, ani si neželajú byť jediným stredobodom tvorivej sily života. Privítajú, ak si spomenieme aj na ich záujmy – na prírodu a všetky ostatné bezbranné stvorenia na našej planéte. Skúsme občas popremýšľať o kráse anjelov a ich nezištných službách. A nezabudnite, že každý z nás má svojho anjelského ochrancu / strážneho anjela/, ktorý si zaslúži minimálne našu ochotu nechať sa ochraňovať. Nenúťte ho teda brzdiť za vás, odprevádzať vás v opitosti…zachraňovať pri páde z lietadla. Nesťažujte mu jeho prácu a keď je čas prijať anjela smrti, nebráňte sa. Prijatá smrť je vraj neobyčajne krásna.

Erika Vincoureková


Tip redakcie Eugenika:

Anatolij Někrasov: Egregory – Strážní andělé?

Pozoruhodná kniha ruského autora na pomerne zvláštnu tému, ktorá však súvisí s našimi životmi viac, ako si myslíme. Zaoberá sa silami, ktoré pôsobia na ľudí a ovplyvňujú ich myslenie a správanie. Tieto sily sa časom stávajú akoby samostatnými entitami nazývanými egregory.  Sú to buď duchovné mocnosti, ktoré vznikajú zo silných kolektívnych myšlienok ľudí, alebo to môžu byť aj ľudské osoby – mimoriadne mocné alebo známe osobnosti s veľkým vplyvom. Egregory ovplyvňujú náš život nezávisle na tom, či o nich vieme, alebo nie.

Kniha rozpráva o všetkom, čo s egregormi súvisí: čo vlastne sú, ako vznikajú, čo je pre ne charakteristické, aké druhy egregorov existujú (napríklad egregor moci, peňazí a sexu), aj ako sa s nimi dá inteligentne spolupracovať. Cieľom je egregory nie len odhaliť a spoznať, ale tiež naučiť sa ich ovládať a využívať tvorivým spôsobom. Egregory na nás totiž vplývajú negatívne aj pozitívne. Ak chceme, aby na našej planéte začalo vládnuť viac lásky, harmónie, krásy a mieru, musíme sa naučiť vedome využívať pozitívne zdroje energie a nebyť iba stádom, ktoré bezmyšlienkovite napodobuje druhých a podriaďuje sa mocným tohto sveta. Máme slobodnú vôľu, ktorú by sme mali cielene používať pri všetkom, čo robíme.

Pôvodná cena: 11.90 EUR, Naša cena: 10.71 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 395 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.