google27eaa3905ca3fee3.html

Láska. Co to vlastně je? Je to pouhá emoce, nebo něco víc? Jakožto lidské bytosti trávíme většinu svého života pouze jejím hledáním a fantazírováním o ní. Máme pocit, že ji chceme, že bude odpovědí na to, kým vlastně jsme. Někteří z nás očekávají, že jim láska pomůže nalézt vlastní hodnotu či že je naplní, a věří spoustě dalších nepravd. Zidealizovali jsme si lásku až do té míry, že mnoho lidí již vůbec neví, jaké to vlastně je být skutečně milován, či někoho milovat. Zdá se, že láska ztratila v mnoha významech svou hloubku. Stala se něčím, co si spojujeme s hmotnými věcmi, dokonce se zkomercializovala. Láska se nachází daleko za hranicemi romantického a zidealizovaného vnímání, jež jsme si o ní vytvořili. Pro mě je láska způsobem bytí – spontaneitou bezpodmínečně zrozenou z nevinnosti otevřeného srdce. Láska je každou částečkou, z níž jsme stvořeni, a každá z těchto úžasných částeček je zrozena ze světla. My sami jsme tudíž láskou. Láska je námi. Když cestuji po tomto světě, vidím, že si nevážíme nikoho jiného kromě sebe samého. Dokonce ani lidí, jež milujeme ze všech nejvíce. Nevážíme si lidí a často ani nevíme, jak milovat sami sebe. Chtěla jsem, aby děti hovořily o lásce, jelikož ony ještě žijí v nevinnosti, kterou jsme my již ztratili. Jejich odpovědi na mé otázky týkající se lásky byly téměř identické. Vlastně to není vůbec překvapivé. Moudrost, již přinášejí svým společným vědomím, míří přímo na naše srdce a duši a její zásah je přesný! Právě po položení této otázky se děti začaly cítit jistě a příjemně a v jejich odpovědích začalo prosvítat jejich opravdové Já! Moje otázka zněla takto:

Co je to láska a jak se vztahuje k našemu životu? Jinými slovy, co je to OPRAVDOVÁ láska a jak ji můžeme my, obyčejní lidé, vnést do světa?

Nicholas: Tato otázka o lásce se mi moc líbí. Rád bych ji zodpověděl z perspektivy, s níž se může ztotožnit většina lidí. Láska je to, co pociťujeme, když naše srdce překypuje citem. Je to pocit radosti, něhy a harmonie v jediném okamžiku. Takový pocit a naprosté otevření se lásce například zažíváme, když se narodí miminko. Opravdová láska je jako pošimrání na prstech u nohy – když ji pocítíte, poznáte to. Je to zcela jasný a nádherný pocit. Jako když vás někdo zlechtá. Tuto OPRAVDOVOU lásku můžeme vnést do svého života tím, že si uvědomíme svou srdeční energii. Přichází v mnoha formách a neustále se nám během dne připomíná. Když naše srdce hovoří, tak jediné, co musíme udělat, je naslouchat. Mluvte s ním, zeptejte se ho, jak se má. Buďte připraveni na jeho odpověď. Této odpovědi se máme držet. Stačí začít obyčejným rozhovorem. Třeba svému srdci řekněte, jak moc jej milujete, a naslouchejte jeho odpovědi. Tím otevřete kanál ke vzájemné komunikaci. Samozřejmě existují i jiné způsoby, nicméně ty se přímo nevztahují ke kontextu této otázky.

Otázka: Jedním způsobem, jímž děti jako ty uzdravují a nalézají rovnováhu, je spojení s přírodou. Jak můžeme aplikovat tuto lásku přírody ve skutečném životě? Jak můžeme respektovat integritu přírody, když žijeme v industrializovaném světě?  

Nicholas: Bůh chce, abychom byli v souladu se všemi svými posláními. Pokud se od nich odchýlíme, způsobujeme velkou neuvědomělou odchylku od hlavního poslání naší planety. Nacházíme se právě zde, v tomto bodě naší historie, a to díky vynálezům, jež nám poskytnul Bůh. Musíme s nimi žít v harmonii. Pokud by lidé opravdu naslouchali přírodě, nenavrhovali by nic, co by nebylo v souladu s láskou ke všemu bytí. Znovu opakuji, že vědci mohou experimentovat, nicméně tyto experimenty musí být v souladu s původním Božím záměrem.

Chandra: Láska je emoce, již zažívají lidé. Opravdová láska přichází od Stvořitele. Stačí otevřít svou temenní čakru, abychom tuto lásku dokázali přijmout a skrze svou srdeční čakru ji zase vyslat dále ke všem bytostem.

Otázka: Jude, jak si připomínáš, že je třeba prožívat opravdovou lásku, a ne tu zidealizovanou?

Jude: Když si potřebuji připomenout, jaký je to pocit zažít opravdovou lásku, činím jedno takové vizualizační cvičení. Ne že bych neznal pocit opravdové lásky, nicméně abych jej zažil ve svém fyzickém bytí co nejjednodušeji, používám svou schopnost vizualizace. Zavřu oči a vzpomenu si na dobu, kdy jsem byl na střední škole opuštěný a deprimovaný. Byl jsem sám ve svém internátním pokoji a neznal jsem nikoho, s kým bych mohl trávit čas. Láska k nějaké další osobě se zdála v té době mého života nedosažitelná. Takže i když to bylo zakázané, koupil jsem si kotě! Vzpomínám si na ten první den, kdy jsem šel hledat to správné kotě, chtěl jsem, aby to bylo divoké, volně se potulující kotě. A bylo tam − poslední kotě v popelnici. Věděl jsem, že to má být můj společník a že mi dá lásku, jež mi v té době scházela. Jediné, co musím učinit, abych zažil pocit opravdové lásky, je vzpomenout si na tento den a představit si, jaké to bylo, když jsem poprvé držel v náručí své nové kotě a hleděl na jeho maličkou, chlupatou, šedivou hlavičku. Říkal jsem mu Spaz. Toho dne se mého srdce dotkl pocit opravdové a bezpodmínečné lásky. To je opravdová láska. Láska, jež nesoudí a je bezpodmínečná.

Otázka: Takže když ji máme, jak ji můžeme šířit do světa?

Jude: Dokud dokonale nezkombinujete tyto dvě věci, bezpodmínečnou a neodsuzující lásku, tak podle mého pohledu nepoznáte, co je to opravdová láska. Abyste ji mohli šířit do světa rychle a často, musíte přestat soudit druhé, přestat klást na lásku, již dostáváte a dáváte druhým, jakékoliv podmínky a být naprosto otevření všem jejím různým druhům a formám. Láska není dokonalá, nicméně pokud žijete v lásce a s láskou, jste blíže tomu dokonalému záblesku, té čisté, opravdové, pravé a Boží lásce.

Otázka: Myslíš, že k tomuto stavu může dospět každý?

Jude: V současnosti je nemožné, aby byla většina světa schopná probudit se k této lásce. Pokud ovšem nedojde k nějaké události, jež způsobí, že všichni zapomeneme na barvu pleti, vyznání a své rozdíly. Musíme se radovat z toho, že si jsme jakožto lidé podobní. Jedině tak můžeme splynout s vesmírem a se Zemí. Když ve vašem těle bude srdce tepat stejnou řečí, jakou je teplo samotného dechu života, tak poznáte ten pravý pocit opravdové a univerzální lásky.

Weston: Láska je prototypem všezahrnující dokonalosti. K té dochází, když jste sami sebou, jelikož v tom případě si připouštíte svou dokonalost. A dokonalost nemůže být ničím menším než dokonalostí, jelikož pochází od Boha, od Stvořitele. Láska není pouze romantickým pocitem. Taková láska je čistě emocionální. Láska je ve skutečnosti způsobem bytí. Stavem bytí. Pokud popíráte své pravé Já, popíráte, kým ve skutečnosti jste. Jste mnohem větší a úžasnější, než si myslíte. Jste věční, zrození z Božího záměru, přispíváte k jednotě, jež zachovává život.

Otázka: A jak tento pocit získáme?

Weston: Když se stanete láskou. Tehdy přijmete své místo v jednotě. Je to nakažlivé. Pokud žijete v lásce a s láskou, dojde k tomu, že lidé okolo vás na to začnou reagovat. Uvidí a pocítí vaše světlo. Budou cítit silné nutkání také se rozsvítit. Bohužel si někteří lidé myslí, že pokud ukážou své světlo, budou zranitelní. Tudíž je neukazují. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. To, že ukážete své světlo, bude důkazem toho, že jste setřásli svou zranitelnost. A k tomu dojde, pokud budete žít v pravdě. Abyste mohli opravdu milovat, musíte být láskou.

Tristan: Láska vychází z našeho srdce. Občas jsem smutný a naštvaný. Energie těchto negativních emocí se zasekne v mém těle a nemám dobrou náladu.

Otázka: A co se stane, když se potom vrátíš zpátky k lásce?

Tristan: Pokud medituji, či provádím cvičení čchi- -kung, znovu si vzpomenu na milující energii, již mám v sobě. Možná by to mohlo pomoci i ostatním, aby byli láskyplnější.

Peter: Opravdová láska znamená, že nepociťujete nenávist k nikomu a ničemu a že všechno je dobré. Buďte prostě pozitivní a vyhýbejte se negativním myšlenkám.

Christina: Opravdová láska je pocit radosti a spojení se vším a všemi. Opravdová láska je bezpodmínečná, není v ní žádné odsouzení. Každý aspekt života je přijímán a oceňován a je krásný. Abyste ji vnesli do svého života, buďte prostě vděční za vše, co máte, a za to, co teprve mít budete. Snažte se ve všem vidět něco pozitivního, či vše v pozitivní obrátit…Pokud například nezvládáte práci v domácnosti, uvědomte si, že máte domov a že spousta lidí na světě jej nemá.

Jasin: My jsme láska. Všechno je láska. Nemusíme ji nikam vnášet či ji šířit, jelikož ji máme v sobě. Takže ji šíříme dál. Vlákno, jež nás všechny spojuje, když spíme, je jako satelit. Když spíme, sbíráme lásku, a když se probudíme, tak ji vysíláme dál. A na nic se při tom neohlížíme.

Joseph: Láska na nás působí tím, že nám přináší radost a štěstí. Dochází k tomu, když posíláme bezpodmínečnou lásku dokonce i těm, které nemáme rádi. Šíříme tak do světa více lásky, a ten se díky tomu stává mírumilovnějším, pravdivějším, upřímnějším a láskyplnějším. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.

Ahn: Abychom mohli šířit lásku do světa, musíme nejprve milovat sami sebe. Teprve když náš vlastní pohár lásky přetéká, tak jsme schopni lásku darovat. Jelikož nikdo nedokáže lásku zadržet, neustále proudí kolem matky Země a oblohy.

Gabriel: Láska je to, co uvidíte uvnitř věcí a bytostí − je tím, co je důležité. My všichni se musíme naučit vidět vnitřní krásu, již máme v sobě, a musíme se naučit naslouchat, jak k nám hovoří krása druhých lidí. Když milujeme, odráží se k nám vše, co se nám lidé snaží říci.

Lindsay: Mám pocit, že ráda pokládáš samé nezodpověditelné otázky…Opravdová láska? Je to pocit, jenž není možné popsat slovy. Je to piknik za letního dne, jsou to ty úžasné koláčky vaší babičky, jsou to ta obrovská medvědí objetí, jaká umí dávat jen váš tatínek, jsou to ta příjemná, něžná objetí od vaší maminky, je to váš první polibek a poslední tanec. Láska je všude a je vším. Láska není pouze romanticky rozbředlým aktem dvou lidí. Je to ranní pití kávy s vaším partnerem i pojídání buřtů u ohně. My nejsme obyčejní lidé. Jsme neobyčejní. A proto dokážeme zcela svobodně cítit a předávat lásku. Tato schopnost je darem, jejž mají všichni. Schopnost milovat existuje a vždycky bude existovat.

Úryvek z knihy:

Losey Meg Blackburn – Hovory s dětmi současnosti – Kniha vám umožní nahlédnout do myslí velice zvláštních dětí (křišťálových, indigových, hvězdných a dalších), které reprezentují vývoj lidstva. Tyto děti vyprávějí o vícerozměrném vědomí a sdělují své názory na lidstvo, Boha, lásku, smysl života i náš svět. Připravte se na neočekávanou moudrost. Tyto děti jsou naší budoucností.

***

Souvisejíci články: Hovory s dětmi současnosti – cestování mimo tělo 

Test či ste vy, alebo niekto vo vašej rodine, indigové, krištáľové alebo dúhové dieťa

Súčasné deti 

Hodina sebaspoznávania

***

*

 

(Prečítané 1 577 krát, 1 dnes)

Comments are closed.