google27eaa3905ca3fee3.html
Všetko čo lieči, je medicína, terapia. Neexistuje alternatívna, či alopatická. Existuje iba jediný cieľ liečby. Zdravý a spokojný človek. Vďaka nemu je zdravý aj svet a vesmír.

Jednou z liečebných metód je arteterapia.

A niet nad osobnú skúsenosť. Jedným z lektorov, alebo lepšie povedané sprievodcom na ceste za uzdravením duše je Gabriel Wagner. Tento výtvarník si okrem iných aktivít naplánoval každú druhú sobotu venovať ľuďom. My čo tam chodíme sa už poznáme tešíme sa na tieto soboty. Ak v teórii platí, že arteterapia hrá významnú rolu v prekonávaní psychických problémov  podporuje seba-uzdravujúce procesy, dosahuje uvoľnenie, relaxáciu, duševnú pohodu, zníženie nervozity a napätia, prekonanie úzkosti a strachu, odbúranie stresu, tak sme to zrejme dostali ako bonus. 

Kresliť, či skôr maľovať sme začali pre umelecký akt samotný, pre túžbu vyjadriť sa farbami, tvarmi, fantáziou, rozhodne sme nešli na terapiu. Vedeli sme, že umenie obohacuje fantáziu a tvorivosť, rozvíja estetický, zmyslový a citový náboj, pomáha prežiť pocit úspechu, radosti z tvorby, zo spoluzdieľania. Z uvedomenia si seba samého a svojich potrieb. Keď som prišla po prvý raz na Gabkove tvorivé dielne stretla som zopár žien a mužov, ktorí boli akosi obrátení do seba. Boli to krásne duše, len si to naplno neuvedomovali. Gabko vytiahol plátna a rámy a naučil nás natiahnuť plátno do rámu, potom mal každý povedať alebo naskicovať svoju predstavu budúceho obrazu. Najčastejšie padali vety. „Ja neviem…“, Ja som sa prišiel učiť…“, „Povedzte mi ako…. „Ani neviem načo som sem prišla…“, „Nemám talent…“ Gabko sa len usmieval a povzbudzoval, medzitým prinášal nové a nové farby. Také aj onaké…priam lákali natrieť nimi plátno.

Ja osobne som mala úplnú traumu, lebo na výtvarnej výchove v škole ma učiteľ ničil, nadával mi, že nič nedokážem, ponižoval ma pred ostatnými deťmi. Takže som štetec ani nechcela chytiť do ruky. Pravdou je, že som tam bola „náhodou“, chcela som kúpiť od Gabka obraz a on mi povedal, že mi ho nepredá, nech si namaľujem. Ale ja naozaj nedokážem vziať štetec do ruky. Tak ho namaľuj prstami. A stalo sa. Obraz je krásny.. Sama neverím, že som to urobila ja. Ostatní mali rovnaké zážitky. Dokonca chceli od nich kúpiť obrazy a jedna dievčina ich ihneď zavesila na internet a teší sa, že sa ľuďom páči. Predala už tri obrazy a pred rokom ani netušila, čo sú tvorivé dielne a že nič nie je náhody a všetko, čo ťa pritiahne je šanca. Teraz si naplno užíva svoje nové vedomie, svoj talent, svoj rozvoj a Gabko sa iba usmieva pod fúzy, keď sa ho pýtam, či v tom má prsty.

Napokon bola aj výstava a bola naozaj vydarená. Čo nám dávajú tvorivé dielne v Senci. Radosť a šťastie inak by sme sa tu neschádzali z celého Slovenska a aj z Čiech a Moravy. Posilnili sme si svoje sebavedomie, našli sme ďalší odtieň na palete nášho osobného rozvoja, našli sme ďalší zdroj relaxácie, našli sme cestu k tomu ako začať mať rád, seba samého, uverili sme svojim schopnostiam, lebo boli naozaj viditeľné. Našli sme spôsob ako naplno relaxovať, objavili sme vlastnú meditáciu, vidíme ako sa zlepšila naša jemná motorika, cítenie, farieb, tiché priateľstvo vložené do pochvaly, do pohľadu, do pár slov. Otvoril sa nám nový priestor k seba-vyjadreniu. Naučili sme sa vnímať naplno svoje pocity, túžby vkladať do tvarov a farieb svoje sny a svoju osobnosť. 

Všetkých nás to naučilo premieňať šance a učiť sa na rôzne podnety reagovať aktívne. Arteterapia pomáha pri sebarealizácii a naučili sme sa hlbšie prežívať akúkoľvek umeleckú tvorbu.


Odporúčame prednášku:

Gabriel Wagner – Relaxačno-kreatívne kreslenie spojené so seba-spoznávaním cez Vyššie Ja


Súvisiace články:foto: http://www.310sw.afrc.af.mil/


 

(Prečítané 175 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.