google27eaa3905ca3fee3.html

Dr. Edward Bach, 1886-1936

Podľa názvu by sa mohlo zdať, že ide o hudobnú symfóniu z diel Johana Sebastiana Bacha. Ak by sme chceli vytvoriť paralelu, mohli by sme Bachove kvetinové esencie nazvať symfóniou z lona matky prírody. A prečo Bachove esencie? Pretože ich objaviteľom je Dr. Edward Bach, anglický lekár. Narodil sa roku 1886 pri Birminghame. Po ukončení štúdia si zriadil úspešnú a lukratívnu prax v Londýne. Už počas praxe si uvedomil, že lekársku starostlivosť si môžu dovoliť len majetnejší ľudia, zatiaľ čo obyčajný človek umiera na bežné a ľahko liečiteľné choroby. Preto sa jeho najúprimnejším prianím stalo, aby sa všetci ľudia naučili, ako kontrolovať a starať sa o svoje zdravie.

Dr. Bach intuitívne vycítil, že novú a čistejšiu medicínu nájde skôr v prírode než v laboratóriu. Zavrel svoju úspešnú prax a vydal sa v roku 1928 s asistentkou Norou Weeks na anglický vidiek objavovať liečivé účinky rôznych rastlín. Bol extrémne citlivý. Niekoľko dní pred objavením esencie si dokázal navodiť emočný i mentálny stav, na ktorý bola daná esencia vhodná. Tak vzniklo 38 Bachových kvetinových esencií. Poslednú objavil v roku 1935, o rok neskôr zomrel.

Čo sú to vlastne Bachove kvetinové esencie? Je to 38 lúčnych bylín a drevín zo záhrady Univerza. Každá rastlina zodpovedá jednej vlastnosti, ktorá je skutočnou príčinou choroby, pretože jadro choroby nemá hmotnú povahu, ale má psychosomatický pôvod. Je to vlastne dôsledok konfliktu medzi dušou (vyšším ja) a osobnosťou (mysľou, egom) človeka.

Na počiatku je vždy nejaký morálny nedostatok, hlboký vnútorný nesúlad, prameniaci z nášho egoizmu. Prejavené choroby presne zodpovedajú jednotlivým druhom nesprávneho správania sa. Povaha každého neduhu je preto užitočným ukazovateľom, akým spôsobom prišlo k prekročeniu božieho zákona Jednoty a lásky. Skutočnými chorobami sú teda charakterové chyby človeka, ako pýcha, krutosť, nenávisť, žiarlivosť, chamtivosť, atď. Ak o nich vieme, a aj napriek tomu v nich zotrvávame, odrazia sa bolestne na našom tele v podobe choroby. Účinok jednotlivých byliniek nám však umožňuje posilniť alebo rozpoznať danú vlastnosť, aby sme sa dokázali pozdvihnúť nad chybu, ktorá je kameňom úrazu. Aby informácia o Bachových kvetinových esenciách bola úplná, prezradím ešte jedno malé tajomstvo. K sade 38-ich esencií patrí ešte jedna 39-esencia, tzv. krízová esencia alebo „prvá pomoc“. Je to kombinácia piatich esencií, určená na emócie, objavujúce sa v krízach a pri akútnych šokových situáciách. Do 15-ich minút pomáha zvládnuť a liečiť okamžité následky šokov, stresov, nehôd, straty blízkych, sťahovania, návštevy lekára, odchodu do nemocnice, skúšok, atď.

Skutočné príčiny chorôb

Po preskúmaní životných postojov a prostredia, z ktorého pacienti pochádzali, Dr. Bach zistil, že skutočnými príčinami chorôb sú:

 • túžba ovládať iných, krutosť, pýcha
 • strach, hrôza, fóbie
 • pochybnosti, prílišné výčitky a pocity viny
 • nízke sebavedomie a neúcta, ťažkosti so sebaprijatím
 • žiarlivosť, hnev, túžba po odplate
 • netrpezlivosť, nerozhodnosť, nevedomosť, slabosť
 • prílišné nadšenie, chamtivosť
 • depresie, smútok, beznádej
 • osobné, rodinné a partnerské problémy
 • túžba po dokonalosti, prílišná náročnosť na seba samého
 • únava, rezignácia, apatia
 • následky šokov a tráum

K sade 38-ich esencií patrí ešte jedna 39-esencia, tzv. krízová esencia alebo „prvá pomoc“

Prišla za mnou klientka, ktorú spútaval strach o blízkych, najmä o 30-ročnú dcéru. Nemohla zaspať, kým sa dcéra nevrátila večer domov, neustále kontrolovala hodinky a chodila pozerať z okna, či sa už nevracia. Bola prichystaná v ktorúkoľvek nočnú hodinu sadnúť do auta a ísť dcéru vyzdvihnúť, keby jej náhodou zavolala. Užívala esenciu pagaštan pleťový a už po prvom mesiaci nastalo výrazné zlepšenie stavu, po dvoch mesiacoch sa so situáciou úspešne vyrovnávala, ustúpili sprievodné depresie. Na povrch však vystúpil nový problém – smrť otca spred dvadsiatich rokov. V hĺbke srdca ju trápilo, že otec vyzeral v truhle neupravený, akoby špinavý a podvedome si vyčítala, že sa sama nepostarala o jeho vzhľad pred pohrebom. Odvtedy, hoci si to sama neuvedomovala, pociťovala potrebu byť neustále v kontakte so svojimi blízkymi, spokojná bola len vtedy, keď boli všetci doma.

Na tomto prípade si môžeme názorne objasniť spôsob účinku Bachových esencií – „systém cibule“. Prvotná príčina vzniku problému bola u klientky smrť otca a následne jej neprítomnosť pri úprave otca na pohreb. Na túto nespokojnosť sa nabalili výčitky svedomia, sebaobviňovanie, depresie, strachy a nakoniec závislosť na milovaných ľuďoch. „Systém cibule“ znamená, že u klientov odlupujeme, eliminujeme najprv tie emócie a stavy, ktoré sú viditeľné, sú na povrchu a klienti o nich vedia – v tomto prípade prehnaný strach o blízkych. Postupne sa odlupovali ďalšie vrstvy – strachy s tým spojené, depresie, výčitky, až sme sa nakoniec dostali k samotnému jadru – smrti otca a jeho nedôstojnému vzhľadu na pohrebe. Len čo si klientka uvedomila pravú príčinu vlastnej závislosti na rodine, dokázala sa s ňou vysporiadať. Odvtedy moju pomoc nevyhľadala a to bolo pre mňa najkrajšou odmenou.

Pod vedením terapeuta, no takisto aj vy sami, máte možnosť tieto negatívne emócie a mentálne stavy nachádzať a odhaľovať. Prevádzané duchovné úsilie, v súčinnosti s používaním Bachových esencií vás môže vyliečiť – a to odstránením prvotných príčin, spôsobujúcich chorobu. Vhodne usmernená terapia koriguje vnútorné omyly a zanecháva nás silnejšími a lepšími. Učí nás podriadiť osobnosť božskej vôli duše. Ak si dokážeme uvedomiť svoj omyl a napraviť ho duchovne i mentálne, Univerzum nám znovu a znovu dáva možnosť vrátiť sa na správnu cestu. Prijatie zámerov duše sa rovná zmiereniu všetkých ťažkostí a rozvoju v radosti, šťastí a spokojnosti.

Každá rastlina zodpovedá jednej vlastnosti, ktorá je skutočnou príčinou choroby

Jedna moja známa sa rozviedla pred niekoľkými rokmi. Aj napriek tomu, že bola veľmi príťažlivá a milá, nevedela nadviazať kontakt s mužom, ktorý jej bol sympatický. Chodievala na rôzne kultúrne podujatia, večere a zábavy. No buď ju nepozval ten pravý, alebo sa bála dať najavo svoje city, prejaviť náklonnosť. Bol to strach z možného odmietnutia, neúspechu, hanblivosť. Strach z toho, že nepovie súvislú vetu a bude sa červenať. Na takýto druh strachov je priam stvorená čarodejka škvrnitá. A rozhodli sme sa, že ju skombinujeme so smrekovcom opadavým, ktorý posilňuje a zvyšuje sebavedomie a sebaúctu človeka. A účinok esencií bol prekvapivý! Po mesiaci dostala moja známa lístky na ples. Zdvihla slúchadlo a jednoducho pozvala muža, ktorý sa jej páčil, na spoločnú zábavu. Tak konečne prekonala svoj strach a nadviazala nový vzťah.

Na záver Vám venujem krásnu myšlienku z pera Dr. Bacha:

Spomeňme si, že základom všetkého stvoreného je láska a že v každej živej duši je niečo dobrého, a aj v najlepšom z nás niečo zlého.

Redakčná poznámka

V mnohých krajinách západnej Európy je terapia Bachovými kvetmi veľmi známa. Pri hľadaní vhodných liečebných prostriedkov Dr. Bach objavil, že okrem obvyklých liečivých rastlín obsahujúcich účinné látky existujú aj rastliny, ktoré majú duchovné liečebné sily. V okolí Oxfordu našiel postupne 38 rastlín a liečivý prameň, ktoré posilňujú alebo liečia dušu. Edward Bach označil tieto liečivé kvety za „Boží dar„.

Starosti, problémy, ťažkosti často ničia našu duchovnú rovnováhu. V dôsledku toho sa zoslabujú prirodzené obranné sily nášho tela a jeho energetické pole je narušené. S pomocou energie divo rastúcich rastlín môže životná energia opäť voľne prúdiť. Vnútorný pokoj a harmónia sú opäť obnovené. Týmto procesom sa často vyliečia aj telesné choroby.

Účinok Bachových kvetov nezávisí od toho či „veríme“. Ich účinnosť nespočíva na presvedčení. Dokazuje to skutočnosť, že malé deti a zvieratá (ktoré nerozmýšľajú racionálne a esencie berú nevedomky) vynikajúco reagujú na Bachove kvety. Ak je vaše dieťa nepokojné, váš pes žiarlivý – dajte im Bachove esencie!

Bachove esencie sa získavajú z divo rastúcich rastlín. Kvety sa dajú do čistej pramenistej vody a nechajú sa stáť na slnku. Takto sa z kvetov prenášajú ich vibrácie (duchovné informácie) do vody, z ktorej sa potom pripraví esencia. Bachove kvety pôsobia len na duchovnej rovine. Ovplyvňujú a menia stav nášho duchovného tela (duše). Uzatvárajú diery alebo slabé miesta v našej aure.

Našou životnou úlohou je pracovať na sebe a rozvinúť si pozitívne vlastnosti, ktoré nám chýbajú k mravnej dokonalosti. Hoci často aj poznáme tieto úlohy, nie vždy dokážeme prekročiť svoj vlastný tieň: Naše negatívne vlastnosti stále dominujú. Bachove kvety môžu v takomto prípade účinne pomôcť.

Moravský liečiteľ Petr Soldán, o ktorom sme už na našom blogu písali (a nájdete ho aj na Eugenika.TV) podobne a s rovnakou filozofiou ako pán Bach vytvoril esencie pod názvom Moravské květy, ktoré pracujú na tom istom princípe a možno pôsobia na Slovákov a Čechov ešte účinnejšie, pretože sú z oblasti, v ktorej žijeme.

Pokračovanie o tom ako pôsobia Bachove esencie – TU


Edward Bach označil tieto liečivé kvety za „Boží dar“.


Tip vydavateľstva Eugenika:

Barbara Y. Martin, Dimitri Moraitis  – Změň svou auru, změníš svůj život

Kniha vysvetľuje, čo je to aura a ako sa dá ovplyvňovať prostredníctvom práce s duchovnou energiou. Zoznámite sa s jednoduchými, ale účinnými meditáciami a možnosťami, ktoré vám umožnia napojiť sa na neobmedzený zdroj duchovnej sily. Nájdete tu aj množstvo príkladov, ako pracovať so svetlom v konkrétnych situáciách.

Ukážka: Když požádáte o energii, kterou potřebujete, nejprve ucítíte, jak energie směřuje paprskovitě dolů do oblasti vašeho Vyššího Já. Uvidíte barvu energie, s níž pracujete, jak se dostává do této oblasti a aktivuje ji. Představte si, jak z oblasti vašeho Vyššího Já směřuje do čtyř duchovních center nebo i do jiných částí paprsek světla. Když se světlo dostane do centra, podržte jej tam chvíli, aby bylo vytvořeno spojení. Vnímejte, jak se centrum zcela plní barevným světlem, o něž jste požádali, a vysílá ven všemi směry asi třicet centimetrů dlouhé paprsky. Potom požádejte o konkrétní Boží kvalitu, kterou chcete, aby vám světlo přineslo. Světlo požádáte tak, že řeknete meditativní modlitbu. V této knize naleznete mnoho příkladů meditativních modliteb, které jsou vhodné v různých situacích a podmínkách.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 1 216 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.