google27eaa3905ca3fee3.html

Kombinácie 38 esencií pokrýva takmer nekonečné množstvo emočných a mentálnych stavov.

Organizmus človeka je súčasťou Univerza, je naň napojený a vibruje v jednotnej frekvencii. Ak sa odkloníme od svojej cesty, nezvládame nejaký emočný stav, prípadne si v niektorej časti vytvoríme blok, frekvencia rovnakej vibrácie s univerzom je narušená a dané miesto vibruje na inej vlnovej dĺžke. Dr. Bach svojím bádaním v prírode našiel 38 vhodných rastlín a drevín s ich vlastnou frekvenciou, ktorá zodpovedá frekvencii jednotlivých emócií a vlastností v ideálnom, harmonickom stave. Čiže užívaním Bachových kvetinových esencií navibrujeme dané miesto na pôvodnú, správnu frekvenciu a dostávame sa opäť do súladu s univerzom.

Z praxe

Na konzultáciu sa objednala sebavedomá, úspešná, inteligentná podnikateľka. Firma, ktorú viedla aj so svojím manželom 10 rokov, postupne upadala, pretože konkurencia na trhu bola obrovská. Neustále sa nad situáciou zamýšľala,  v hlave jej donekonečna krúžili myšlienky ako obohratá platňa: čo budeme robiť, z čoho budeme žiť, zavrieme firmu, predáme ju, vezmeme si úver, zamestnáme sa alebo začneme podnikať v inom odbore? Nedokázala sa na nič iné sústrediť, trápila sa deň i noc, stratila radosť zo života i múdry úsudok. Zvolili sme esenciu pagaštan konský, ktorý slúži ako vypínač obohratej platne, neustále dobiedzajúcich myšlienok. A účinok bol takmer okamžitý! Už po štyroch dňoch mi opisovala svoj zvláštny, nový stav. Hlavu mala úplne prázdnu, akoby dutú, a v hlave nič, len nekonečný priestor. A v tomto voľnom priestore sa postupne začali rodiť nové, kreatívne myšlienky a nápady.

Znovu sme sa stretli asi o dva roky. Ona si spolu s priateľmi založila vlastnú firmu, manžel pracoval pre známu zahraničnú spoločnosť. Čoraz viac času trávil v práci, na poradách, školeniach, podnikových aktivitách a oslavách. U klientky vzniklo odôvodnené podozrenie z manželovej nevery. Ak aj nie z fyzickej nevery, v každom prípade z citovej a mentálnej. Znovu sa zopakoval problém obohratej platne – prečo nie je doma, je s ňou, spávajú spolu, už ma nemá rád, nestojím už za nič, ako budem žiť bez neho, čo s deťmi, nájdem si vôbec priateľa? Zasa sme zvolili pagaštan konský. No účinok sa tentokrát nedostavil tak rýchlo. Odhalili sme jej citovú pripútanosť na manžela, trvajúcu takmer 20 rokov. Esenciu užívala šesť mesiacov. Jej stav sa zlepšil asi o 2/3 aj vďaka tomu, že je ochotná na sebe pracovať a má za sebou sieť ľudí, ktorí ju podporujú, pomáhajú jej nájsť správnu cestu.

Na tomto prípade by som Vám chcela vysvetliť, že ak problém vznikol nedávno, pred jedným či dvomi rokmi, aj jeho zvládnutie je pomerne ľahké a rýchle. Pokrok zaznamenáme už po mesiaci, nanajvýš po dvoch. Čím dlhšie však v sebe živíme nejaký blok, závislosť alebo negatívnu emóciu, tým dlhšia, náročnejšia a prípadne i bolestnejšia je práca na jeho zvládnutí. V každom prípade vynaložené úsilie nie je zbytočné. Pomáha nám zlepšovať kvalitu života, prekonávať naše vlastné prekážky a spoznávať vlastnú prirodzenosť.

Užívaním Bachových kvetinových esencií navibrujeme dané miesto na pôvodnú, správnu frekvenciu a dostávame sa opäť do súladu s univerzom.

Teraz si asi hovoríte, ako je možné pokryť všetky negatívne mentálne a emočné stavy, keď je esencií len 38? Človek je predsa komplikovaná bytosť a tých stavov mysle musí byť viac ako 38. Tu je nevyhnutné vziať do úvahy fakt, že klientovi môžeme do jednej fľaštičky namiešať 1-7 esencií, čo nám dáva výsledok niekoľkých desiatok miliónov kombinácií. Ďalej je dôležité vedieť, že dvaja ľudia, ktorí potrebujú rovnakú kombináciu esencií – napr. na vyrovnanie sa so žiarlivosťou a netoleranciou – budú prežívať uvedené emócie ich mentálneho stavu v rôznej intenzite. Prvý môže byť žiarlivejší, no nie až taký netolerantný, druhý naopak. Z toho vyplýva, že v skutočnosti 38 esencií pokrýva takmer nekonečné množstvo emočných a mentálnych stavov. Za 60 rokov praxe v Bachovom centre vo Veľkej Británii ani jednému klientovi nepovedali: „Je nám ľúto, ale o takom niečom Dr. Bach neuvažoval.“

Je potrebné si uvedomiť, že Bachove esencie nie sú alternatívnou, ale doplnkovou medicínou. Pri zdravotných ťažkostiach ako napr. bolesť zubov, otravy z jedla, zápaly, zlomeniny, vírusy, psychiatrické problémy je nevyhnutná klasická lekárska starostlivosť.

Z praxe

Tento klient pracoval dlhé roky vo vrcholovej funkcii na vysokej škole, bol zodpovedný za vzdelanie a správanie študentov. Okrem toho mal aj právnické vzdelanie, preto po revolúcii spolupracoval s rektorom školy na príprave a realizácii nových predpisov, noriem, na transformácii celého systému výučby. Zobral si toho na svoje plecia príliš veľa, nemal chvíľku odpočinku, práce a zodpovednosti mal vyše hlavy a zdalo sa mu, že to nezvládne a nakoniec zlyhá (esencia – brest). Nechcel však dať svoj strach, frustráciu či depresie najavo, navonok pôsobil ako pohodový, vyrovnaný človek. Nasadil si masku spokojnosti a vyrovnanosti, no udržať pred kolegami takýto imidž ho stálo množstvo úsilia, energie (esencia – repík lekársky).

Po prvom mesiaci užívania esencií nastalo mierne zlepšenie, po dvoch mesiacoch mi nadšene telefonoval, že keď je veľmi unavený, zavrie dvere na kancelárii, uvarí si čaj, vyloží nohy na stôl, a v pokoji si prečíta dennú tlač. Ba čo viac, dokázal prejaviť nespokojnosť, vyhádať si z kolegami rozdelenie prác, časť presunul na podriadených… Žiaľ, potom sa naše cesty rozišli, takže neviem, ako je na tom v súčasnosti.

Zdravie človeka závisí od stupňa harmónie medzi jeho dušou a osobnosťou. Esencie sa môžu kombinovať so všetkými formami liečenia, nespôsobujú alergie, závislosť a nemajú nežiaduce vedľajšie účinky. Ich veľkou prednosťou je jednoduchosť. Zároveň schopnosť čítať a chápať význam rôznych výstražných znamení umožňuje zastaviť chorobu hneď v jej začiatku. No skutočným poslaním Bachových esencií je poznanie, že samotná podstata choroby poskytuje možnosť jej vyliečenia a neoceniteľným prínosom je ich preventívny účinok. A naplniť toto poslanie v dnešnej hektickej a rýchlo sa meniacej dobe môžete i vy.

Z praxe

S veľmi zaujímavým prípadom som sa stretla v decembri minulého roku. Prišla za mnou mladá žena, pol roka po rozvode s manželom. So situáciou nebola vyrovnaná, ešte stále bola na bývalého muža citovo naviazaná (esencia – zemolez kozí). Tento problém sme riešili ako prioritný. Stratila sebavedomie, neverila si (esencia – smrekovec opadavý). Popri tom často spomínala na otca, ktorý zomrel pred dvoma rokmi. Chýbal jej, cítila ho pri sebe a preto ju mrzelo, že sa s ním pred smrťou nestihla porozprávať a rozlúčiť (esencia – bledavka okolikatá).

Raz v noci po mesiaci užívania esencií, sa jej prisnil živý sen s otcom. Prišiel sa s ňou rozlúčiť a povedať jej, že ju má rád. Už dokončil to, čo potreboval a preto odchádza. Naplno precítila otcovu lásku a podporu a tento pocit ostal v jej srdci, aj keď sa ráno prebudila. Už vedela, že s otcom je všetko v poriadku, so situáciou sa úplne vyrovnala. Na zvládnutí vzťahu k bývalému manželovi stále pracujeme.

Na záver zasa niečo z múdrych myšlienok Dr. Bacha: „Je potrebné nielen vybrať čo najvhodnejšie liečebné postupy a prostriedky známe z medicíny, ale tiež vyvinúť čo najväčšie úsilie na odstránenie všetkých našich vnútorných chýb, pretože konečné a úplné vyliečenie z choroby pochádza zvnútra.“

Bachove kvetinové esencie – 1. Časť


Za 60 rokov praxe v Bachovom centre vo Veľkej Británii ani jednému klientovi nepovedali: „Je nám ľúto, ale o takom niečom Dr. Bach neuvažoval.“


Tip vydavateľstva Eugenika:

Barbara Y. Martin, Dimitri Moraitis  – Změň svou auru, změníš svůj život – Kniha vysvetľuje, čo je to aura a ako sa dá ovplyvňovať prostredníctvom práce s duchovnou energiou. Zoznámite sa s jednoduchými, ale účinnými meditáciami a možnosťami, ktoré vám umožnia napojiť sa na neobmedzený zdroj duchovnej sily. Nájdete tu aj množstvo príkladov, ako pracovať so svetlom v konkrétnych situáciách.

Ukážka: Když požádáte o energii, kterou potřebujete, nejprve ucítíte, jak energie směřuje paprskovitě dolů do oblasti vašeho Vyššího Já. Uvidíte barvu energie, s níž pracujete, jak se dostává do této oblasti a aktivuje ji. Představte si, jak z oblasti vašeho Vyššího Já směřuje do čtyř duchovních center nebo i do jiných částí paprsek světla. Když se světlo dostane do centra, podržte jej tam chvíli, aby bylo vytvořeno spojení. Vnímejte, jak se centrum zcela plní barevným světlem, o něž jste požádali, a vysílá ven všemi směry asi třicet centimetrů dlouhé paprsky. Potom požádejte o konkrétní Boží kvalitu, kterou chcete, aby vám světlo přineslo. Světlo požádáte tak, že řeknete meditativní modlitbu. V této knize naleznete mnoho příkladů meditativních modliteb, které jsou vhodné v různých situacích a podmínkách.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.83 EUR, Zľava: 12.00 %, Ušetríte: 1.07 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 696 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.