google27eaa3905ca3fee3.html

78c44a0638dcb2db2f9f3c1ec85f2027Sú chvíle keď každý z nás uvažuje nad zmenou, pretože už necíti uspokojenie v určitej oblasti. Vtedy sa pohrávame s myšlienkou ukončiť určitú etapu a vydať sa na novú cestu. Uvažujeme nad možnosťami, ktoré by nás uspokojili viac. Predstavujeme si pole možností – pre niekoho predstavuje úzky výpočet, iný jedinec nepozná jeho hranice a niektorí tvrdia, že práve oni iné možnosti nemajú. Dokážeme sa na pole možností pozrieť z tej správnej perspektívy? Pri tvorbe nášho osudu nám však nestojí v ceste žiadna bariéra. Mnohým sa v mysli začne premietať výpočet konkrétnych bariér, avšak častokrát sú formované len našou psychikou.

Nedostatok financií ( skutočnou bariérou je však ich neefektívne využívanie), nedostatok vzdelania ( bariéru však predstavuje skôr neosvojenie si ponúknutého vzdelania), málo skúseností ( v preklade prehliadanie nekonečných možností ich získania ) či málo času ( klišé výhovorka dnešnej doby- čas je totiž konštantná veličina, pretože ho máme všetci rovnako. Každý z nás má k dispozícii 24 hodín denne, je len ja jednotlivcovi samotnom akým obsahom ich naplní). Najväčšou bariérou je však nízka miera vnútornej motivácie či nízka túžba prekonávania mentálnych hraníc svojho ja. Posúvanie našich mentálnych hraníc nám umožňuje pretaviť nemožné na možné… Ako sa však dopracovať k otvoreniu týchto hraníc? Hľadaním vo svojom vnútri a podporou vlastnej kreativity.

Žijeme si priam ako v rozprávke nekonečných možností… už nežijeme v dobe, keď ľudia museli slepo nasledovať rodinné remeslo, len aby sa nejakým spôsobom uživili, aby sa začlenili do komunity, ktorá ich obklopuje. Pretože akékoľvek túžby „inakosti“ či odlišnosti od komunity boli takmer neakceptovateľné. Svet v dnešnom ponímaní akceptuje všetkých jedincov, ktorí si v ňom dokážu vytvoriť svoj priestor… a to bez ohľadu na spojitosť s ich primárnou komunitou či rodinnou tradíciou. Nemusíme už figurovať v úlohe pokračovateľov svojho rodu… máme nekonečné možnosti založiť novú líniu, nový smer, ktorým sa chceme ako samostatná jednotka uberať. Môžeme ísť príkladom svojmu okoliu prostredníctvom osobitostí našich názorov a postojov.

Rada by som upriamila pozornosť na možnosti , ktoré nám okolitý svet ponúka a polemizovať nad tým, nakoľko ich v skutočnosti využívame. Spôsoby realizácie našich snov, konceptov či myšlienok majú rôzne podoby. Výpočet týchto spôsobov okresáva demagógia, ktorú nám predostierajú predovšetkým média. Tie z veľkej časti okliešťuju existujúce možnosti realizácie našich snov. Média svojimi hodnotiacimi stanoviskami utvárajú hranice „možného“ a „nemožného“. A my sa s týmito hranicami častokrát stotožňujeme a prijímame ich za skutočné. Jednou z najdôležitejších cností jednotlivca je kritický úsudok. Úsudok, ktorý nám umožní zamyslieť sa nad podstatou predkladanej dogmy a rozmýšľať aj za hranicou „možného“.

Vráťme sa k realizácii našich snov. Skutočne zvedavý „snílek“ uvažuje nad spôsobom pretavenia svojho plánu do reality. Možnosti sú nevyčerpateľné. Avšak základným prostriedkom na pretavenie túžby v realitu je správny súhrn informácii, ktorý nám predostrie škálu reálnych možností. Ak nám predsa len ešte nejaká možnosť chýba, nechajme pracovať našu kreativitu, ktorá nás dovedie k jedinečnej ceste.

Prístup k vzdelaniu nebol nikdy jednoduchší ako dnes. Počet vzdelávacích inštitúcii každým rokom rastie, kurzov pribúda a populačná krivka pokulháva, čo nám dvere k vzdelaniu stále viac a viac pootvára. Možno sa mnohí z Vás obrnia argumentom, že kvalitné vzdelanie však niečo stojí.. avšak tu sme opäť raz na hranici spoločenského klišé. Najcennejšie vzdelanie máme na dosah ruky – dokážeme si ho zabezpečiť prostredníctvom identity, ktorú v sebe musíme vedieť prebudiť – a tou je hlad po informáciách. Ten nám otvára bránu, za ktorou sa dá všetko zrealizovať.. Túžba oboznámiť sa s tými správnymi možnosťami či nemožnosťami, ktoré nám pomôžu pretransformovať naše sny v realitu. Túžba, ktorá poháňa našu predstavivosť práve za hranice spoločnosťou akceptovaných možností. Prebudme ju v sebe a dovoľme jej posúvať mantinely nášho myslenia. Tieto spôsoby pretavenia našich snov v realitu nemusíme bezvýhradne objaviť na zahraničnom pobyte či postgraduále. Niekedy postačí pokojný večer so správnou knihou v ruke , ktorá v nás prebudí tie správne podnety a spustí v našej mysli lavínu možností pretvárania našich myšlienok v realitu. V dnešnom informačnom svete sa nám ponúka množstvo cenných zdrojov informácii, okolo nás sa to hemží návodmi na realizáciu našich snov… Stačí sa len uchopiť správnych zdrojov a osvojiť si ich natoľko, že sa stanú našou súčasťou a pomôžu nám kreovať nové návyky, ktoré nás prirodzene privedú v želanému výsledku.

Túto myšlienkovú konštrukciu by som rada ilustrovala na konkrétnom príklade- učenie sa cudzieho jazyka. Mnohí z nás sa na škole dlhé roky učili nejaký cudzí jazyk. Výsledky týchto znalostí však boli častokrát mizivé. Mohli by sme uzavrieť túto tému konštatovaním nízkej úrovne kvality vzdelávania na štátnych školách. Avšak príčina sa nachádza niekde inde… Najväčšia bariéra sa nenachádza mimo nás, naopak, nájdeme ju priamo v nás. Jednotlivec bráni sám sebe napredovať… Mám podobnú skúsenosť. Za 7 rokov učenia sa nemeckého jazyka sa ním nedokážem takmer vôbec dohovoriť. Neskôr na VŠ som sa naučila taliansky jazyk v priebehu dvoch rokov ako samouk. Začínala som s mentálnou bariérou, na základe ktorej som bola stotožnená s myšlienkou, že nemám talent na jazyky. Keď sa však spätne pozriem na skutočnú príčinu rozdielnych výsledkov pri štúdiu dvoch cudzích jazykov, našla by som ju vo svojom vnútri , v nastavení mojej mysle a v skutočnej túžbe osvojiť si určité vedomosti. Ja som sa totiž pri druhom pokuse o štúdium cudzieho jazyka nestala talentovanejšou, iba som skutočne využila možnosti ktoré sa mi prostredníctvom túžby otvorili. Prebudením skutočného záujmu vo svojom vnútri sme schopní prekročiť spočiatku nemožné hranice. Okolnosti sú síce faktorom , ktorý hrá v náš prospech alebo neprospech, avšak bez ohľadu na ich reálnu podobu, najdôležitejšia je optika, ktorou sa na ne pozrieme. Dokážeme si všimnúť na prvý pohľad možno bezvýznamné podnety, ktoré nás dokážu priviesť k inšpirácii a rozšíreniu škály možností?

Hlad po vedomostiach či túžba realizácie našich snov nás poženie vpred. Tieto vlastnosti bdejú hlboko v nás a sú našou prirodzenou súčasťou. Človek v dnešnom svete túži uspokojiť aj svoje duševné potreby, inak ostane uväznený v zóne nespokojnosti a nenaplnenia. Je čas prevziať plnú zodpovednosť za svoj život. Úspech nám totiž nezabezpečí vzdelávacia inštitúcia, ktorú navštevujeme, ale túžba osvojiť si naplno informácie, ku ktorým nám ukáže cestu . Túžba využiť tieto informácie vo svoj prospech … túžba venovať svoj voľný čas nabaľovaniu spektra užitočných podnetov, ktoré nás vyhecujú k proaktívnym činnostiam a potlačia v nás pasívneho pozorovateľa tohto systému. Čím hlbšie sa necháme viesť touto túžbou, tým viac si uvedomujeme zodpovednosť za svoj život a jeho konkrétnu podobu. My totiž nie sme nevinnou figúrkou nášho osudu, ale jeho reálnym tvorcom. V tomto koncepte prijímame plnú zodpovednosť aj za menej správne rozhodnutia a dokážeme sa s pokorou spätne pozrieť na svoje zlyhania a nepripisujeme ich abstraktným subjektom ako štát, spoločnosť či majorita, ktoré nám predkladajú len obmedzené hranice možností…

Postupným osvojovaním si správnych informácií, ktoré zveľaďujú náš charakter sa stávame osobnosťami s vyššou mierou dôvery v svoje schopnosti. Ak si navyše skutočne začneme uvedomovať osobnú zodpovednosť za podobu nášho života, za podobu osoby akou sme sa stali ( po psychickej aj fyzickej stránke), nebudeme sa viac nikdy cítiť ako figúrka, s ktorou sa zahráva život, osud či zdravie. Pretože uvedomením si zodpovednosti preberáme riadenie kormidla v našom živote a vedieme ho smerom k realizácii vnútorných túžob.

Úprimne Vám držím prsty pri transformovaní Vašich túžob v realitu.


Súvisiace články:


Tip Eugeniky na knihu:

Daniel R. Castro – Jak změnit krizi ve vítězství – Zbierka príbehov z minulosti aj súčasnosti o obyčajných ľuďoch, ktorí sa vďaka zásadnému rozhodnutiu v určitej chvíli stali hrdinami. Niektorí z nich sa stali slávnymi postavami dejín, iní sú takmer neznámymi osobami. V ich príbehoch sa však dá vystopovať určitý vzor. Všetci títo ľudia totiž videli možnosti, aké ostatní v danej situácii nevnímali. Čo im však dalo tú schopnosť?

Pôvodná cena: 7.24 EUR, Naša cena: 2.17 EUR,

Zľava: 70.00 %, Ušetríte: 5.07 EUR


(Prečítané 885 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Cesta k realizácii našich snov

  1. Zuzana píše:

    Úžasne motivujúci článok. Ďakujem. 🙂

  2. marlene píše:

    Alebo to je tym, ze taliancina je skutocne jednoduchsia nez nemcina. :))))