google27eaa3905ca3fee3.html

Napoleon Hill (1883–1970) bol prvým veľkým autorom takzvanej motivačnej literatúry – kníh, ktoré učia, ako sa stať úspešným, bohatým a šťastným. Tento smer vzišiel dosť logicky z USA, zeme neobmedzených možností a amerického sna; z doby, kedy bolo naozaj možné (aspoň v Amerike) vypracovať sa doslova od nuly k miliónom či sláve, a to bez toho, aby bol človek bezcharakterný alebo dosiahol úspech špinavým spôsobom. Naopak, cenili sa ďalšie americké ideály: čestnosť; ochota i schopnosť tvrdo drieť a veľa zniesť; odvaha a chuť riskovať; otvorenosť a kreativita. 

Napoleon Hill (foto: wikipedia)

Nemálo amerických boháčov, vplyvných priemyselných magnátov či veľkopodnikateľov a developerov (ako by sme povedali dnes) vzniklo práve takto. A nebolo to tak len v oblasti podnikania a ekonomiky: ďalšou povestnou „fabrikou na sny“ a zbožňované hviezdy, ktoré sa kúpali v neskutočnom luxuse, pričom sa do tohto sveta slávy dostávali bežne z drsných  pomerov, sa v tom istom období stal Hollywood.

Keďže sa tento typ cesty zdola nahor, z biedy k bohatstvu, od niktoša, ktorým každý opovrhoval, po významnú a veľaváženú osobnosť, darilo prejsť mnohým, zďaleka však nie každému, bolo celkom pochopiteľné, že niektorí ľudia si začali lámať hlavu nad tým, v čom je rozdiel. A keďže kresťanský, prípadne ateistický alebo židovský Západ nebol zaťažený ideológiou karmy, ktorá pohotovo a pohodlne vysvetľuje práve takéto rozdiely v osude, ten, kto bol vnímavý a rozmýšľal, musel hľadať iné príčiny. A ešte zaujímavejšie na tomto utváraní západného svetonázoru – či duchovného povedomia, ak to tak chceme nazvať – bolo to, že namiesto odôvodňovania, prečo v úspešnosti a šťastí ľudského života nejaké rozdiely vôbec sú a ako ich prijať, táto nová životná filozofia začala jednoducho hľadať návod, ako byť bohatý, úspešný a šťastný. Skoro tak, ako vraví staré slovenské úslovie: Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

Či sa vám to chce veriť, alebo nie, žili vtedy aj takí ľudia, ktorí keď sami zdolali horu a spočinuli na vrchole, mali úprimnú túžbu podeliť sa o tajomstvo svojho úspechu so svojimi blížnymi. Jedným z nich bol aj Andrew Carnegie, priemyselný magnát, ktorý bol v tom čase považovaný za jedného z najmocnejších a najbohatších mužov sveta. Carnegie veril, že úspech sa dá zhrnúť do určitých princípov, ktorými sa môže riadiť každý človek.

Tento boháč si najal schopného a sympatického mladého novinára – Napoleona Hilla. Bolo to v roku 1908; Hill mal vtedy 25 rokov. Carnegie Hilla poveril úlohou uskutočniť rozhovory so zhruba 500 osobnosťami tej doby – s úspešnými, bohatými a známymi mužmi aj ženami a odhaliť toho čo najviac o tajomstve úspechu.

Skôr než začal Hill písať a publikovať knihy, vychádzali niekoľko rokov jeho časopisy Hill´s Golden Rule Magazine a Hill´s Magazine. Jeho najslávnejšia a najznámejšia kniha Mysli a zbohatni vyšla roku 1937. Okamžite se stala bestsellerom a svetovým hitom. Dodnes sa predávajú milióny jej výtlačkov. V slovenčine ju vydala práve Eugenika.

Na tejto knihe je dôležitá jej podstata, posolstvo, ktoré je skutočne nadčasové. Dalo by sa dokonca povedať, že mnohé súčasné knihy tohto typu sú iba opakovaním a podrobnejším objasňovaním toho, čo hovorí Napoleon Hill práve tu. Prihovára sa čitateľom nadšene, úprimne, jednoducho a zo srdca, no hlavne s presvedčením, že návod, ktorý tu podáva, skutočne funguje. Jedná sa o praktický, realistický návod, ako si stanoviť jasný cieľ, vytvoriť systematický plán a ten potom dôsledne napĺňať. Nie je to filozofia typu „popros vesmír a čakaj“, ale výzva zapojiť vlastný rozum, tvorivosť, nadšenie a poctivé úsilie. Veľký dôraz je kladený na pozitívnu spoluprácu s druhými.

Zlatá pravidla úspěchu nie je v pravom zmysle Hillovou knihou. Je zostavená z článkov, ktoré Napoleon Hill napísal v období rokov 1919-23. Tieto texty predstavujú začiatok jeho tvorby. Sú plné múdrosti; odhaľujú osvedčené a efektívne cesty k úspechu. Cieľom autora je motivovať a inšpirovať. Pojednáva sa tu o témach, ako sila mysle, sugescia i autosugescia, sebaistota, presviedčanie (namiesto nátlaku), zákon príťažlivosti alebo dôležitosť jasného cieľa v živote. Hill bol presvedčený, že akékoľvek negatívne dedičstvo alebo zlé podmienky je možné prekonať. Zároveň bol pacifistom, ktorý vyzdvihoval morálku, silu vôle a ducha, dobro, lásku a pozitívny, úctyplný prístup k životu a iným ľuďom. Výrok „Služba a obeť sú kľúčovými slovami najväčšieho úspechu“ (z tejto knihy) hovorí veľa o tom, aký typ človeka to bol aj v akej dobe, v podstate stále silno ovplyvnenej kresťanskými ideálmi, žil a pôsobil.

Vysvetľujúce texty sa tu striedajú s poučnými príbehmi zo života, takže celkovo sa táto kniha číta pútavo i zábavne (pretože okrem iného ilustruje časy, ktoré sú pre nás už historické). Niektoré časti majú prehľadnú praktickú formu jasne vyčlenených Pravidiel a Zhrnutí.

Celkove je to dielo, ktoré sa oplatí mať a poznať už len preto, lebo je to dôležitý článok celkového reťazca „duchovného“ učenia o zákone príťažlivosti a iných „vesmírnych zákonoch“ – inými slovami, o súvislostiach, ktoré formujú a vymedzujú realitu nášho života v tomto fyzickom svete.

Viac v knihe:

Napoleon Hill – Zlatá pravidla úspěchu

Napoleon Hill bol prvým a najslávnejším motivačným autorom všetkých čias. Táto kniha vznikla z článkov, ktoré napísal v r. 1919-23. Sú rovnako použiteľné dnes, ako boli takmer pred storočím, lebo odhaľujú osvedčené a efektívne cesty k úspechu. Sú plné motivácie a inšpirácie a ponúkajú nadčasový vhľad do tém, ako sú sila sugescie, sebaistota, presviedčanie (namiesto nátlaku) alebo zákon príťažlivosti.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR

Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 103 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.