google27eaa3905ca3fee3.html

Myslím si, že jsem těhotná. Existuje nějaká meditace nebo něco jiného, co bych mohla udělat, aby to prospělo děťátku nebo nám oběma?

OSHO: Stačí být co nejvíce šťastná a milující. Vyhýbejte se negativitě, protože to ničí duševní zdraví dítěte. Když se dítě vyvíjí, neovlivňuje ho pouze vaše tělo, ale také mysl. Mysl obsahuje programy; jestliže jsou negativní, pak tato negativita ovlivňuje vývoj dítěte od samotného začátku. Zbavit se jich pak trvá dlouho a je to obtížné. Kdyby byly matky trochu opatrnější, nebyla by potřebná terapie prvotního výkřiku. Kdyby byly matky trochu opatrnější, psychoanalytikové by zmizeli. Psychoanalýza je kvůli matkám velkým byznysem.

Matka je skutečně velmi důležitá, protože po devět měsíců bude dítě žít v matce a bude absorbovat její myšlenky – všechny její myšlenky. Z tohoto důvodu nebuďte negativní. Buďte naladěni kladně, a to dokonce i tehdy, když to vypadá obtížně. Tuto téměř oběť je třeba pro dítě udělat. Jestliže skutečně chcete mít dítě určité hodnoty, celistvosti a individuality a jestliže chcete šťastné dítě, pak musí být tato oběť učiněna. Tato oběť je součástí toho být matkou. Nebuďte proto vůbec negativní a vyhněte se veškeré negativitě. Vyhněte se hněvu, žárlivosti, sekýrování, bojování a snaze přivlastnit si druhého člověka – vyhněte se tomu všemu. Nemůžete si to dovolit, protože utváříte novou bytost! Tato činnost je tak důležitá, že nikdo nemůže jednat pošetile a hloupě.

Více se radujte, modlete se, tančete, zpívejte a poslouchejte nádhernou hudbu – ale ne populární hudbu. Poslouchejte klasickou hudbu, která uklidňuje a vstupuje velmi hluboko do nevědomí, protože dítě ji může slyšet pouze odtud. Co nejvíce seďte tiše a těšte se přírodou. Buďte se stromy, ptáky i zvířaty, protože oni jsou skutečně nevinní. Jsou stále součástí ráje – vyhozeni byli pouze Adam a Eva. Dokonce i Strom poznání je stále v rajské zahradě – vyhozen byl pouze Adam. Buďte tedy více v přírodě a uvolněte se, aby dítě vyrůstalo v uvolněném lůně a bez napětí, protože jinak bude od samotného začátku neurotické. (K otci): A pomáhejte jí v těchto dnech, aby mohla být pozitivnější. Nepodněcujte v ní negativitu. Dejte jí více času, aby mohla tiše sedět, být se stromy a poslouchat ptáky a hudbu.

Vyvarujte se jakékoli situace, jež, jak se domníváte, by ji mohla podnítit k tomu, aby byla negativní. Buďte více milující, těšte se více z ticha jeden druhého, protože vy oba dáváte vzniknout něčemu nádhernému. Každé dítě je nádherné, a tak když k vám domů přijde tento báječný host, nebraňte se tomu. Může to být nejvýznamnější host, který k vám kdy přijde, a tak buďte po těchto devět měsíců opatrní, obezřetní a ostražití. Buďte více milující a méně sexuální. Jestliže sex vychází z toho, že se milujete, je to v pořádku – což se ale nedá říci o sexu kvůli němu samému. Ten od samotného začátku předává dítěti hluboce zakořeněnou sexualitu.

Sex je naprosto dobrý v souvislosti s láskou a jako součást lásky – stejně jako je součástí lásky, když se držíte za ruce a objímáte jeden druhého. Jednoho dne se spolu budete také milovat – ale jako součást lásky. Pak to není sexualita, ale sdílení. Jestliže se po těchto devět měsíců dokážete vyvarovat sexu jako takového, bude to pro dítě skvělý dárek. Potom jeho život nebude tak posedlý sexem, jako jsou životy mnoha lidí.

Co může matka udělat, aby byl průběh porodu pro dítě co nejsnadnější?

Matka samozřejmě může udělat mnoho – ale vy můžete dělat pouze jediné – nic nedělat a uvolnit se. Nezapomínejte na nezasahování do porodu, a když začnete cítit bolest, jděte prostě s bolestí. Budete cítit pohyby v děloze, tělo se začne připravovat na porod a vy budete cítit rytmické stahy… O těchto stazích si lidé myslí, že jsou bolestivé, ale nejsou bolestivé – to jen špatná interpretace způsobuje, že jsou bolestivé. Když tedy přijdou tyto stahy, prostě je přijměte a přizpůsobte se jim. Je to stejné jako nádech a výdech – děloha a porodní cesty se začínají roztahovat a stahovat. Je to způsob, jak udělat dítěti cestu. Když si myslíte, že je to bolest, když se rozhodnete, že je to bolest, pak s tím začínáte bojovat, protože je velmi obtížné s bolestí nebojovat. Když začnete bojovat, začnete zasahovat do rytmu. Toto zasahování je pro dítě velmi destruktivní. Jestliže matka dítěti pomáhá, ať se děje cokoli, jestliže matka jedná v souladu s tělem – roztahuje se a stahuje s tělem, podvoluje se jeho rytmu a užívá si to, pak je porod skutečně velké potěšení. Je důležité, jak se k tomu postavíte.

Například nyní – alespoň na Západě – mají lidé vyspělé názory na sex. Dříve v minulosti po celá staletí byla první sexuální zkušenost pro ženu velmi bolestivá. Bála se toho, protože od útlého dětství jí tvrdili, že je to velmi nepříjemné a živočišné, a tak se třásla strachem. Přiblížily se líbánky a ona se třásla strachem. Musela projít utrpením – bylo to pro ni utrpení, a proto to bylo bolestivé. Nyní – alespoň na Západě – bolest zmizela. Je to nádherný zážitek – je to orgasmické. Stejné je to s porodem. Je to větší orgasmus než orgasmus sexuální, protože v sexuálním orgasmu se vaše tělo pouze přizpůsobí rytmu: expanduje a ustupuje, expanduje a ustupuje, ale to není nic v porovnáním s tím, když rodíte dítě. Porodit dítě je milionkrát větší orgasmus. Jestliže to vnímáte jako orgasmus – jste šťastná, nadšená a radujete se z toho – potom dítě jednoduše vyjde porodními cestami ven, v čemž mu pomáháte. Když se dítě chce dostat ven, ale matka bojuje a nedovolí mu pohyb, který je k tomu potřebný a nutný, pak dítě někdy uvázne hlavičkou uvnitř. Jestliže se mu to stane, bude dítě celý svůj život trpět. Nebude tak inteligentní, jak by mohlo být, protože dětská hlava je velmi měkká a mozek se stále vyvíjí a stačí malý otřes nebo pouze malé sevření a mozek již není tak zdravý, jak by mohl být.

Proto dítěti pomáhejte a užívejte si toho. Berte to tak, jako byste směřovali k velkému orgasmu – nic jiného. Největší pomocí pro dítě je, že ze své strany nezasahujete. Pak dítě přijde snadno a uvolněně. Potom vaše dítě nebude potřebovat terapii prvotního výkřiku. Každý člověk jinak potřebuje terapii prvotního výkřiku, protože trpí porodním traumatem. Pro dítě je porod bolestivý, je to jeho první zkušenost a ta je tak nepříjemná! Dítě se dusí a je při porodu téměř zabito: průchod je úzký a matka napjatá, a proto dítě nemůže vyjít porodními cestami ven. Je to jeho první zkušenost, a když ta je spojena s peklem, je potom celý jeho život nešťastný. Dovolte, aby byla první zkušenost spojená s nádhernou plynulostí, která bude dítěti vhodným základem.

Jak může narození dítěte proběhnout co nejméně násilně?

Když dítě vy chází z dělohy, je to největší šok v jeho životě. Dokonce ani smrt nebude tak velký šok, protože smrt přijde bez upozornění. Smrt přijde nejpravděpodobněji tak, že si ji člověk neuvědomí. Když však člověk vychází z matčiny dělohy, je při vědomí. Jeho dlouhý a poklidný spánek, jenž trval devět měsíců, je narušen – a pak je přestřižena šňůra, která ho spojujete s matkou. V okamžiku, kdy je přestřižena šňůra, jež dítě spojuje s matkou, je vytvořen jedinec plný strachu.

Není to vhodný způsob, ale až dosud se to tak děje. Dítě by mělo být odebráno od matky velmi pomalu a pozvolna. Nemělo by být tomuto šoku vystaveno, což lze zařídit. V místnosti by neměla být oslňující světla, protože dítě žilo devět měsíců v naprosté tmě a má velmi slabé oči, které nikdy neviděly světlo. Ve všech nemocnicích jsou však oslňující světla a zářivky a dítě náhle čelí světlu…

Většinu lidí proto trápí slabé oči a později musí nosit brýle. Ty žádné zvíře nepotřebuje. Viděli jste zvířata s brýlemi, jak čtou noviny? Jejich oči jsou naprosto zdravé po celý svůj život až do okamžiku smrti. Pouze člověk nosí brýle a příčina se nachází na samotném začátku jeho života. Dítě by se mělo narodit ve tmě nebo do velmi tlumeného světla, třeba svíček. Nejlepší by byla tma, ale jestliže je potřeba trocha světla, pak postačí svíčky.

Ale co až dosud dělali doktoři? Nedali dítěti dokonce ani trochu času, aby se seznámilo s novou realitou. Způsob, jak vítají dítě, je odporný. Drží dítě za chodidla a plácnou ho přes zadek. Za tímto hloupým rituálem se skrývá názor, že to pomůže dítěti dýchat, protože v matčině děloze nedýchalo samo: matka za něj dýchala, jedla a dělala vše ostatní. Pro člověka to není příliš dobrý začátek být přivítán na světě tak, že visí vzhůru nohama a je plácnut přes zadek. Doktor však spěchá, protože jinak by dítě začalo dýchat samo. Dítě musí zůstat ležet na matčině břichu, na horní části matčina břicha. Předtím, než je přestřižena šňůra, jež matku a dítě spojuje, by dítě mělo ležet matce na břichu. Bylo uvnitř břicha, v břiše a nyní je venku. To není tak velká změna. Matka je u něj, dítě se jí může dotknout a může ji vnímat. Zná její vibrace. Zcela si uvědomuje, že to je jeho domov. Vyšlo ven, ale je to jeho domov. Umožněte mu být s matkou trochu déle, aby se seznámilo s matkou zvenku; zevnitř ji již zná. Nestříhejte šňůru, která dítě spojuje s matkou, dokud nezačne samo dýchat.

Co se dělá nyní? Přestřihneme šňůru a plácneme dítě, aby muselo dýchat. Nutíte ho, je to násilné a naprosto nevědecké a nepřirozené. Dovolte mu, aby raději dýchalo samo. Bude to trvat několik minut. Nespěchejte tolik, protože to ovlivní celý jeho život. Můžete vykouřit svou cigaretu o dvě tři minutky později, můžete své přítelkyni šeptat sladké hlouposti o pár minut později. To nikomu neuškodí. Proč spěchat? Nedokážete mu věnovat tři minuty? Dítě nic více nepotřebuje. Stačí to nechat na něm a během tří minut začne dýchat. Když začne dýchat, začne si být jisté tím, že dokáže žít samo. Pak můžete přestřihnout šňůru, protože je nyní zbytečná, a dítěti již nezpůsobíte šok. Potom je nejdůležitější nezabalit ho do přikrývky a nedat ho do postele. Po devět měsíců bylo bez přikrývky, nahé, bez polštářů, bez prostěradla a bez postele – neprovádějte takové změny tak rychle. Potřebuje vaničku se stejným roztokem vody, který byl v děloze matky – je to vlastně mořská voda: naprosto stejné množství soli a chemických sloučenin. Je to znovu důkaz, že ke vzniku života muselo dojít v oceánu.

Život stále vzniká v mořské vodě. Když je žena těhotná, začíná jíst slaná jídla, protože děloha stále vstřebává sůl – dítě potřebuje stejnou slanou vodu, jaká je v oceánu. A tak naplňte stejnou vodou vaničku, dítě do ní položte a bude se cítit naprosto vítané, protože to je situace, již dobře zná. V Japonsku jeden zenový mnich vyzkoušel báječný pokus: pomáhal tříměsíčním dětem plavat a pomalu snižoval věk dítěte. Nejprve to zkoušel s devítiměsíčními dětmi, potom s šestiměsíčními dětmi a nyní s tříměsíčními dětmi. Tvrdím, že stále není zdaleka u konce, protože dokonce právě narozené dítě je schopné plavat, protože plavalo v matčině děloze. Dejte dítěti příležitost – prostředí podobné matčině děloze.

Článok je úryvok z knihy:

Osho – O dětech

Osho sa vedel zaujímavo a originálne vyjadriť snáď ku všetkému, čo sa týka ľudského života. Veľmi obľúbená je jeho trilógia O mužoch, O ženách a O deťoch.

V knihe O deťoch rozpráva o rôznych typických a dôležitých vlastnostiach detí, ako je napríklad hravosť, nevinnosť alebo prirodzená inteligencia. Tiež odpovedá na rôzne otázky ohľadne tehotenstva, pôrodu, vzťahu medzi rodičmi a deťmi, výchovy, učenia a  vzdelávania detí.

Hoci sám deti nemal, jeho prenikavé duchovné vhľady a dokonalá znalosť ľudskej povahy mu umožňovala vyjadrovať sa aj k téme detí a ich výchovy. Áno, je pravda, že sám deti nemal – ale on sám bol kedysi dieťaťom, a to dieťaťom veľmi výnimočným; dnes by sme povedali, že veľmi problémovým… Oshovo vlastné detstvo bolo pre jeho vývoj a poznanie nesmierne dôležité. Práve vnímanie a vedomie dieťaťa zodpovedá „čistému“ ľudskému duchu, ešte nezaťaženému nánosmi obáv, pochybností, pesimizmu, trpkosti a podobne. Toto je preto kniha, ktorá obsahuje veľa cennej inšpirácie nielen pre rodičov, vychovávateľov či učiteľov, ale pre každého jedného z nás.

Úryvok: V budoucnost bez drog můžeme doufat tehdy, jestliže člověk bude přirozeně meditativní… Je to možné. Když dítě zjistí, že jeho otec medituje, že jeho matka medituje a že každý medituje, začne být zvědavé. Bude chtít také meditovat. V tomto věku je meditace velmi snadná, protože dítě ještě není zkaženo společností a ještě je nevinné. Jestliže bude každý kolem dítěte meditovat a užívat si toho, nemůže zůstat pozadu. Bude s nimi sedět se zavřenýma očima. Nejprve se mu mohou smát, že to není pro děti, ale nechápou, že pro děti je to ještě více možné než pro takzvané dospělé. Stačí atmosféra meditace ve školách a na univerzitách – kamkoli člověk přijde, nachází tuto atmosféru, která podporuje jeho meditativnost. Rád bych zažil to, že na světě nebudou potřebné žádné drogy. Ne však kvůli zákazu, ale kvůli vytvoření něčeho lepšího a opravdového. Drogy budou takto bez jakýchkoli potíží přemoženy. Tyto hloupé vlády však pořád přikládají drogám důležitost a stále ničí mladé na celém světě. Nejvzácnější období života je promarněno v halucinacích. Snažím se, abych přinesl něco významnějšího, než mohou přinést drogy – to je rozhodující okolnost.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 3 455 krát, 1 dnes)

Comments are closed.