google27eaa3905ca3fee3.html

Jedním ze způsobu jak porozumět povaze lidské energie, je možnost ji vidět jako kontinum, přičemž fyzická lidská energie bude na jednom konci pomyslné škály, spirituální na opačném a emocionální spolu s mentální jemnou energií se budou nacházet uprostřed.

podnikan

Obrázek č. 3: kontinuita lidské energie

V závislosti na tom, z jakého zdroje vychází lidská energie, ji můžeme kvalitativně dělit na jemnou, nebo hrubou. Hrubá energie proudí z lidského ega a je zpracovávána pomocí mysli. Jemná energie vyplývá z našeho Vyššího Já a je spojena se spirituální  inteligencí.

Spirituální inteligence
Podobně jako instinkt je i spirituální inteligence schopnost mysli – na rozdíl od přirozené inteligence, která se od člověka k člověku liší. Z určitých důvodů, jež vysvětlím později, působí spirituální inteligence na nevědomé úrovni. Spirituální inteligence je nejlepší z jemných energií, a když je vyvolána, můžeme se na ni spolehnout. Může být brána jako inteligence našeho Vyššího Já a jako taková nám řídí náš interní naváděcí systém, který vytváří v našem životě okolnosti vedoucí k růstu, učení a léčení. Jak dále uvidíme, může to být (a zároveň nemusí) pro korporaci přínosem.

Naše spirituální inteligence nás nespojuje jen s Vyšším Já, ale i s něčím, co lze nazvat univerzální inteligence. Nehledejme zde ovšem žádnou spojitost s náboženstvím, konkrétní vírou, a dokonce ani s duchovnem.

Spirituální inteligence není součástí obecné inteligence, jak ji běžně chápeme, ani ji nelze měřit stejným způsobem. IQ je založeno na racionálním myšlení a odkazuje na hmatatelný svět spolu s dohodnutými formami, což představuje realitu na základě newtonovské fyziky. Na druhé straně je spirituální inteligence neracionální, nelineární, s odkazy na formy reality, které se zdají být spíše mysteriózní, bez možnosti lokalizace, metafyzické a zakotvené v kvantové fyzice. Tím bych chtěl naznačit, že je rozdělena mezi nás rovnoměrněji než intelekt a emoční inteligence. Dokonce se může vyskytovat i jako kolektivní jev.

Hrubá lidská energie pochází z našeho ega, které je považováno za naší osobnost. Je to ta část, o níž se věří, že je zcela individuální, oddělená ode všeho, mimo nás samé a zcela vše kontrolující.

Komunikace pomocí lidské energie Skrze jemnou energii si k sobě osoby kolem přitahujeme, odpuzujeme, či si vytváříme jakési pouto nebo vliv. Je to velmi silná forma komunikace. Psychologie práce do značné míry urazila dlouhou cestu k pochopení toho, jak jemná energie funguje, a sice zejména s ohledem na chování a vztahy mezi jednotlivci nebo týmy, a to v konkrétních souvislostech.

podnikan2Atraktivita a odpuzování:
Pokud se s někým vzájemně přitahujeme, znamená to, že naše energie spolu dobře fungují. Pokud se neshodují, máme tendenci se odpuzovat. Cítíme nesoulad, který je nám nepříjemný, a proto se od sebe vzdalujeme.

Silný vztah: k tomuto jevu dojde v případě, pokud jsou naše jemné energie ve velmi dobrém souladu, a zvláště pokud se jedná o emocionální jemnou energii. Naše energetická pole se sloučí a my cítíme silnou přitažlivost.

Ovlivňování druhých pomocí lidské energie: Jedinci, kteří mají energetická pole velmi silná, dokážou ovlivňovat ostatní už jen svou přítomností. Tuto schopnost měli například prezidenti Lyndon Johnson a Bill Clinton. Říká se, že jejich přítomnost bylo možné vycítit, jakmile vstoupili do místnosti. Jako by se jimi naplnil celý prostor. Takové pocity se často připisují charismatu, které daná osoba vyzařuje.

Ovšem existuje i extrém v podobě lidí, v jejichž přítomnosti se budete cítit vyčerpaní. Doslova z vás budou sát vitalitu.

Tyto osoby můžeme nazývat energetičtí upíři. Vibrace vysílané skrze atraktivitu Jedinec s vysokými vibracemi přitahuje a ovlivňuje ostatní pozitivním způsobem. Je tomu tak proto, že vysílá velmi kvalitní energetické vibrace, jako je klid, tolerance, empatie a láska. Osoba s nízkými vibracemi bude vyzařovat špatné vlastnosti, jako je hněv, zášť, strach a jim podobné. Samozřejmě bude na ostatní působit negativním způsobem. Tito lidé mohou mít spoustu latentní lidské energie, což je forma jemné energie, která může být velmi nebezpečná, a to jak pro jednotlivce, tak i pro korporace. Tento druh energie je detailněji popsán ve čtvrté kapitole a je také hlavním tématem této knihy.

Druh jemné energie, jíž se věnujeme, je spíše „mimo dosah radaru“ lidské interakce čili je bezvědomá, neverbální a neviditelná. Je tedy latentní povahy. Má ji každý z nás, a pokud ji za určitých okolností vyvoláme, vybuchne jako právě probuzená sopka.

Latentní lidská energie může zničit vztahy na pracovišti a způsobit katastrofu na všech úrovních společnosti, pokud je vyvolána. Jen malá hrstka lidí ví, jak vědomě zvládat tento druh energie a transformovat ji na produktivní sílu, která může mít obrovský vliv na chod korporace. Pokud ale není řízena, jak se nyní často děje, může se stát velmi škodlivou, jak se dočteme dále.

marketing-business-idea-plan1-1e737218V hlavní roli: energie

V minulosti si vědci mysleli, že atom je neviditelný stavební kámen reality. Oproti prvotní myšlence později došli k závěru, že realita bude pravděpodobně tvořena z více aspektů než jen z atomů. Tento příklad lze dobře použít na korporace, potažmo jejich management, jenž si uvědomil, že jde o něco více než jen o zaměstnance, neboť je potřeba řešit spoustu dalších aspektů. Faktem je, že pokud chce společnost dostat ze svých lidí ty nejlepší výsledky, musí je považovat za komplexní a multidimenzionální bytosti, které udržují svou mentalitu, emocionalitu a spiritualitu v rovnováze.

Teorie (super)strun

Pokud korporaci chápeme jako součet všech energetických polí zaměstnanců, je třeba podotknout, že v nejnovějších průzkumech nejmenších a nedělitelných částic hmoty či, chcete-li, základního stavebního kamene života, došli vědci k radikálnímu závěru, že tyto jednotky hmoty nejsou vůbec částicemi, ale tvoří nekonečné balíčky jemné energie, zvané též struny. Základním rysem hmoty je tedy energie.

„Všechno se točí kolem energie,“ říkají fyzikové. „Nehledejte v tom nic jiného.“ Teorie strun je výrazně proměnlivá v závislosti na tom, jak pohlížíme na fyzický vesmír a na nás samé.

Kdysi jsme se snažili sami sebe popisovat jako shluk atomů, molekul a biochemických procesů, ovšem nyní docházíme k poznání, že je to vlastně pouze jakýsi obecný popis nás samých, přičemž někde hluboko pod povrchem se nachází něco mnohem jemnějšího. Nejsme nic více než sbírka vnitřně propojených energetických polí, z nichž každé má své vlastní vzorce soudržnosti a inteligence. Je to totéž, co po celá staletí hlásají nejmoudřejší myslitelé a mystici, a tedy žádná nová teorie. Vždy tvrdili, že se vše točí kolem energie. Očividně měli schopnost nahlédnout za oponu pětismyslové fyzické reality, již většina z nás považuje za jedinou možnou základní strukturu života. Současní matematici docházejí k závěrům, které onu starověkou tezi podporují.

V současnosti je zajímavé pozorovat symbiózu starověkého mysticismu a moderní vědy. Managementy korporací by to měly vzít na vědomí!

Viac sa dočítate v knihe:

Colin C. Tipping – Duchovní inteligence v práci – Negativní energie na pracovišti a její náprava

Naše problémy a negativita sa nevyhnutne odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Duchovná inteligencia nám je však vždy pripravená pomôcť dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a pod. Keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme aj lepšie pôsobiť na druhých a pravdepodobne sa dočkáme lepšieho ocenenia. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov: vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje firme ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. To všetko Tipping podrobne rozoberá a v osobitnej časti knihy názorne vysvetľuje na imaginárnom príklade jednej firmy.

Pôvodná cena: 10.60 EUR, Naša cena: 9.54 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.06 EUR


 sayno


 Súvisiace články:


 

(Prečítané 734 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.