google27eaa3905ca3fee3.html

ZÁSADY PŘI PRÁCI S PŘESVĚDČENÍMI

Verbální souhlas

Svobodně se můžeme rozhodnout, že si ponecháme jakékoliv programy přesvědčení, které uznáme za vhodné. Druhý člověk nemá právo, aby měnil naše programy bez našeho verbálního souhlasu. Verbální souhlas je tudíž nutností pro zachování svobodné vůle jedince a bezúhonnost léčitele. Při práci s přesvědčeními musí tedy léčitel od klienta získat verbální souhlas v plném znění, což znamená, že klient musí souhlasit s odstraněním i nahrazením programů. Klient dává léčiteli souhlas jednotlivě u každého programu zvlášť.

Pozorování

Jak u čtení, tak u léčení musíte změnu přesvědčení pozorovat, jinak neproběhne.

Duální přesvědčení

Mnoho lidí má duální systémy přesvědčení. Například může být člověk přesvědčen o tom, že je bohatý a zároveň chudý. S tímto rozporem pracujte tak, že pozitivní program necháte být a vyjmete negativní program, který nahradíte novým pozitivním programem, jejž vám předá Stvořitel.

Opětovné vytvoření programů

Naše řeč, myšlenky a činy mohou programy znovu vytvořit. Náš život změní pouze pozitivní přístup.

Zpracování programů

Nebuďte překvapeni, pokud vám během práce s přesvědčeními Stvořitel řekne, že jeden z programů se musí místo zrušení zpracovat, přestože se nejedná o program na historické úrovni. Pozorujte, jak se energie na této úrovni zpracovává, stejně jako byste ji pozorovali při práci na historické úrovni.

Podvědomá mysl

Podvědomá mysl nechápe slova s „ne“ jako „není“, „nemůžu“ a jakékoliv sloveso s „ne“ na začátku. Poraďte klientovi, ať se těchto slov ve svém vyjadřování při práci s přesvědčeními vyvaruje. Klient by například neměl říkat: „nemám se rád“ nebo „nemohu se mít rád.“ Při správném testování je potřeba říct tento program pozitivně: „mám se rád“ a poté vyjde test pozitivně nebo negativně.

Pracovat sám na sobě či s léčitelem

Můžeme sebou nést programy, na kterých emocionálně lpíme, proto je někdy vhodnější o pomoc požádat druhou osobu, aby programy odstranila. Přijdete-li ke zkušenému Theta léčiteli, pomůže vám vaše programy najít a provede vás procesem jejich nahrazení, aniž by došlo k příliš emocionální reakci. Avšak někteří lidé se cítí lépe, jestliže na sobě pracují sami. Rozhodnout se člověk musí sám, záleží pouze na něm.

Těhotenství

S přesvědčeními byste neměli pracovat, je-li žena v prvním trimestru, tím se vyhnete komplikacím. Práce s přesvědčeními na plod nijak špatně nepůsobí, ale pro léčitele je nejlepší se této situaci vyhnout.

Negativní programy

Nikdy nebude fungovat, pokud nařídíte, aby všechny negativní programy opustily tělo, protože podvědomá mysl nezná rozdíl mezi negativním a pozitivním.

Programy v rámci úrovní

Program se může nacházet pouze na jedné úrovni přesvědčení a nemusí zasahovat do ostatních úrovní. Jestliže program existuje na více než jedné úrovni, musíte ho vyjmout a nahradit na všech úrovních, na nichž spočívá, abyste se ho zcela zbavili. Programy se obnoví, pokud je vyjmete pouze z jedné úrovně a na ostatních je necháte. Zjistěte, zda se program nenachází na více než jedné úrovni. Vyjmete-li program z úrovně duše, což je nejhlubší úroveň, nutně to neznamená, že jste ho odstranili i ze zbývajících úrovní.

Citlivost intuitivních lidí

Intuitivně nadaní lidé jsou na všech úrovních — mentální, fyzické i duchovní — citlivější než ostatní. Především je silně ovlivňují nízkovibrační toxické chemikálie, škodlivé myšlenky, duchové a pozemské vibrace. Pokud si budete této přecitlivělosti vědomi, velmi vám to pomůže v každodenním životě a také budete lépe připraveni, jakmile se s těmito energiemi setkáte. Pomocí práce s přesvědčeními můžete přeprogramovat i tuto přecitlivělost.

Slova mají moc

Všímejte si toho, co říkáte. Během práce s přesvědčeními hraje mluvené slovo zásadní roli. Zjistíte-li například, že žena nesnáší muže, nenahrazujte její nenávistné přesvědčení programem Propouštím všechny muže, jelikož by se mohlo stát, že odejde od svého partnera a už nikdy s žádným mužem vztah nenaváže. Dávejte velký pozor, jaký program člověku předáváte.

Používejte vhodný jazyk

Některá základní přesvědčení mohou být zformulována jazykem, který klient používal v dětství, což může být jiný jazyk, než který používá nyní a který znáte i vy. V tomto případě je nutné, abyste při testování programů oba tímto původním jazykem hovořili. Musíte ho použít i ve svém příkazu. Když pracujete s podvědomou myslí, musíte se vyjadřovat zcela přesně a doslovně, aby vaše slova správně interpretovala. V raném stadiu života se jazyk velmi úzce propojí s mentálními koncepty, myšlenkovými vzorci a vzpomínkami. Většina lidí stále myslí ve svém rodném jazyce, přestože třeba mluví jiným, novým jazykem. Úžasné na tom je, že jejich myšlenkové programy jsou stále zformulovány do vět. Správnou odpověď na svalový test dostanete tak, že vyzvete klienta, aby program řekl nahlas ve svém rodném jazyce (nebo v jazyce, ve kterém byl program zformulován). Když pronášíte příkaz ke Stvořiteli, nařiďte, ať je program vyjmut a nahrazen ve všech jazycích. Požádejte klienta, ať program ve správném jazyce vysloví nahlas a použijte ho ve svém příkazu.

Ptejte se Stvořitele

Často se mě účastníci mých seminářů ptají: „Čím nahrazuješ negativní programy?“ Odpovídám vždy stejně: „Zeptejte se Stvořitele a pozorujte, jak se program, jejž vám sdělil, nahrazuje.“

Léčiteli není dovoleno, aby měnil přesvědčení dle svého uvážení. Nová přesvědčení musí přijít prostřednictvím Božské inspirace. Když při sezení s klientem testuji různé programy, vždy testuji program Jsem zdravý, jelikož ten patří mezi jeden z nejrozšířenějších programů. Byli byste překvapeni, kolik lidí si myslí, že nejsou zdraví. Měli byste vyjmout jejich současný program ohledně jejich zdraví a nahradit ho na každé úrovni programem Jsem zdravý. Protože je každý člověk jiný, nový program bude znít u každého odlišně. Požádám Stvořitele, ať mi sdělí správný program, kterým nahradím stávající přesvědčení Nejsem zdravý, ne. Nedovolím svému egu, aby se vměšovalo do léčení, a prostě pozoruji, jak se přesvědčení odstraňují a nahrazují.

Pokud se v průběhu léčení vyskytnou nějaké otázky ohledně nahrazení programu, vždy se zeptejte Stvořitele, co patří na místo starého programu. Pamatujte si, že Stvořitel vám vždy poradí, když se přestanete ztotožňovat s egem.

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

 1. Soustřeďte se a uzemněte se.
 2. Svou korunní čakrou vyjděte vzhůru.
 3. Vydejte se do sedmé úrovně.
 4. Napojte se na Stvořitele.
 5. Proneste příkaz.
 6. Řekněte: „Děkuji.“
 7. Řekněte: „Je dokonáno. Je dokonáno. Je dokonáno.“
 8. Pozorujte práci Stvořitele.
 9. Očistěte se, uzemněte se a proveďte energetické odpojení.

Text je z knihy:

Vianna Stibal – Theta léčení

Theta liečenie je samoliečebná metóda, na ktorú vám postačí táto kniha – nemusíte chodiť k žiadnemu liečiteľovi. Je to veľmi účinná technika. Autorka sa s jej pomocou sama vyliečila z rakoviny a neskôr bola svedkom mnohých doslova zázračných uzdravení svojich klientov. Jej podrobná a dôkladná kniha vás oboznámi s celkovou filozofiou liečenia a zdravia. Dozviete sa, čo je to stav theta, a naučíte sa, ako sa doň dostať a napojiť sa na univerzálnu liečivú, tvorivú božskú energiu.

Inšpirujúce príklady zo života Vianny Stibal, jej priateľov, príbuzných a klientov vám najlepšie ukážu, ako začať vnímať energiu, rozvíjať intuíciu a pestovať si vieru. Živé spojenie so Stvoriteľom je totiž ten najúčinnejší prostriedok, ktorý vám nielenže pomôže vyliečiť sa, ale aj prežívať život naplno a šťastne.

Stav theta sám o sebe nie je objavom autorky. Ľudská myseľ pozná päť druhov mozgových vĺn: alfa, beta, gama, delta a theta. Stav theta je veľmi hlboký stav uvoľnenia, ktorý sa používa napríklad pri  hypnóze, ale dá sa dosiahnuť aj pri meditácii. Autorka tejto knihy sa však, na rozdiel od tých, ktorí využívajú hypnózu, zameriava na dosiahnutie a udržanie si stavu theta v bdelom stave, pri vedomí.

Pre proces uzdravenia a vôbec akejkoľvek zmeny k lepšiemu je kľúčové pochopiť a podľa možnosti zmeniť svoje presvedčenia, teda to, čomu veríme a čo si o určitých veciach myslíme. Základom metódy theta liečenia je teda práca so svojimi presvedčeniami. Za tým účelom sa v knihe dôkladne zoznámite s rôznymi úrovňami svojho vedomia i podvedomia, s rôznymi vzormi myslenia, ako aj s konkrétnymi príkladmi všelijakých názorov či presvedčení. My ľudia si nevedome, pod vplyvom určitých zážitkov alebo autorít, vytvárame rôzne „programy“, podľa ktorých potom celé roky (často celý život) fungujeme. Ak sa naučíme tieto programy vnímať, chápať a pretvárať, získame novú slobodu a okrem iného sa dokážeme aj vyliečiť – nielen z chorôb, ale vôbec z akýchkoľvek ťažkostí alebo problémov, ktoré nás obmedzujú a trápia!

Pôvodná cena: 12.50 EUR, Naša cena: 11.25 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:

 (Prečítané 2 245 krát, 1 dnes)

One Response to RYCHLÝ PRŮVODCE THETA LÉČENÍM

 1. Ahoj, v kapitolce "Používejte vhodný jazyk" používáte termín "Když provádíte příkaz ke Stvořiteli, nařiďte ….. " TO MYSLÍTE V Á Ž N Ě , že Stvořiteli přikazujete????? Vy NEPROSÍTE Stvořitele? Vy PŘIKAZUJETE a NAŘIZUJETE ????? nEMŮŽU TOMU UVĚŘIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Přeji Vám Slunce do Vaší Duše
  Jarmila Daňková