google27eaa3905ca3fee3.html

Tento článek se rodí v opravdu výjimečném čase, kdy to co píši sama naplno praktikuji. Na vlastní kůži cítím jaké to je být tvůrkyní svého života a mít odhodlání, pokoru a disciplínu tuto sílu používat tak, aby mi přinesla krásný zítřek, nebo třeba i následující minutu. Je jen pár dní po tom, co jsem se dozvěděla, že můj partnerský vztah skončil.

Přála jsem si, aby trval věčně a byl krásný, ale on skončil nadobro. Vnímala jsem, jak se ve mě mísily různé stavy paniky, šoku, třesu, pláče, klidu, radosti, úlevy, naděje, svobody, smutku, žalu, lítosti, viny, nespravedlnosti a taky uvědomění, že všechno je správně, v pořádku. Stále jasněji se objevuje vědomí, že je to můj výtvor a beru zodpovědnost, že jsem si toto vytvořila – vědomě i nevědomě. Je to nejpřelomovější přiznání, jaké jsem udělala. V hloubce upřímnosti jasně vidím, že to co se děje, je moje tvorba, moje nastavení z minulosti. Teď to přede mnou stojí zhmotněné a já se musím dívat zpříma. Mou úlohou v tom všem je zůstat bdělá a vědomě si vybírat z palety svých pocitů, myšlenek a emocí jenom to, co chci zažívat i zítra a pozítří a dál… Dělám vše pro to, abych to zvládla a nacházím tak poslední díl do puzzle mé práce s limbickým otiskem. Používám nově objevené techniky práce sama se sebou, s vibracemi a myšlenkami. Velmi rychle to funguje – mnohem rychleji než jsem čekala. Moje uzdravování se děje tryskovou rychlostí a je opravdové. Z mé vyčerpané a vyschlé ženy, která se roky snažila zharmonizovat nefunkční, začíná prýštit život, láska k sobě sama a zamilovanost do života. Je to omamnější, než jsem čekala. Je to jen pár dnů a už je mi dáno vidět krásu a kvalitu celé situace, změny. Moje tělo má jiné vibrace, nové, láskyplné, vysoké a uzdravující. Uzdravuji sama sebe. Zpívám si, miluji svůj život a jsem zamilovaná, šťastně zamilovaná do nejdůležitějšího člověka ve svém životě = do sebe.

Užívám si život zamilovaná sama do sebe.

Je to se mnou tak, že moje práce jde přes mne, všechno poznání mám zažité na vlastní kůži a nabyté pomůcky na lepší život si osahávám a testuji v životě. Přicházejí samy do mého života, jako odpověď na mnou položené otázky. A ta poslední, na kterou teď zažívám odpověď na vlastní kůži se týkala toho, jak nejefektivněji žít radostný život s novým limbickým otiskem? Jak po semináři pokračovat v každodennosti sama? A tak, aby to na 100% fungovalo?

A ono to přišlo. Děkuji. Tento článek napsal sám život a já ho věnuji obdivu, lásce a a vděčnosti ke své práci a všemu co k ní patří. Je tady popis práce s limbickým otiskem a jeho účinky pod mým vedením.

Z 5 leté praxe práce s Limbickým otiskem poznávám a nadchává mne, jak krásný a jednoduchý život vlastně je. Jak opravdu máme život jenom ve svých rukou a můžeme si ho tvořit dle své nejvyšší vize. Léta jsem se ptala, co nám v tom brání a jak to změnit. Odpovědi na to všechno mi dala právě práce s Limbickým otiskem.

Je rozdělena do částí a přináší trvalé změny v životech klientů. Zahrnuje: práci s porodem, vnitřní rodinou, se zápisem ohrožení a bezpečím, soulad mezi mužskou a ženskou částí, rovnováhou mezi mozky: kortex, ještěří mozek a limbický mozek a nakonec duch, duše, tělo. Je to práce na několik seminářů, aby se přepsaly staré záznamy a nastavily nové ve všech stěžejních oblastech života.

1.okruh – Porod a vnitřní rodina

Práce na úrovni prvního okruhu je zaměřená na vnitřní rodinu- vnitřní matka, otec, dítě. Tento model je plně přebírán z původní rodiny a zcela automaticky takto funguje v našem vnitřním světě celý život. Pokud ho ovšem vědomě nezměníme. Limbický otisk je záznam v mozku malého člověka, z období prenatálního vývoje a porodu, kdy všechno co zažívá matka se zapisuje na úrovni vibrací do limbického systému a nastavuje se tak přirozená reakce a výběr dítěte na celý život. Tento systém je dokonalým přírodním úkazem k tomu, aby nám zabezpečoval krásný život na základě přirozeného výběru a reakcí. Děje se tak ale za předpokladu, že prožívání matky v těhotenství je láskyplné, harmonické, celistvé a poklidné. Vzhledem k tomu, že to tak v drtivé většině případů není, otiskují se do mozku plodu vibrace neblahé, které vytvářejí zmatek, neštěstí a různé nepříjemné emoční naladění v životě. Vědomá práce s limbickými otisky přináší rapidní změny k lepšímu životu. Otevírají se nové možnosti, na které člověk před tím „nedosáhl“, nebo si je neuměl ani představit.

Vnitřní rodina je vibrační naladění na to, jak dokážeme prožívat a vyjadřovat své pocity, emoce. Jak jim dokážeme dávat váhu a rozklíčovat je = najít skutečnou potřebu vycházející z této emoce tak, aby uspokojení této konkrétní potřeby vedlo k naplnění. Jde o to, aby to byla skutečná potřeba a ne jen zástupná, povrchní. (např. pocit osamělosti si zaháním nakupováním více věcí, místo toho, abych sama sobě věnovala skutečnou pozornost a udělala potřebné změny ve svém životě…) No a poslední, mužská role vnitřní rodiny, je tuto potřebu uskutečnit ve fyzickém světě. To je ve zkratce schéma vnitřní rodiny a její funkce. Za svou letitou praxi jsem se nesetkala s člověkem, který by měl v souladu všechny 3 složky. Mě samotnou fascinuje, jaký má dopad právě přepis limbického otisku v tomto okruhu na reálný, praktický život a věci spojené s každodenností, jako rozhodování, cítění se, navigace sebe sama, najít co je pro mě dobré. Životy lidí se opravdu mění k nádherným prožitkům. A tam, kde byla před tím zeď, se otevírají dveře.

2.okruh – Prenatální bezpečí a Důvěra v Život

Dětské mládě je velice bezbranné a odkázané na péči okolí. Tato péče je specifická od miminka k miminku. Je nutné komunikovat z úrovni pudů, instinktů a cítit sebe sama, abychom skutečně rozuměli nemluvněti, plnému potřeb. Pokud tomu tak není a pokud rodiče sami nemají svou vnitřní rodinu v souladu, dějí se v péči o dítě situace, kdy se dítě cítí více či méně ohrožené. Např. : nedostává papat, kdy potřebuje, nemá potřebný prostor pro pohyb, je omezováno, manipulováno, trestáno, káráno, je mu odepírána láska…až po zneužívání a násilí. To vše působí na vibračních úrovních v limbickém mozku a zapisuje se. Limbický mozek pak na základě těchto zápisů povolává do akce buď logický rozum, nebo pudy. Zápis ohrožení anebo bezpečí určuje kdy, kde a s kým se ne/budeme cítit v bezpečí. Praxe ukazuje, jaké různorodé preference na bezpečí můžou existovat. Nebo naopak, jak složité může být rozpoznat nebezpečí včas.

Nesrovnalosti a nezdravé nastavení v této oblasti se po práci s druhým okruhem přenastavují do zdravého vibračního pole. Člověk následně dokáže opouštět náročné, neharmonické až nebezpečné situace a vztahy včas, nebo do nich vůbec nevstupovat. Svět se pro něj tak stává bezpečným místem. V této části práce se zaobíráme podrobně tématem, jak být skutečně v bezpečí. Život ukazuje, že to není skrze sliby, dohody, pravidla, zákony, tresty, odměny, motivaci, manipulaci… Je to úplně jinak. Objevování své vlastní moci tvořit si bezpečí za každých podmínek je krásná a obohacující složka tohoto semináře.

3. okruh – Žena, muž a soulad

Jin a Jang jsou opačné polarity navzájem se přitahující. Máme je všichni v sobě bez ohledu na pohlaví. Jejich vzájemné soužití uvnitř nás se zrcadlí ve vztazích k ostatním lidem. Nejvíce je to vidět v partnerském vztahu. V tomto okruhu se seznamujeme se zápisem mužsko-ženské harmonie a rozporů, až bojů, které v nás zanechaly vlivy našich dětských bohů-rodičů. Poznáváme, co vlastně žena/muž v nás potřebuje, jaké kvality nese a jak se cítí, jaký vztah má k muži/ženě a naopak. Bývá to velice vzrušující seminář, plný objevů, „aha“ momentů a průlomů. Přepis neblahých vibrací a nastavení přináší harmonizaci vztahů uvnitř a také v partnerských vztazích.

4.okruh – Limbický mozek, kortex, ještěří mozek

Tato trojka to má všechno pod palcem 🙂 a je skvělé se s ní seznámit a nastavit si jejich soužití tak, abychom se měli dobře. S trochou nadsázky se je dá popsat takto: Limbický mozek je ten mudrc v nás, který zná talenty i potřeby ostatních a ví koho, kdy povolat do akce. Řídí to. Logický mozek sbírá informace a staví strukturu. Ještěří mozek zajímají potřeby těla, hravost, spontánnost a smysly. Když se vlivem vývoje a výchovy stane neblahý zápis a logický mozek, kortex, přebere vládu, člověk se stává příliš logickým, zaměřeným na výkon, výsledek, logický úsudek, workoholikem a málo citově otevřeným a vřelým. Pokud se do čela trvale dostal vlivem neblahého otisku ještěří mozek, potkáváme člověka tzv.“free“, nezodpovědného, zaměřeného jenom na své výhody a potřeby, říká se tomu taky „ přerostlé dítě“. Tyto a další zápisy harmonizujeme a přepisujeme tak, aby byl člověk centrovaný a dokázal být jak logický a zodpovědný, tak i hravý a spontánní.

5.okruh – Duch, duše, tělo

Nemá nic společného s esoterikou, nebo neuchopitelným světem. Duch a duše nesou velice hmatatelné projevy v našem životě a těle. Někdy je duše nedovtělená a plápolá mezi tělem a duchem. Pak je životní směřování nejasné a žádné rozhodnutí není dost dobré. Přílišná dominance ducha se pak může projevovat nezájmem o pozemský život a přemrštěnou touhou se z těla vymanit, nebo ho popřít… Seznamování se s nastavením přináší každému účastníku nové obzory a vhledy. Harmonizací právě těchto nastavení a přepisů dostává život lehkost a hloubku.

6.okruh – Následování nového limbického otisku

Po každém přepisu následuje praxe v reálném životě. Po přepisu se v nás mění vibrace na pozitivní, které si můžeme a nemusíme znovu zvolit. Člověk dostal svobodnou vůli a k tomu jedinou úlohu v životě – radovat se ze života a tím zdokonalovat životní prostor srdcem a láskou. Po přepisu limbického otisku si každý může zvolit, jestli se vydá novou cestou štěstí a radosti, nebo ne. Závěr každého semináře je věnován:

Umění používat nový limbický zápis

Život je o vibracích a práce s Limbickým otiskem také. Tím jaké myšlenky si vybíráme, si volíme také příslušnou emoci, vibraci a tím realitu. Energie jde v naší hlavě určitou cestou. Přepojení neuronů je dané limbickým otiskem „starým“ (před seminářem), nebo „novým“(po semináři). Je to jako cesta pro energii, kudy proudí, buď automaticky, nebo vědomě. Ale vždy vytvoří stejné – náš emoční stav a vibrační soulad nebo nesoulad a následné zážitky v životě. Chtě či nechtě to, co zažíváme, je jen a jen naše stvoření skrze vědomé, nebo nevědomé = automatické volení si myšlenek a reakcí, dle starého limbického zápisu. Jeho přepisem si umožníme nastavit kvalitnější vibrace, vědomý výběr reakcí = krásnější život.

V každém bloku se učíme a dáváme postupně do praxe základní stavební kameny života, o které se opravdu můžeme v životě opřít.

  • Používání nové cesty v nastavení mozku
  • Vědomé volení si reakcí a myšlenek
  • Základní kosmické zákony v praxi, které stále platí a fungují

Ráj na Zemi

Tyto zákony stojí nad všemi lidskými zákony a jejich uplatnění přináší rychlé a efektivní, někdy až překvapivé změny.
Úplně všechno, co se nám děje v životě je náš výtvor a jedině my to můžeme změnit. Někdy se změna může zdát nemožná, v nedohlednu, nebo si ji neumíme ani představit. V podstatě jde o to, že se na změnu pozitivní neumíme vibračně naladit. Strhávají nás staré limbické zápisy, neprospěšné mentální obrazy, lpění na tom co bylo, touha po starých jistotách a strach z nového. Jejich přepis nám otevírá dveře do ráje na zemi. Je pak na nás zvolit si jenom to, co opravdu chceme cítit a vnímat i zítra. Jak se to dělá jsem hledala dlouho a našla skrze vlastní zkušenost a jsem za to nesmírně vděčná.

Umění tvůrce/ tvůrkyně života předávám na svých seminářích.

© Zuzana Hozhoni


Súvisiace články:


foto: Vladimir Bagrianski


(Prečítané 241 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.