google27eaa3905ca3fee3.html

95ccc866ffb22dc85ff5e01b902c0d08V současné době globalizace je tendence házet lidově řečeno „všechny do jednoho pytle“. Přestal se brát ohled na rozdílnost genetického původu obyvatel Země z různých jejích částí. Přitom právě tato rozdílnost dávala naší Zemi rozmanitost. Národy se stejnou genetickou skupinou potřebují určité životní podmínky a jsou napojeny na určité Zemské a Vesmírné energie. Jejich vnímání posiluje správný oděv, špatné oblečení může v důsledku nepřímo zapříčinit až onemocnění.

Lidé jsou úzce spojeni s Přírodou, která je harmonická a v souladu. Netrpí disharmonií, probíhají v ní samoregulační procesy, proto je vždy v rovnováze. Dojde-li k vychýlení z rovnováhy, snaží se ji znovu co nejrychleji nastolit.

Jak to souvisí s odíváním?

Velmi. Naši Předkové nám odkázali dědictví ve formě Vědomostí, předávaných Tradic a Zvyků, které měly uchovat rovnováhu našeho energetického systému a soulad s Přírodou. Nechali jsme se ale převálcovat moderní civilizací a nastolenou uniformitou.

Nyní nastává čas, abychom toto dědictví oprášili. Abychom je pochopili a stali se znovu vědomými a moudrými bytostmi, které budou žít opět v lásce, pravdě a rovnováze se silami Přírody i Kosmu.

Každé malé dítě ví, že fyziologicky je rozdíl mezi mužem a ženou patrný na první pohled. Je tudíž rozdíl i v jejich energetických polích a způsobu napojení na Zemi a Kosmos. Ke správnému napojení mimo jiné sloužil oděv. Logicky jiný pro muže a jiný pro ženy. Tím, že „moderní“ současný systém smyl rozdíl v odívání a ženy navlékl do mužských kalhot, způsobil nerovnováhu v ženském energetickém systému a tím i v jejich okolí.

Nám Slovanům byla dána do užívání a k obývání Severní polokoule, dnešní Evropa a Asie, dříve území Velké Tartárie. S tímto územím nám byl našimi Předky dán i způsob odívání, který nejlépe dokáže pracovat s energiemi Země a Kosmu, abychom my ženy a naše Rodiny zůstaly zdravé.

Je velmi třeba, abychom zůstali muži a ženami (мужчина, женщина), protože již toto označení nese velmi silnou energii. Náš jazyk je obrazný a za každým výrazem se skrývají mnohem hlubší moudrosti, děje, vysvětlení.

мужчина – přepis latinkou mužčina – znamená: množím moudrost životní energie naší

женщина – přepis latinkou ženščina – znamená: žena je dárkyní a ochránkyní života našeho

Spojením energií muže a ženy vzniká nový život, který dává žena a jenž muž naplňuje moudrostí (pozn. Do počátku minulého století byli převážně muži – učitelé, to se změnilo až po 1.sv.v., zejména pak po 2.sv.v., kdy byl nedostatek mužů, protože zemřeli ve válečných bojích.)

Úloha ženy je rodit děti a starat se o rodinu, zabezpečovat vnitřní klid, pohodu a soulad. Je to role velmi náročná, na níž se připravovaly dívky již od útlého dětství. Musely se naučit spoustu dovedností, včetně znalostí o Přírodě, bylinách, magických symbolech a jejich použití, vedení hospodářství, šití a vyšívání, příprava pokrmů, celitelství atd. Dnešní ženy jsou ochuzené o tyto vědomosti, protože ani jejich babičky či prababičky jimi již nevládnou. Zůstat doma a starat se o rodinu je v dnešní společnosti chápáno jako ponižující a méněcenná role. Tak nás ženy staví současná společnost do frustrujícího postavení. Přebíráme na svá bedra roli mužskou, která spočívá ve vnějším zabezpečení rodiny. Dříve měli muži široká ramena a plece, protože na nich spočívala velká zodpovědnost za ochranu a zajištění celé rodiny, hrdě je nesli, jelikož dávali najevo svou schopnost a sílu. Dnes vidíme zženštělé muže s ramínky jako chlapci a ženy – mužatky s rameny, za něž by se kdejaký mužský nemusel stydět nebo ty, jimž pod tíhou ramena klesají a ohýbají se záda, Vše je naruby a je jen na nás, jestli dění a proudící energie začneme vracet do správných kolejí a nastolovat znovu rovnováhu.

energia sukneindex

Slovanský oděv a energie

Žena je příjemce, muž dárce.

Žena přirozeně přijímá energii Země a Kosmu a s pomocí svého srdce ji transformuje a předává svým blízkým v rodině. Pokud je energetická rovnováha mezi ženou a mužem, členové rodiny se těší pevnému zdraví. Ženě v příjmu energie a její přeměně pomáhá oděv zvaný сарафан – přepis latinkou sarafán, který je původně slovanský. Samo slovo znamená: sjednocení Tvůrčích energií Země a Světelných energií Vesmíru v naší šlechetnosti a hrdosti.

Toto oblečení je určené Slovanské ženě. Je určeno pro její energetický systém. Ženy jiných národů mají jiný energetický systém, proto je pro ně vhodné jiné oblečení.

Zároveň je velmi důležitý i materiál, z něhož je oděv vyroben. Opět zde hrají úlohu nejen zeměpisně rozložená bydliště, ale i energetika Slovanů. Pro nás je nejvhodnější len, protože má vyrovnané chladivé a hřejivé působení. V létě chladí, v zimě hřeje. Nedochází tedy k podchlazení nebo přehřátí organismu. Rovněž je vhodné konopí. Jiné národy mají jiné vhodné materiály. Když se podíváte kolem sebe, tak za posledních padesát let dokázal systém zničit a zavřít v naší zemi snad všechny textilky zpracovávající len pro domácí trh. Na polích tuto jemně modře kvetoucí rostlinku už také těžko uvidíte. Ani konopí není na milosti. Zato se k nám houfně dováží bavlna, která jako materiál je pro své vlastnosti určena jižnějším národům. A to nebudu rozebírat možné působení geneticky modifikovaných druhů. Samostatnou kapitolou jsou hojně rozšířená umělá vlákna, která člověku škodí, protože jejich energie působí na proudění krve v těle, jež se špatně vrací vzhůru k srdci.

Sukně tvarově připomínala zvon a tělo ženy srdce zvonu. Každá žena oděná v sarafán (pozn. Sarafán jsou šaty buď s ramínky nebo rukávy přepásané v úrovni hrudníku.) vydávala zvuk, který ladil se zvuky Přírody, a dohromady ženy v obci tvořily nádhernou symfonii. Příroda díky tomu ožívala, děti byly zdravé, muži spokojení. Vše bylo připraveno pro další život – prodloužení Rodu.

U Slovanů byla vždy používána jako základní barva bílá. Bílý svit harmonizuje všechny energie v těle. Bylo důležité, aby energie mohly tělem volně proudit od spodních čaker vzhůru. Pokud byl narušen vstup energií do spodní čakry, mělo to vliv na celý systém, včetně čaker na hlavě. Narušilo se intuitivní vnímání a další schopnosti a možnosti člověka.

image12Naši Předkové nám předali formu oděvu, která je pro nás nejvhodnější, materiály, které vyhovují našemu energetickému systému. Předali nám i živý metrický systém, založený na „živých mírách“ každého jednotlivce – píď, palec, loket atd. Míra se brala každému zvlášť a oděv odpovídal velikostí jedinci. Např. loket měl tedy tolik velikostí, kolik bylo lidí. Takto ušitý oděv, který žena šila a vyšívala sobě, svému muži i dětem a do něhož vkládala svoji energii, se stával druhou „kůží“ pro svého nositele. Chránil jej a přijímal všechny potřebné energie. Oděv dnešní, šitý podle mrtvých standardizovaných měr a velikostí, nás ochuzuje. Místo ochrany se stává kanálem pro energii, kterou posílá do místa vzniku, tedy často do ciziny, a my se cítíme vyčerpaní a unavení. Kolik žen by dnes dokázalo ušít a vyšít oděv pro svého partnera, aby jej obdarovalo svojí ochranou, silou a umem? Kolik mužů by dnes nosilo tradiční oděv ušitý pro něj jeho vlastní ženou, který by jim přinesl ochranu a sílu? Kolik žen by bylo ochotno opustit svoji práci a s hrdostí se starat pouze o svoji rodinu? Kolik mužů by si opravdu vážilo toho, co pro ně jejich žena doma vytváří, a dokázalo by s hrdostí zabezpečit rodinu?

Žena dokázala v oděvu šitém podle její míry, ze správného čistého přírodního materiálu, případně zdobeném ornamenty, které zvyšovaly jeho energetický potenciál a také ženu chránily, přijmout velké množství energie jak ze Země, tak z Kosmu. Této energie by pro ni samotnou bylo příliš mnoho, proto jí obdarovávala své okolí a činila tak šťastnými, spokojenými a zdravými všechny členy své rodiny. Rodina žila v rovnováze, radosti a souladu. Kdyby se dnešní slovanské ženy zamyslely nad způsobem nejen svého odívání, mohly by samy získat mnohem více energie pro každodenní povinnosti a zároveň by mohly svým rodinám postupně tuto energii dávat a vnášet tak rovnováhu a harmonii tam, kde se jich dnes nedostává.

Více zde: http://www.veraoveckova.cz/news/vyznam-odevu/


OK1512044_o


Súvisiace články:


TIP vydavateľstva Eugenika:

David D. Burns , M.D. – Cítit se dobře – Jak se dostat z pasti ničivých myšlenek – Úžasná kniha! Absolútne logicky vám vysvetlí, aké automatické negatívne myšlienky vás držia v pasci. Tento triezvy pohľad na vec vás každých pár strán rozosmeje, pretože vám ukáže absurditu vašich presvedčení. Je totiž naozaj absurdné myslieť si, že vy jediný/jediná ste výnimkou v celom vesmíre, ktorá nemá nádej byť šťastná, úspešná alebo normálna…

Autor – uznávaný terapeut a profesor psychiatrie – vám na konkrétnych príkladoch trpezlivo vysvetlí všetky možné variácie a scenáre myslenia, ktoré spôsobujú zlú náladu, depresiu, nechuť, nedostatok motivácie, neschopnosť riešiť problémy či iné negatívne stavy, ktoré vás v živote brzdia, obmedzujú a terorizujú. Vy sa nimi ale nemusíte dať terorizovať po zvyšok života!

Ukážka: Každý váš špatný pocit je výsledkem vašeho deformovaného negativního myšlení. V rozvoji a trvání všech symptomů hrají hlavní roli vaše nelogické pesimistické postoje.

Intenzivní negativní myšlení vždy provází epizodu deprese nebo ostatně jakoukoli jinou bolestivou emoci. Vaše trudnomyslné myšlenky budou pravděpodobně úplně jiné než ty, jež vám hlavou běží, když jste v pohodě. Jedna mladá žena těsně před doktorátem to vyjádřila těmito slovy:

Vždy, když na mě přijde deprese, mám pocit, jako by mě náhle trefila nějaká vesmírná šleha, a vtom začnu věci vidět jinak. Tato změna kolikrát netrvá ani hodinu. Popadnou mě negativní a pesimistické myšlenky. Dívám-li se do minulosti, jsem přesvědčená, že vše, co jsem kdy udělala, nestálo za nic. Každé šťastné období mi připadá jako iluze. Moje úspěchy mi připadají opravdové asi jako falešná fasáda ke scéně z westernového filmu. Jsem si jistá, že mé skutečné já je bezcenné a neschopné. Nemohu se hnout z místa s prací, protože mě ochromují pochybnosti. Ale v klidu vydržet nedokážu, protože to utrpení je nesnesitelné.

Stejně jako ona zjistíte, že skutečnou příčinou vašich emocí, jimiž se sami odepisujete, jsou negativní myšlenky, které vám zaplavují mysl. To ony vás udržují v letargickém stavu a způsobují, že si připadáte neschopně. Vaše negativní myšlenky neboli kognice jsou nejčastěji přehlíženým symptomem deprese. A jelikož právě ony drží klíč k úlevě, jsou i symptomem nejdůležitějším.

Pokaždé, když vás kvůli něčemu přepadne deprese, snažte se identifikovat odpovídající negativní myšlenku, jež vás napadla těsně před počátkem deprese a během ní.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.22 EUR, Zľava: 15.00 %


(Prečítané 10 920 krát, 1 dnes)
 

5 Responses to Význam oděvu a jeho energie

 1. Někdy vydržím mlčet, když se tisknout zajímavé články o oblečení. Tady je to trochu jiné. Pohledy, které jsou uváděny v tomto článku jsou velmi zajímavými smyšlenkami, aneb přání je zde otcem myšlenky. Je zde mnoho popisu práce s energii a autorka si dala mnoho práce s tím zakomponovat do své teorie i oblečení. Bohužel zcela chybně.
  Sarafán, je sice oděv a ženský, ale je to tradiční ruský kroj. Ne všechny slovanské národy jej používali. Valašské ženy a ženy mnoha dalších národností používali tzv. kroj východního typu. Jeho sukně je mnohdy 10 až 15 cm nad boky, a to i u vdaných žen, takže určitě nešlo o systém energetického hospodaření, jak se nám snaží popsat autorka. Protože by byl dost průchozí…Mimochodem krásné Řekyně nosily cca v letech 500 – 323 př.n.l. tzv. peplos, to jest šat volně splývající přes ramena a přepásání šatu si řídila sama žena. Že by svoboda o tom, jak zacházet se svou energii? Protože to, co tady autorka popisuje mnoha nadšenými a vzletnými energetickými slovy je možná esoterika postavená dost na kostrč.Tuniky s rukávy se totiž nosily i v Byzanci. V Evropě v 11. až 12. století byla tunika základním oděvním prvkem. Ženy jiných národů nemají jiný energetický systém, jsou všechny stejné. Akorát se liší v tom, jak oděv přiléhá k tělu či nikoliv.
  Dělení moravských probíhá v oblasti pasu, aby se ňadra žen mohla tzv. ukázat v krásně zdobeném živůtku = aby tyto ženy mohl otevřeně ukazovat svoje emoce. Což mnohé dodnes s radostí činí. Tyto kroje byly často z bavlny a vlny. Celkově vzato je autorka článku vedle, jak ta jedle. Ano dlouhý jednolitý oděv sice mohl být skvělým energetickým vodičem, ale pokud jako v případě sarafanu nebyl přestřižen pod prsy, kde tvořil energetický blok. To jest nevpouštěl energii srdce nahoru k myšlení. Nebo máte snad pocit z chování mnoha ruských žen pocit, že jsou ve vyjadřování svých pocitů otevřené? Dodnes jsou na tom spíše opačně, že?. A je možné, že jejich podřízenost tzv. mužům, která mnohdy hraničí až se sebezáchovou, vznikla právě v tomto bodě. A ještě jedna poznámka: slovo sarafan je perštiny. Saraf znamená jitřenku nebo taky zář, která spaluje a jejím perským ekvivalentem není rozhodně to, co v mírně nadnesené eso formě použila autorka = sjednocení Tvůrčích energií Země a Světelných energií Vesmíru v naší šlechetnosti a hrdosti. Serafa totiž persky znamená SILNĚ.

 2. Anonym píše:

  Ja by som to vsetko zjednodusil. Podla mna(nevychadzam zo ziadnych teorii ani logiky, ale z vlastnych pocitov)cloveka energeticky nabija to, v com sa citi pohodlne, prijemne a svoj. Naopak uberat moze to, v com sa citi nepohodlne, neprijemne a nesvoj. Akekolvek skatulkovanie alebo vseobecne normy a teorie v obliekani mi prijdu zbytocne(aj v mnohych inych oblastiach). Kazdy clovek je individualita a pre kazdeho plati nieco ine (preto ‚milujem‘ vsetky vseobecne psychologicke a socialne teorie, pretoze 100 ludi by muselo mat 100 teorii usitych im na mieru). Ak sa teda niekto (bez ohladu na pohlavie a modu)citi dobre a vo vnutornej pohode v sukni,nohaviciach,toge,tielku,duhovej deke – je to to prave oblecenie pre neho, a spolocnost by to mala akceptovat ako samozrejmost a vyjadrenie individuality danej osoby, co sa dnes samozrejme nedeje, a ludia väcsinou nosia nepohodlne, modne alebo predpisane oblecenie len aby zapadli a necitili sa neprijati vo svojom okoli. Ak by bol akykolvek individualny odev alebo iny individualny prejav akceptovany, otvorenost ludi by sa ako nasledok zvysovala. Otvoreny moze byt clovek sice vzdy a vsade, ked si uvedomi svoju hodnotu a nezalezi mu na tom, ako sa nanho pozera spolocnost, ale moemntalne je to vdaka podmienkam tazsie a len malo ludi to dokaze. Nemyslim si, ze oblecenie samotne moze blokovat/odblokovat najjemnejsie energie – skorej pocity, ktore v jednotlivcovi dane oblecenie vyvolava moze mat vplyv.
  Tento moj nazor je samozrejme tak isto individualny a netvrdim, ze je vseobecne platny pre kazdeho(ani nevyvraciam ine) – povazujem ho platny pre seba a tych, ktori to citia podobne – nic sa neda skatulkovat.

  • Maja píše:

   ja to vidim tak, ze oblecenie je „predlzenim“ astralneho tela. mam nejaku naladu, tak si nieco obleciem (kratkodobo)…som taky typ cloveka, tak sa citim dobre v tom (dlhodobo). moze ma blokovat oblecenie, kt. si na seba nahodim preto, ze musim. ak si na seba dam to, co chcem, moze ma to umocnit.

   …casto sa stava, ze ked sa clovek vidi v zrkadle, tak zisti, ze to uz nie je on….ze aj ked si myslel, ze to oblecenie ho uplne vyjadruje, tak to uz neplati. je to ako ked nieco pomenujete a ono sa to tym strati.
   takze cesta je obojsmerna. astralne telo vplyva na oblecenie a oblecenie na astralne telo….a urcite je tam toho este viac ako len tieto dve zlozky

 3. Tina píše:

  Ja by som teda v sarafáne nebehala, ani keby to bolo spoločnosťou akceptované. Súhlasím tuto s anonymom vyššie, že najdôležitejšie je, ako sa človek v oblečení cíti. Mne napr. ženské oblečenie strihané pod prsiami vždy pripadalo krásne na iných ženách aj na vešiakoch v obchode, ale keď si na seba niečo také navlečiem, cítim sa zle aj vyzerám zle… Takže si neviem predstaviť, akoby toto oblečenie mohlo podporiť akúkoľvek energiu (vo mne).

 4. Anna píše:

  Krásně popsané, ale přijde mi to úplně mimo realitu. Naše praprapra…babičky asi nevěděly, že jsou Slovanky, a proto jejich tradiční kroj byl úplně jiný. Především zvlášť sukně a rukávce, šaty jako celek součástí kroje nebyly snad nikdy.