google27eaa3905ca3fee3.html

amitgoswamiPraktikanti konvenčnej medicíny nie sú veľmi priateľsky naklonení nemateriálnym príčinám ochorenia, kvôli ich viere vo filozofiu vedeckého materializmu. Podľa tejto filozofie sú všetky fenomény spôsobené pohybom hmoty v čase a priestore, a všetko čo sa javí ako nefyzické musí v skutočnosti byť iba epifenomenómom hmoty. Táto filozofia zastáva názor, že všetky príčiny sú materiálne a lokálne, sprostredkované signálmi. Všetky udalosti sú objektívne a determinované. Aby sme boli presní, medicína je založená na biológii, ktorá silno zastáva presvedčenie nazývané genetický determinizmus: gény predurčia všetko, čo sa týka fyzického tela.

Týmto spôsobom nenecháva vedecký materializmus priestor pre teoretizovanie o nefyzikálnom zdroji ľudského ochorenia. Ale je tento systém presvedčení správny? V skutočnosti je založený na zastaralej newtonovskej fyzike, ktorá bola už pred nejakým časom nahradená novou paradigmou kvantovej fyziky. Kvantové objekty sú transcendentné vlny možností, spočívajúce v poli potencionality; keď sú však podrobené meraniu, správajú sa ako častice vo fyzickom čase a priestore. Toto odporuje vedeckému materializmu: nie jedna doména reality, ale dve. Kvantová fyzika tiež umožňuje nonlokalitu, bezsignálovú komunikáciu, otvorenie otázky nefyzického zdroja kauzality. Ba čo viac, v kvantovej fyzike existuje fundamentálna neistota ohľadom pohybu objektov, ktorej sa nevieme zbaviť; čo znamená že determinizmus sa tu neudrží a kvantová veda je pravdebodobnostná – môže byť vyrátaná iba pravdepodobnosť javov.

Týmto spôsobom priniesla kvantová veda pochybnosť do univerzálnosti genetického determinizmu. Pokiaľ zdrojová príčina mnohých ochorení nie je genetická, nie je dokonca ani lokálna a fyzická, pokiaľ môžeme vystopovať nonlokálne a nefyzikálne príčiny ochorení, pokiaľ môžeme efektívne teoretizovať o týchto nefyzikálnych príčinách, a založiť teórie pevne na experimentálnych dátach, čo potom?

V mojej knihe Kvantový doktor som predostrel základy takejto teórie a ukázal som, že experimentálne dáta, ktoré takúto teóriu podporujú, už existujú. Vierohodnosť novej teórie urobí vo vašej mysli kvantový skok, keď si uvedomíte, že nový prístup zahŕňa obe, konvenčnú aj alternatívnu medicínu.

Kvantový psycho-fyzikálny paralelizmus

Kvantová fyzika nám prináša nevyriešiteľný paradox, pokiaľ sa držíme vedeckého materializmu – paradox kvantového merania. Ako sa pri matematickej teoréme, že žiadna materiálna interakcia nemôže nikdy premeniť potenciálne vlnenie na skutočnú udalosť, môže potenciálne vlnenie pri meraní stať reálnou časticou? Aby sme vyriešili tento paradox, musíme privolať ducha filozofie monistického idealizmu a predpokladať, že vedomie je základom všetkého bytia a hmotné objekty sú potenciality vedomia samotného. Vedomie si vyberá z mnohých aspektov potenciálneho vlnenia ten aspekt, ktorý sa stáva reálnym. Voľba vedomia je zodpovedná za rozpad vlnenia na častice.

Takéto riešenie problému kvantového merania, ktoré kvantová fyzika nutne so sebou prináša vo forme von Neumannovej teorémy, otvára dvere pre porovnateľné zachádzanie so všetkými našimi skúsenosťami, a nekladie materiálne zážitky na privilegované miesto. Ako už zaznamenal Carl Jung, máme štyri druhy rovnako platných zážitkov:

  • vnímame hmotné objekty: vnímanie
  • cítime vitálne energie: cítenie
  • myslíme zmysel: myslenie
  • intuíciou vnímame archetypálne kvality ako pravda a láska: intuícia

Tieto štyri spôsoby zažívania sveta nám vytvárajú štyri typy osobností, vraví Jung.

Jungove empirické dáta nás nútia premýšľať mimo hraníc vedeckého materializmu a v súlade s kvantovým psycho-fyzikálnym paralelizmom:

Vedomie je základom bytia, v ktorom existujú štyri svety kvantových možností: materiálny, vitálny, mentálny a archetypálny (ktorý nazývam supramentálny). Výber z materiálnych možností nám dáva vnímateľný materiálny objekt. Keď vedomie vyberie z možností pohybu vitálneho sveta, zažívame pohyb vitálnej energie cítenia. Výber z mentálneho sveta, mysle, nám dáva zmysluplný objekt myšlienky. A výber zo supramentálnej roviny nám dáva archetypálne objekty intuície.

Samostatné prejavené svety našich skúseností nepôsobia na seba navzájom priamo, ale iba sprostredkovaním vedomia nonlokálnou, bezsignálovou komunikáciou.

Vedecké potvrdenie našich jemnejších zážitkov cítenia, myslenia a intuície otvára dvere potvrdeniu alternatívnych praktík liečenia, ktoré postulujú dôležitú rolu príčiny ochorenia nerovnováhe našich jemnohmotných zážitkov. Napríklad praktiky zaoberajúce sa vitálnym telom (tradičná čínska medicína, indická ayurvéda, homeopatia) zastávajú názor, že mnohé ochorenia sú spôsobené nerovnováhou alebo blokmi pohybu vitálnej energie, spojenej s našimi orgánmi a ich vzájomnou interakciou. Praktiky spojené s mentálnym telom zase učia, že nerovnováha a bloky v našom spracovávaní mentálnych procesov spôsobujú iné typy problémov. A tak ďalej.

Máme štyri telá skúseností vrámci štyroch svetov vedomia, ktoré tvoria celok. Dokopy je teda päť tiel, päť rozdielnych zdrojov nerovnováhy a blokov ochorení, ktoré, ako bolo tradíciou, vyžadujú päť odlišných systémov liečenia. Avšak teraz, keď nám kvantová fyzika priniesla jednotnú možnosť integrácie všetkých našich skúseností vrámci jednej integrálnej metafyziky, môžeme tiež prepojiť všetky liečiteľské praktiky do jediného jednotného prístupu kvantovej integrálnej medicíny.

Amit Goswami, 13. august 2013


Kvantová fyzika a spirituální ekonomieSúvisiace články:


Odporúčame túto jedinečné knihu:

Bruce L. Lipton – Biológia presvedčenia – Táto kniha predstavuje syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je skutočným prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie. Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Úryvok: Príbeh evolúcie je príbehom smerovania k vyššiemu vedomiu. Pri štúdiu membrány sme odhalili receptor – efektorový proteínový komplex (IMP) ako základnú jednotku vedomia/inteligencie. Z toho vyplýva, že čím viac proteínových receptor-efektorov organizmus má, tým väčšie môže mať uvedomenie a tým vyššie stojí na rebríčku evolúcie. Existujú však fyzické obmedzenia brániace neustálemu zvyšovaniu počtu proteínových receptor-efektorov, ktoré sa vmestia do bunkovej membrány. Preto je rozšírenie povrchu membrány jedinou možnosťou, ako zvýšiť počet proteínov vedomia. Viac o knihe TU

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.12 EURZľava: 20.00 %


 

(Prečítané 5 268 krát, 1 dnes)
 

One Response to Zdravie, liečenie a kvantová fyzika

  1. krvicka píše:

    Tlieskam, kvalitné čítanie 🙂