google27eaa3905ca3fee3.html

Barbara Lamb

Jej meno možno počujete prvý raz, avšak doma v USA je táto milá dáma bez veku uznávanou psychoterapeutkou a odborníčkou na tzv. ufo únosy a kruhy v obilí. Na svojom konte má doteraz viac ako 1000 preskúmaných prípadov únosov. Pravidelne vystupuje na tých najprestížnejších UFO konferenciách. Za prípadmi únosov cestuje po celom svete. Pravidelne vystupuje v televízii, v rozhlase a dáva rozhovory počas svojich ciest po svete. Okrem iného organizuje aj návštevy na miesta kruhov v obilí.

Mohli by ste povedať niečo bližšieho o svojej práci a o ľuďoch, s ktorými sa pri nej stretávate?

Pracujem ako psychoterapeutka v južnej Kalifornii. Mojou špecializáciou je regresná hypnóza. Túto metódu používam už 24 rokov a moji pacienti sa v rámci tejto metódy často vracajú do minulých životov a nachádzajú riešenia problémov, s ktorými si v súčasnom živote nedokážu poradiť. Približne od roku 1991 sa u mnohých pacientov začali objavovať zážitky s mimozemskými bytosťami. Takýchto prípadov som už zaznamenala viac ako tisíc. Niektorí ľudia sa podrobili regresnej metóde až 20-30 krát, jedna žena dokonca päťdesiat krát. Takže sa tu jedná o stovky výpovedí o kontaktoch s tzv. mimozemskými bytosťami. Ľudia sa často pýtajú: ide o skutočnú vec? Môžeme naozaj týmto príbehom dôverovať? Domnievam sa, že áno. Pri týchto sedeniach ľudia nepopisujú len udalosti, ale takisto svoje myšlienky a pocity. Často sa stáva, že plačú, chvejú sa alebo iným spôsobom dávajú najavo svoje emócie. Jedná sa o veľmi intenzívne zážitky, nielen nejaké rozprávanie príbehov.

Zážitky z  únosu môžu byť veľmi rôznorodé. V  čom sa výpovede vašich „unesených“ zhodujú?

Od ľudí, s ktorými pracujem, sa takmer bez výnimky dozvedám, že neexistuje iba jeden druh podivuhodných návštevníkov. Existuje veľa odlišných typov a každý ako by mal svoj vlastný program. V našich televíziách môžete často vidieť programy, ktoré naozaj naháňajú strach – hovorí sa v nich o malých šedých mimozemšťanoch s veľkými očami, ktorí podrobujú unesených traumatizujúcim zážitkom. S niekoľkými takýmito prípadmi som sa osobne stretla, avšak existujú aj iné druhy bytostí a iné druhy zážitkov. Niekedy sa jedná o čisto fyzické zážitky. Niekedy zas telo uneseného ostáva na svojom mieste a celý zážitok sa odohráva mimotelovo, akoby na nehmotnej úrovni.

Tento piktogram v obilí sa podaril vedcom rozlúštiť. Kruh je ako záznam na CD disku, kde sa jednotlivé časti (tie bodky) opakujú po 8 bitov. Po konvercii do počítačového jazyka ASCII, s ktorým kódujeme abecedu, znie odkaz nasledovne: „Majte sa na pozore pred tými, čo vám dávajú falošné dary a porušujú svoje sľuby. Veľa bolesti, no stále je ešte čas. Tam vonku je dobro. Sme proti podvodom. Priechod sa zatvára.“

Určitý vývoj tu je, ale skôr by som povedala, že sa jedná o to, že sa o tomto fenoméne dozvedáme stále viac a viac. Stáva sa stále jasnejším, že unesené osoby počas svojich zážitkov prechádzajú určitý výukový proces. Často sú unesení prenesení na astrálnej úrovni do akýchsi „tried“, t.j. miest kde sú podrobovaný výučbe. Tieto miesta sú evidentne nehmotné, avšak unesení, nezvyknutý na život na duchovnej úrovni, si ich vo svojej mysli predstavujú ako niečo hmotné, aby sa tak s celým zážitkom mohli lepšie vyrovnať. Každý „vidí“ toto miesto, túto školu po svojom – pre niekoho je to klasická školská trieda, pre iných napr. chrám, knižnica alebo laboratórium. „Vyučuje“ sa tu celý rad predmetov. Niektorým ľuďom sú prednášané poznatky o ekológii a spôsoboch, ako chrániť planétu Zem. Iní sa tu zas učia metódam liečenia. Ďalší sú zas pripravovaní na záchrannú činnosť v prípade veľkých katastrof na Zemi. Mala som aj klienta, ktorý sa od detstva učil silou svojej mysle pohybovať predmetmi. Medzi unesenými je skutočne aj celý rad detí. Mnohé z nich rozprávajú ako sedeli v kruhu a hádzali si loptu bez toho, aby sa jej dotkli – jednoducho s ňou pohybovali iba silou svojej mysle. Všetko nasvedčuje tomu, že každý unesený má svoju vlastnú úlohu, a tej je jeho individuálna výuka prispôsobená. Touto úlohou môže byť napríklad boj proti násiliu alebo za záchranu životného prostredia. Alebo zoznamovanie verejnosti s realitou života vo vesmíre a s prítomnosťou mimozemských bytostí na Zemi.

Zmienili ste sa o tom, že existuje viacej typov bytostí, z ktorých každý má svoj vlastný program, ale nie je možné, že sa jedná o jediný typ, ktorý na seba berie v rôznych situáciách rôznu podobu?

Táto možnosť tu je. Často sa dostávam k prípadom, kedy návštevníci rýchlo zmenia svoju podobu – v angličtine tento jav označujeme pojmom „shape-shifting“. Osobne sa však domnievam, že typov bytostí existuje predsa len viacej. Z výpovedí unesených vyplýva, že všetky tieto bytosti sú súčasťou akejsi skupinovej inteligencie, že existujú na omnoho kolektívnejšej úrovni ako my ľudia.

Populárna „filmová“ predstava únosu lietajúcim tanierom

Áno. Rad svedkov, s ktorými pracujem, hovorí o tzv. „transformačných zážitkoch“. Takýto zážitok obyčajne začína tým, že sa v izbe uneseného objaví bytosť „odinakiaľ“. Unesený je potom dopravený na miesto, ktoré sa zdá byť súčasťou inej dimenzie. Často to býva oblasť veľmi intenzívneho svetla. Unesený sa tu cíti omnoho vnímavejší a otvorenejší ako za normálnych podmienok a prežíva stavy náhleho poznania, pri ktorých si uvedomuje skutočnosti a súvislosti, ktoré sú mu v bežnom živote uzavreté. Tieto stavy sa veľmi podobajú niečomu, čo by sa dalo označiť ako „predsmrtné zážitky. Rovnako ako pri nich aj tuto uneseného privíta nejaká svetelná bytosť, z ktorej vyžaruje obrovské množstvo lásky. Táto bytosť uneseného niekedy celkom pohltí, a práve v splynutí s ňou unesený nachádza tieto stavy poznania a uvedomovania. Niektorí svedkovia to popisujú ako splynutie s Bohom alebo Absolutnom.

Stretli ste sa niekedy s fyzickými stopami po únosoch, ako sú napr. implantáty, znamienka na tele atď. ?

Áno. Rad ľudí, s ktorými pracujem majú na svojom tele fyzické stopy po únosoch. Mnohí z nich za mnou prídu krátko nato, ako ich na sebe objavia, a pomocou regresu potom spoločne zisťujeme, čo predchádzalo ich vzniku. Mnohí unesení, ktorí za mnou prichádzajú, sú presvedčení, že majú v tele implantáty. Tieto miniaturné predmety často vytvárajú určitý zvuk alebo môžu majiteľovi spôsobiť prudkú bolesť. Medzi mojich priateľov patrí aj renomovaný chirurg dr. Roger Leir, ktorý pred nedávnom previedol odborné vybratie implantátov z tiel dvoch unesených. Ja sama som bola prítomná pri druhej operácii. Ďalší z mojich priateľov hypnoterapeut a odborník na únosy Derrel Sims, ktorý pri obidvoch operáciách asistoval, mi povedal, že analýza implantátov dokázala, že sú v nich také materiály aké sa na Zemi nenachádzajú. Takže je skutočne možné, že tieto predmety pochádzajú odinakiaľ.

A na záver – kam podľa vás fenomén únosu smeruje?

Nato nie je ľahké odpovedať. Zážitky z únosov sú veľmi rozdielne a individuálne. Existuje napr. skupina unesených, ktorí tvrdia, že sa stali súčasťou programu kríženia mimozemských návštevníkov, ktorého výsledkom je vytvorenie novej rasy hybridných jedincov. Niektorí ľudia si počas regresu vybavujú zážitky stretnutia so svojimi hybridnými deťmi. Napr. dve ženy , s ktorými dosť pracujem, mi rozprávali, ako sa stretli so svojimi dospelými hybridnými synmi. Zdá sa teda, že cieľom istej skupiny bytostí je vytvorenie novej rasy. Uneseným je často odkázané, že je to jediný spôsob, ako zachrániť mimozemskú rasu pred vyhynutím. Neviem, čo je na tom pravdy, ale je isté, že takéto tvrdenia existujú. Jeden a ten istý unesený sa môže stretnúť ešte s inými typmi bytostí, ktoré ho môžu podrobiť zážitkom omnoho duchovnejšieho rázu. Existujú napr. aj akýsi „mimozemskí liečitelia“ – bytosti, ktoré unesených vedú k tomu, aby sa sami stali liečiteľmi. Celý fenomén má teda celý rad tvárí a podôb a na otázku o jeho význame nie je možné dať len jedinú odpoveď. Aspoň zatiaľ nie.

Záznam časti prednášky Barbary Lamb z UFO kongresu:


Tip na knihu:

Gregg Braden – Kódy vedomia – V našom vesmíre sa všetko mení podľa toho, ako zmýšľame. Známy autor na základe moderných vedeckých poznatkov veľmi zaujímavo vysvetľuje, ako sú bunky a atómy ovplyvňované našimi myšlienkami. Definuje nielen myšlienky, ale aj emócie, pocity a podvedomie. Predstavuje možnosti, ako zmenou našich presvedčení želaným spôsobom meniť našu realitu.

Úryvok: Veciam, o ktorých rozmýšľame, vdychuje život to, či sa nám páčia, alebo z nich máme strach. V príklade s romantickým vzťahom je možné predpokladať, že emóciou – vykonávacím príkazom – ktorý živí myšlienky na nášho partnera, je láska. Pocity a presvedčenia, ktoré prežívame, sú definované tým, že sa nám páčia možnosti, aké nám nový vzťah prináša. Sny, ciele a túžby, ktoré máme spoločné so svojím novým partnerom, alebo láskyplný prístup k jeho snom, to všetko uvádza do pohybu udalosti, ktoré naplnia našu realitu. Potom nastane okamih, v ktorom sa všetky dieliky zložia dokopy a naše nové presvedčenie vo svojej dokončenej forme teraz môže poslúžiť ako vzor na vyjadrenie toho, čo sme v sebe vytvorili. Srdce premieňa ukončené presvedčenie na vlny, ktoré prenášajú informácie celým naším telom a von do okolitého sveta, a tak sa to, čomu veríme, mení na jazyk, ktorým hovoríme s kvantovou podstatou vesmíru. Ekvivalentom ukončovacieho príkazu je pocit. Dostaneme signál, že práca na novom presvedčení je hotová a dokončený výstup sa môže prejaviť a uskutočniť. V uvedenom príklade by to predstavovalo pocit, že vzťah sa už začal, že sme sa už vydali na novú životnú cestu s novým partnerom.

Pôvodná cena: 9.80 EUR, Naša cena: 7.35 EUR, Zľava: 25.00 %, Ušetríte: 2.45 EUR


Ďalší rozhovor s Barbarou Lamb: Kruhy v obilí a Barbara Lamb


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 765 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.