google27eaa3905ca3fee3.html

Zenoví majstri sa nám snažia odovzdať jeden druh poznania: aby sme pochopili, že zen nie je len pár oprášených historiek z Ďalekého východu, že má čo povedať každému človeku, v hociktorej dobe a hocikde na svete. Že sme čosi viac, ako nás presviedča logika nášho myslenia a že sa mýlime, ak medzi osobnosť človeka a jeho rozum kladieme rovná sa. Že vesmír, v ktorom žijeme, je vlastne hologram a každá, aj tá najmenšia časť ho odráža celý. Že všetko, čo potrebujeme, máme na dosah. Stačí sa otvoriť mystériu života a jednoducho len byť. Že sme všetci osvietení, len o tom nevieme. 

Zen. Jedna zo škôl mahájánskeho budhizmu, ktorý v Indii, krajine svojho vzniku, zanikol. Vznikla v Číne ako čchan, po prenesení do Japonska ako zen. Obe slová sa odvodzujú od pôvodného sanskritského slova dhjána, teda meditácia. Podľa legendy zen priniesol do Číny roku 520 indický patriarcha Bodhidharma, z Číny do Japonska sa dostal zásluhou zenových majstrov Eisaja (roku 1120), ktorý založil sektu rinzai a Dógena (roku 1160), sekta sótó. Obe sekty sú dodnes živé a majú mnoho stúpencov. Líšia sa od seba tým, že rinzai pred štúdiom budhistických sútier uprednostňuje náhly vhľad a pochopenie skutočnosti, pričom majstri pri svojom kontakte so žiakmi viac využívajú svojrázne, na prvý pohľad až absurdne znejúce hádanky kóany, zatiaľ čo sótó stavia na postupnej, často dlhoročnej duchovnej práci. Všetky zenové sekty pracujú s úlohami v podobe výrokov a dialógov starých majstrov, zvaných mondó.

Zlatý vek zenu nastal v Číne v 10. až 12. storočí počas vlády dynastie Sung, v Japonsku v 13. až 15. storočí, kedy prenikol do všetkých oblastí života a umenia predovšetkým ako spôsob maximálneho sústredenia sa na činnosť s následným uvoľnením. Zen túto pripravenosť vnímať naplno každý okamih kreslí v podobe tigra, silného a pružného, stále pripraveného na skok. Od budhizmu prevzal zen najmä princíp Veľkej Prázdnoty a existenciu Budhu všade a vo všetkom, vrátane každého indivídua, po dvojitej filtrácii cez Čínu a Japonsko mu ostali ako hlavné poznávacie znamenia: odovzdávanie poznania z majstra na žiaka, odmietanie sprostredkovania učenia slovami a ponuka bezprostrednej osobnej skúsenosti nahradzujúcej pochopenie racionálnym rozumom. Na rozdiel od budhizmu nevidí zmysel života v utrpení a zbavovaní sa túžob, ale prebúdza v človeku schopnosť prijímať svet prirodzene, taký, aký je. Pri maximálne zjednodušenom vysvetľovaní tejto možno filozofie, možno náboženstva (i keď bez boha, keďže božskú podstatu nesie podľa neho v sebe každý z nás), možno naozaj len životného prístupu vystačí pochopenie troch, prípadne piatich pojmov. Predovšetkým zen (meditácia), satori (osvietenie, náhle intuitívne a bezprostredné pochopenie Pravdy) a dharma (Pravda sama).

Od budhizmu sa okrem pohŕdania posvätnými textami líši zen aj vzťahom k nirváne a samsáre. Podľa tradičného budhizmu ide o protiklady, z ktorých samsára znamená kolobeh vzniku a zániku všetkých vecí, ktoré sa nám iba klamlivo javia. Nirvána je vytrhnutie z tohto kolobehu, splynutie s Podstatou, Prázdnotou, Jednotou všetkých vecí. Zen kacírsky zrušil dualitu a vyhlásil nirvánu a samsáru za identické pojmy, ktoré súvisia len s týmto javovým, klamlivým svetom.

Najhodnovernejšie staré pramene, z ktorých zen čerpá, sú životopisy od Tao-šuana z roku 645, kde sa nachádza prvá zmienka o Bodhidharmovi, Odovzdávanie lampy z r. 1004, Zápisky besied a výrokov majstra Lin-čiho pod názvom Lin-či-lu a slávna zbierka kóanov Brána bez vchodu s komentármi majstra Mummona z roku 1228.

Do vedomia Američanov a Európanov sa zen dostal v 20. storočí zásluhou dvoch autorít – profesora D. T. Suzukiho z Japonska a amerického filozofa, mystika a publicistu Alana W. Wattsa. Suzuki, ktorý je autorom mnohých diel o zen-budhizme v angličtine a v japončine, pôsobil v 50. rokoch na Kolumbijskej univerzite, neskôr cestoval po celom svete a prednášal o zene. Watts ako radikálny kritik stavu západnej civilizácie ordinoval na jej problémy „východoázijskú terapiu“. K ďalším významným propagátorom zenu na Západe patrí predovšetkým učiteľ Taisen Dešimaru, ktorý dve desaťročia viedol v západnej Európe vlastnú školu. V Japonsku sú dnes zenové kláštory otvorené aj pre vytrvalých záujemcov zo Západu. Čakajú ich tam meditácie, manuálna práca, vegetariánska strava, jednoduchý spôsob života, štúdium niektorých budhistických spisov a rozhovory s majstrom. Dnes už adepti len málokedy prichádzajú do kláštorov kvôli celoživotnej práci na dosiahnutí satori, skôr im ide o duševnú relaxáciu a po určitej dobe sa opäť vracajú do predošlého života s jeho nárokmi.

Kedy, ak nie teraz?

Majster Eihei Dógen sa narodil pred viac ako sedemsto rokmi v bohatej rodine. Ako dvojročnému mu umrel otec a ako sedemročnému matka. Ich strata ho veľmi poznamenala. Ako dvanásťročný navštívil chrám na hore Hieizan, kde sa o rok stal mníchom. Roky bol posadnutý hlbokými pochybnosťami a hľadal majstra, ktorý by ho priviedol k nájdeniu odpovede na otázky, ktoré ho trápili: Ak majú všetky bytosti budhovskú prirodzenosť, aký má zmysel rozvíjať prebudenú myseľ? Načo cvičiť? Prečo si treba oholiť hlavu a žobrať o jedlo?

Odišiel až do Číny, aby to pochopil. Raz uvidel mnícha zohnutého vekom, ktorý pred kláštorom sušil hríby a potil sa na horúcom obedňajšom slnku. Spýtal sa ho, koľko má rokov.

„Šesťdesiatosem,“ odpovedal mních.

„Prečo nepovieš ostatným mníchom, aby ti pomohli?“

„Ostatní nie sú ja.“

„Na slnku je predsa horúco. Nemôže tá práca počkať?“

„Kedy inokedy by sa mala vykonať, ak nie teraz?“

Dógen náhle pochopil, aké dôležité je vykonávať čosi užitočné pre ostatných. Keď sa vrátil do Japonska, šíril učenie založené na poznaní, že každý človek má budhovskú podstatu, ktorú má objaviť a prebudiť. Dógen bol presvedčený, že zen je prístupný všetkým, ale…: „Kto za nás môže dýchať? Kýchať? Myslieť? Prebudiť sa k hľadaniu Cesty a ísť po nej za nás?“

Vo svojom dodnes citovnom príhovore Fukan-Zazen-Gi sa prihovára k žiakom: „Prečo opúšťate svoje domovy /svoje pravé ja/ a potulujete sa po cudzích krajinách? Stačí urobiť jediný krok a minuli ste to, čo hľadáte. Máte v moci všetku utajenú silu ľudského tela, nepremárnite svoj čas. Budhova cesta je vo vás. Vaše telo je podobné kvapke rosy na steble trávy, váš osud blesku. Vaše bytie je iba okamih!“

Majster si ty 

Letná noc v člne na jazere

Kráááá 

Otče, keď som bol chlapec

 opustil si nás 

Teraz ti odpúšťam.

Len si ho predstavte, starého muža ukolísaného pohybom vĺn, ktorého z driemania prebudí vrana a on v náhlom precitnutí pochopí, že je ešte jedna vec, ktorú má v živote urobiť – odpustením zaceliť hlbokú ranu, ktorú mu svojou neprítomnosťou spôsobil dávno mŕtvy otec.

Toto je haiku, bravúrna forma verša japonských básnikov, zachytávajúca každodennosť v tak intenzívnom detaile, že v ňom splývajú skúsenosti celého ľudstva. Autorom je IKKJÚ SÓDŽUN, zenový majster žijúci v 15. storočí. Mních, ktorý nikdy nepredstieral, že je svätý, miloval saké a ženy, z kláštora často odchádzal do krčmy a za prostitútkami. Ako 77-ročný sa zamiloval do slepej dievčiny, ktorá slúžila v kláštore, a žil s ňou dlhé roky. V dojemných básňach opisoval ich vášnivý vzťah [I](Bol som ako starý, bezlistý strom / Skôr než sme sa stretli / Zelené puky vyrašili a rozkvitli / teraz, keď ťa mám / Nikdy nezabudnem / ako mnoho ti dlhujem / vďačný za to / že ešte stále spievam nahlas každú noc / nahlas sebe, oblohe, mrakom / Pretože ty si dala dobrovoľne / svoje ruky / svoje ústa / svoje ňadrá / svoje dlhé vlhké stehná).[/I] Ako 82-ročný sa stal opátom kláštora Daito-kudži a vo svojich básňach sa ďalej pýtal, čo je vlastne zlé na rozkoši tela, na jeho prirodzených potrebách, aká autorita to chce zatracovať sex?

A ešte jedna z jeho obľúbených básní:

Žiadni majstri

Len Ty

Majster si Ty

Skvelé, nie?

Používať telo pre vesmír 

KODO SAWAKI bol tým majstrom, ktorý v 20. storočí znovu oživil zen v Japonsku. Rodičia mu umreli, keď mal päť a osem rokov. Jeho adoptívny otec bol lenivý človek, ktorý sa pohyboval vo svete hazardných hier a verejných domov. Chlapec odmietol žiť týmto spôsobom. Pomohli mu vzdelaní priatelia, ktorí mu umožnili študovať. Neskôr sa rozhodol stať sa zenovým mníchom. Známym v celom Japonsku sa stal hlavne po druhej svetovej vojne, kedy vyučoval  laikov i mníchov na rôznych miestach, prednášal na univerzitách a vo väzniciach. Dostal prezývku „bezdomovec Kodo“, pretože sa odmietal usadiť a stále cestoval sám. Keď umieral, díval sa z lôžka na horu Takagamine, jeho posledné slová boli: „Podívaj sa na to. Príroda je veľkolepá. Ľudským záležitostiam rozumiem. Počas celého života som nevidel človeka, ktorému by som sa mohol plne podriadiť, ktorého by som mohol bezvýhradne obdivovať. Ale tá hora na mňa stále zhliada a hovorí: Kodo, Kodo.“

Povedal aj: „Budhizmus nie je japonský alebo čínsky. Nie je to história ani archeológia, psychológia ani morálka. Je to spôsob poznania toho, ako pohybovať svojím telom; tam môžeme nájsť svoj pravý život. Viera teda nie je žiadosť adresovaná Bohu: „Uzdrav ma, daj pozor, aby sa mi nič neprihodilo.“ Viera nežobre ani u Boha ani u Budhu. Náboženstvo musí byť skutočné, praktické. Používať toto telo pre celý vesmír – to je naše cvičenie zazenu. Náboženstvo znamená uspokojiť najhlbšiu ľudskú túžbu. A to môže urobiť iba každý sám.“

Získavať, keď strácame 

V 20. storočí začali do japonských kláštorov prichádzať Európania a Američania hľadajúci to, čo nenachádzali v západnej civilizácii, zameranej jednostranne na materiálne hodnoty. Väčšina z nich sa však veľmi skoro vrátila do pohodlia elektriny, teplej vody a automobilov. Generácia hippies zen síce propagovala, ale nechápala. Zen má totiž ďaleko od uvoľnenia pudovej stránky človeka či navodzovania si osobitých stavov vedomia drogami. Až v posledných desaťročiach začína Západ tušiť, že táto atraktívna východná filozofia znamená predovšetkým náročnú prácu na sebe a zmenu vlastného života i jeho hodnôt.

Po knihách D. T. Suzukiho, ktoré síce vzbudili záujem, ale zároveň varovali, že sa zen pochopiť bez každodennej praxe jednoducho nedá, prichádza do Európy taký výrazný učiteľ, akým bol TAISEN DEŠIMARU. Narodil sa roku 1914. Študoval v Tokiu ekonómiu a angličtinu. Už vtedy sa zaujímal o spojenie duchovných a materiálnych záujmov človeka. Bol žiakom majstra Kodó Sawakiho. Roku 1966 ho pozvala skupina európskych makrobiotikov do Francúzska. Stal sa misionárom zenu v Európe, kde viedol zazenové cvičenia a prekladal do angličtiny základné diela zen-budhizmu. Umrel roku 1982. Jeho odkaz žiakom znie: [I]“Chcel som dnešných mladých ľudí naučiť niekoľko pravidiel, aby našli svoju cestu životom. Tie pravidlá sú: Zmeniť okolnosti, a pritom sa podľa nich riadiť. Získavať, keď strácame. Žiť, keď umierame. Sú to tri hlboké kóany, kľúče k zenu. Zen neznamená len prispôsobovať sa okolnostiam, zen nehovorí “musíš”. Niekedy je nutné okolnosti zmeniť. Zmeniť okolnosti a pritom sa podľa nich riadiť, znamená harmonizovať s nimi a pritom ich nasmerovať podľa svojho ideálu. Nie v zmysle egoistického nasmerovania, ale podľa vesmírneho poriadku. Priviesť prostredie a okolnosti k znovuobjaveniu vesmírneho poriadku. To je úlohou zenového mnícha a bódhisattvu.”[/I]

Strom v lese 

ADŽÁN ČÁ sa narodil roku 1918 v Thajsku. Ako 20-ročný si vybral život mnícha. Ťažká choroba a smrť jeho otca mu tvrdo pripomenula neistotu ľudského života. Uvedomil si, že hoci roky študoval pálijské posvätné texty, vôbec ho to nepriblížilo ku koncu utrpenia. Preto sa vydal na cesty ako asketický mních. Živil sa lesnými plodinami, v džungli v blízkosti tigrov a hadov uvažoval o smrti, dokonca meditoval aj na pohrebisku, aby čelil svojmu strachu zo smrti. Vrátil sa do rodnej dediny, kde založil kláštor, do ktorého začali prichádzať žiaci. Viedol tvrdé a náročné cvičenia, mníchov často tlačil až na hranice ich možností. Vytváral pre nich zdanlivo nezmyselné pracovné projekty, aby narušil ich pripútanosť k získanému pokoju. Učil žiakov aj v Londýne a v Amerike. Keď ho vážna choroba upútala na lôžko a na desať rokov úplne paralyzovala, jeho žiaci ho obetavo opatrovali, vďační za príležitosť poslúžiť učiteľovi, ktorý im s trpezlivosťou ukazoval Cestu. Často hovorieval: [I]„Som ako strom v lese, obsypaný lístím, kvetmi a ovocím. Vtáci priletia zobať a hniezdiť, zvieratá hľadajú odpočinok v jeho tieni. Napriek tomu strom sám seba nepozná, len nasleduje svoju prirodzenosť. Je taký, aký je.“  

Ak máme zen 

Čo môže zen-budhizmus, táto esencia skúseností Ďalekého východu, dať nášmu súčasníkovi, žijúcemu v uponáhľanej spoločnosti, orientovanej na hromadenie vecí, kariéru a nadvládu rozumu?Zen nám ukazuje iné hodnoty života, ako sú tie naše, ktoré nás aj tak nerobia šťastnými. Učí nás, ako sa otvoriť veľkému mystériu života, ktoré máme naporúdzi každú sekundu svojho života a tam, kde sa práve nachádzame. Aj keď nám to miesto možno pripadá neznesiteľné, je presne tým, čo práve potrebujeme, kde sa máme učiť žiť spokojne a vyrovnane. [I]„Tónina života sa základne zmenila. Je v tom čosi omladzujúce, ak máme zen. Jarné kvetiny sa smejú veselšie, horský potok prúdi priezračnejšie,”[/I] hovorí D. T. SUZUKI. Mnísi v zenových kláštoroch dosahujú osvietenú myseľ, silné telo a čistú osobnosť. A potom, či už ostávajú žiť v kláštore, alebo sa vracajú do verejného života, vedia, že majú konať v súlade s tým, čo prichádza samé, uznávať a ctiť si seba samého i ostatných a konať dobro bez ohľadu na vďaku. Zen sa na túžbu po majetku, po kariére díva ako na jednu z najhorších túžob, ktoré môžu človeka postihnúť. Pripútanosť k veciam, alebo hoci i k ľuďom je podľa zenu zlá. Nehlása však odriekanie, naopak, učí žiť naplno, každú chvíľu života vychutnávať. Dať všetky schopnosti, ktoré človek dostal – fantáziu, tvorivosť, telo i dušu, srdce i rozum, áno, i rozum jedinému cieľu – pochopeniu najvyššej Pravdy. Teda nie splneniu osobných želaní a túžob, ako sme presvedčení my.

A na záver…

…ešte zen ako myslenie všedného dňa. Všetko, čo robíme alebo s čím prídeme do styku, je zen: „Nepretržite sa cvičíš v pravde?“, spýtal sa žiak jedného z veľkých majstrov. „Áno.“ „Ako?“ „Keď som hladný, jem, keď som unavený, spím.“ „To predsa robí každý. Možno o všetkých ľuďoch povedať, že cvičia tak, ako ty?“ „Nie.“ „Prečo nie?“ „Pretože oni keď jedia, nejedia, ale myslia na všemožné veci a nechávajú sa tým rušiť. Keď spia, nespia, ale snívajú o tisícoch vecí. Preto nie sú takí, ako ja.“

Zostavila: Danica Janiaková

Zdroj: http://www.kontakt50.sk/bavi-nas/historia/263-prebudit-sa-a-hladat-cestu.html

Použitá literatúra:

  • Adžán Čá: Strom v lese. DharmaGaia 1999, 158 s.
  • Múdrosť zenu. Nestor 1998. 350 s,
  • Karel Tauchmann: Zenoví mistři. Votobia1996. 152 s.
  • ZEN. Zborník 1 – 7. Cad Press 1989 – 1996. 350 s.

Tip našej redakcie:

Eduard Valentík – Zen v běžném životě – Český autor rozpráva o zenovom prístupe k bežnému životu. Nejde mu o zen ako o náboženstvo či duchovnú cestu, ale ako o životnú filozofiu, ktorá človeku dokáže dať neobyčajnú silu, múdrosť, nadhľad a vnútorný pokoj. Kniha je písaná obyčajným, miestami až mierne drsným jazykom, aby bolo jasné, že sa prihovára reálnym ľuďom z mäsa a kostí, a nie nejakým povzneseným meditujúcim bytostiam. Takíto ľudia tu nájdu veľa inšpirácie aj praktických podnetov, ktoré im pomôžu rásť – ak o to majú záujem.

Pôvodná cena: 6.00 EUR, Naša cena: 4.80 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.20 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 1 052 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.