google27eaa3905ca3fee3.html

182713318Zdanlivo nič, avšak po prelúskaní súvislostí oveľa viac ako by ste čakali…

Rada by som Vám predstavila 10 jednoduchých tipov šetrného prístupu k nášmu životnému prostrediu, ktoré si môže osvojiť každý jedinec bez rozdielu na okolnosti, ktoré ho obklopujú. Finančne sú tieto spôsoby skutočne zanedbateľné. Jediné, čo nás to bude stáť, je zbavenie sa ľahostajnosti voči nášmu okoliu a uvedomenie si, že aj my nesieme osobnú zodpovednosť za podobu prostredia, v ktorom žijeme.

Konkrétna podoba životného prostredia odzrkadľuje náš prístup k nemu a zároveň poskytuje výpovednú hodnotu o uvedomelosti obyvateľov, ktorí ho obklopujú. Kvalitatívny smer akým sa bude uberať môžeme ovplyvniť každodennými voľbami, častokrát úplne jednoduchými a finančne nenáročnými. Keďže mi prostredie, v ktorom žijem nie je ľahostajné, rada by som sa s Vami podelila o spôsoby konania, ktoré naše prostredie zbytočne nezaťažujú. Pričiňme sa svojim zodpovedným správaním radšej o udržanie či ochranu nášho okolia ako o poškodenie a zanedbanie.

1. Osobná hygiena

Pitná voda je zdroj, ktorý si zaslúži skutočne uvedomelé využívanie. Jedným zo spôsobov ako ňou neplytvať zbytočne je aj efektívne čistenie zubov. Počas čistenia môžeme zastaviť tečúcu vodu a neplytvať tak niekoľkými litrami pitnej vody. Takto sa v pokoji môžeme sústrediť na poctivú ústnu hygienu. Vrámci osobnej hygieny je vhodné preferovať recyklovaný toaletný papier. Je to tovar, ktorý sa hneď po použití likviduje a preto je vhodné pri nákupe zvoliť recyklovaný druh, ktorý umožňuje jeho opätovné využitie.

Rovnako šetrná k nášmu prostrediu, a k nášmu telu taktiež, je krátka sprcha. Účinnejšia sprcha je tá, ktorá nás otuží a dodá nám pocit sviežosti a neslúži primárne ako pravidelný spôsob zahrievania.

2. Používanie plátených tašiek

Plasty na nás číhajú na každom kroku. Proces ich výroby a zneškodnenia je vzhľadom na ich častokrát jednorázové použitie neadekvátny. Spôsob ako znížiť ich spotrebu predstavuje používanie plátených tašiek. Odporúčam mať v kabelke permanentne aspoň 2 plátené tašky. Takmer každý deň sa naskytne priestor na ich využitie. Napríklad pri nákupe potravín v obchode, na uloženie vecí na tréning a pod. V kabelke by teda popri peňaženke, kľúčom a mobilu nemali chýbať ani 2 plátené tašky. Skutočne nám pomôžu odbremeniť naše prostredie od desiatok plastových vrecúšok či tašiek.

3. Eliminácia plastových pohárov

Ďalšia praktika, s ktorou sa takmer každodenne stretávam v práci je pitie filtrovanej vody z barelov, čo prináša neadekvátny vedľajší efekt v podobe plastového odpadu po použití plastového pohára.

Ked som si raz v práci naberala vodu do pohára, môj kolega si najskôr vzal plastový pohár , raz sa z neho napil a odhodil do koša. Opýtala som sa ho prečo nepoužíva sklenený pohár alebo hrnček. Mikol plecami a vyhovoril sa, že si ho stále zabudne doniesť. Možno ho doteraz nemá a zaplavuje nás plastom… Avšak aj Vy môžete skúsiť položiť túto otázku svojmu kolegovi v podobnej situácii a reakcia bude odlišná. Ak sa tak stane, tento článok má úspech.

V priebehu pár sekúnd sa plastový pohár zmení na odpad. Denne tak produkujeme pri pití filtrovanej vody desiatky kilogramov odpadu. Tento zbytočný odpad môžeme eliminovať aj tým, že si v kabelke či taške nosíme malú pollitrovú fľašku. Pitný režim je dôležitý a nosenie si síce plastovej fľaše v príručnej taške je určite efektívnejšie pre naše prostredie ako využívanie plastových pohárov na dennej báze.

4. Elektronická fakturácia pre podnikateľov

Vrámci spoločensky zodpovedného podnikania sa podnikatelia môžu prikloniť k elektronickej fakturácii. Okrem čiastočného šetrenia životného prostredia je prehľadnosť, jednoduchosť či skladnosť neopomenuteľnou výhodou. Odpadávajú taktiež náklady na poštovné. Kedže elektronická faktúra nepodlieha fyzickému transportu, neprispieva teda k znečisteniu prostredia výfukovými plynmi, ktoré pri preprave nepochybne vznikajú.

5. Výpisy z bankových účtov.

Mnoho z nás obdrží poštou každý mesiac výpis bankových transakcií, ktoré sú evidované k nášmu účtu. Niektorí si ho rýchlo preletia vrámci kontroly mesačných výdavkov a poniektorí ho ani neotvoria a založia rovno do zberu – tak ako som to kedysi robievala ja. Rovnakú kontrolu môžeme vykonať priamo cez internet banking a zároveň je táto forma kontroly chránená prístupovým heslom, čo predstavuje vyššiu mieru bezpečnosti. Papierový výpis môžeme zmeniť na elektronický jedným klikom, ktorý nám zaberie len pár sekúnd. Týmto sa zbavíme zasielania pravidelných mesačných výpisov v papierovej podobe. Malý klik pre seba, ale veľký „like“ pre naše životné prostredie, čo Vy na to?

6. Oznam na poštovej schránke.

Každý z nás týždenne obdrží zopár reklamných letákov, ktoré nám poväčšinou len zaberajú miesto v schránke a „maskujú“ skutočne dôležitú poštu ako napr. účty či lístky z pošty. Drvivá väčšina týchto reklamných letákov skončí v koši či v lepšom prípade v zbere. Pokojne by sa mohol počet týchto reklamných materiálov znížiť uvedením formulky na vašej schránke:

Prosím nevhadzujte reklamné letáky. Za pochopenie ďakujem. Prispejme spolu k ochrane nášho životného prostredia.“

Slovíčko „spolu“ hrá v tomto kontexte dôležitú úlohu. Indikuje súdržnosť oboch strán a vyvoláva pocit zodpovednosti aj na strane roznášajúceho.

Obyvatelia bytovky by nemuseli byť o reklamné letáky nutne ochudobnení. Mohli by byť rovnako informovaní prostredníctvom ponechania troch kusov reklamných letákov v spoločných priestoroch. Postačila by nástenka, kde by roznášajúci prišpendlíkoval 3 výtlačky. Ten, kto má záujem preštudovať si marketingový odkaz, môže tak rovnako učiniť v spoločných priestoroch bytovky. Tieto letáky predsa len nie sú vhodnou literatúrou ku kávičke v pohodlí domova 🙂 Alebo aspoň by nemali byť 🙂

Možno práve týmto spôsobom by dostali susedia priestor na milý priateľský rozhovor. Vymeniť si len tak pár viet, poohovárať zľavy a novinky v reťazcoch… Koniec koncov, prečo sa nepokúsiť utužiť susedské vzťahy tak banálnym spôsobom? Zrazu by susedov nespájalo len zdieľanie spoločného priestoru v bytovke, ale aj jednotný – ekologický prístup k nemu.

7. Doložka za podpisom pri odosielaní mailov.

Aj na prvý pohľad tak rutinná aktivita akou je každodenné posielanie emailov sa môže po malej úprave zmeniť na plnohodnotný odkaz. Mailová komunikácia je v dnešnej dobe vzhľadom na frekvenciu jej využívania takmer porovnateľná s verbálnou formou komunikácie. Prostredníctvom odoslania mailu môžeme jednoducho vyjadriť náš postoj voči životnému prostrediu uvedením doložky za podpis. Stretavam sa najma s formulaciou:

Please consider your responsibility to the environment before printing this e-mail “.

Táto formulka odzrkadľuje uvedomenie si osobnej zodpovednosti za stav nášho okolia. Aj takýmto spôsobom môžeme inšpirovať ostatných ľúdí k prehodnoteniu dôsledkov ich konania.

8. Separovanie špecifického materiálu

Menšiu záťaž pre naše životné prostredie predstavuje aj separovanie nepoužitých liečiv či tabletiek a vybitých bateriek prostredníctvom subjektov na to autorizovaných. Zo zákona vyplýva každému subjektu, ktorý predáva tento tovar konečnému spotrebiteľovi , povinnosť zabezpečiť bezpečné zlikvidovanie tohto materiálu ak o to fyzická osoba požiada a tento materiál v predajni odovzdá na likvidáciu. Výhodou takejto likvidácie je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia nakoľko jednotlivci častokrát nevedia adekvátne zaobchádzať s týmto materiálom. Využite túto možnosť a informujte sa u vášho predajcu o separovaní špecifického druhu odpadu.

Nedávno mi expirovala bankomatová karta a novú, ktorú som od banky obdržala, som si šla aktivovať do najbližšej pobočky. Zároveň som tu odovzdala starú kartu na recykláciu. Síce mi pracovník nevedel odpovedať na otázku ako s ňou v centrále naložia, ale možno som mu aspoň vnukla podnet, aby sa bližšie informoval či zamyslel sa nad tým. Možno v budúcnosti aj on informuje iného zákazníka o možnosti likvidácie a odporučí mu, aby kartu nezahodil do koša, ale odovzdal na pobočke banky. A domino efekt je na svete.

Samotné ekologické správanie jedného človeka je síce fajn, avšak oveľa väčší osoh môže priniesť vyvolanie podnetu, inšpirácie či hlbšieho záujmu u iného človeka, ktorý v ňom vzbudí proaktívne konanie.

9. Vetranie počas zimy a šetrenie tepelnej energie

Aj počas zimy je potrebné z času na čas vyvetrať. Ideálne je zvoliť spôsob, pri ktorom prevetráme vzduch v miestnosti, ale nespotrebúvame zbytočne tepelnú energiu. Ak teda otvoríme okno za účelom vetrania, vyššiu efektivitu dosiahneme kratším avšak intenzívnejším vetraním. Vzhľadom na šetrný prístup k životnému prostrediu odporúčam počas vetrania regulovať prísun tepelnej energie a znížiť jej intenzitu aspoň o polovicu. Nie však celkom na minimum, aby sme sa vyhli výrazným teplotným výkyvom. Rozhodne teda nevetráme, ak sú v miestnosti zapnuté radiátory na maximum.

10. Potvrdenka pri výbere hotovosti z bankomatu

Ďalším jednoduchým spôsobom ako neplytvať zbytočne papierom je odmietnutie potvrdenia pri výbere hotovosti z bankomatu . Je na mieste podotknúť ,že po každom výbere nás banka o stave účtu informuje aj prostredníctvom sms. Podrobnejší prehľad o stave účtu nám poskytne Internet banking. Vytlačenie potvrdenky je teda zbytočný duplikát tej istej informácie, ktorú následne obdržíme aj formou sms správy.

11. Bonus – čítačka kníh

Tento spôsob uvádzam vrámci „bonusu“, pretože sa od predošlých spôsobov odlišuje vyššou finančnou náročnosťou . Avšak z dlhodobého hľadiska je to nielen ekologickejšia varianta, ale aj finančne návratná.

K mnohým knihám sa po čase vraciame, pretože v nich nájdeme cenné informácie, prípadne si ich dopĺňame o vlastné poznámky a komentáre, takže tlačená podoba má svoje opodstatnenie. Čo sa však deje s beletriou po jej prečítaní? Málokedy sa k nej opätovne vraciame, ak vôbec. V prípade ak čítate pravidelne beletriu, je udržateľnejšie zaobstarať si čítačku kníh. Je ideálnym riešením – šetrná v nášmu zraku aj životnému prostrediu . Zároveň nám pomáha ušetriť miesto v knižnici pre iné tituly. Moju knižnicu tvoria knihy s určitou informačnou hodnotou, prínosom či motivujúcim podnetom. Beletria je síce skvelým spoločníkom, avšak fyzické miesto v mojej knižnici si pri dnešnom kvante titulov zaslúži kniha s hlbším posolstvom.

Riešenia začínajú u jednotlivca. Stručne som sa s Vami podelila o môj prístup k nášmu prostrediu .Možno si aj vy osvojíte niektoré tipy a z môjho prístupu sa stane aj váš prístup. „Ja“ sa pretransformuje na „My“ a výsledok bude markantnejší. Inšpirujte svojich partnerov, priateľov či kolegov a budujte z vášho okolia lepšie miesto na život.

Prejavme tak spoločne úctu k nášmu prostrediu.

ecology


Súvisiace články:


Tip na skvelú knihu s akciovou zľavou:

Steve Gagné – Energetika jídla – Komplexný, zrozumiteľný a dôležitý výklad duchovnej stránky potravy, ktorú prijímame. Kniha popisuje kvalitu energie a “duše” v každom jedle. Autor ukazuje, ako naše spojenie s potravou oživiť a dať do poriadku našu fyzickú aj duševnú nerovnováhu. Uvádza obsiahly zoznam potravín a ich vlastností; vysvetľuje, ako nás každé jedlo ovplyvňuje na najhlbšej úrovni. Učí, ako sa stravovať, aby sme prijímali rôzne kvality a poskytovali vhodnú výživu telu aj duši.

Pôvodná cena: 15.20 EUR, Naša cena: 2.00 EUR

Zľava: 86.84 %, Ušetríte: 13.20 EUR


(Prečítané 707 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.