google27eaa3905ca3fee3.html

Multidimensional-Cosmic-Consciousness-Neo-HumanKen Wilber (1949), významný súčasný filozof, predstaviteľ tzv. integrálnej teórie, predniesol nedávno zaujímavú prednášku na tému rast versus prebudenie. Základná myšlienka je tá, že prebudenie a rast sú dve rozdielne veci, ktoré môžu prebiehať súčasne na rôznych rovinách; ľudia si ich však žiaľ často pletú.

Každý človek má viaceré druhy inteligencie: kognitívnu (meranú bežnými IQ testami), emočnú, morálnu a pod., ktoré sa vyvíjajú – prechádzajú rôznymi stavmi či úrovňami. Všetky tieto druhy inteligencie prechádzajú v zásade rovnakou morálnou líniou vývoja. Tá má tieto štádiá: egocentrická – etnocentrická – svetocentrická – integrovaná.

Je zaujímavé, že hlboké meditačné stavy môžeme zažívať na akejkoľvek vývojovej úrovni. Z toho vyplýva, že meditatívne či mystické zážitky/stavy si vysvetľujeme podľa toho, na akej vývojovej úrovni sa nachádzame. Tak napríklad môžem mať pocit, že som osvietený alebo že som zažil úžasný stav či vhľad, ale aj tak budem mať rôzne predsudky, komplexy, cítiť nevraživosť až nenávisť voči určitej skupine ľudí a podobne. Môžem mať pocit, že som zažil jednotu s vesmírom, ale táto moja jednota žiaľ siaha len „odtiaľ – potiaľ“. Stále mám totiž ešte „nad sebou“ úrovne a rozmery, o ktorých ani netuším! Moje osvietenie je limitované. Nemôžem totiž zažívať jednotu s niečím, čo vôbec nevnímam, čoho si nie som vedomý, čo som do seba zatiaľ neintegroval. Ostávam uviaznutý v určitom stave duality, na nižšom vývojovom štádiu, bez ohľadu na to, aké intenzívne môžu byť moje zážitky pri meditácii (či iných duchovných praktikách, alebo aj pri drogových zážitkoch a tzv. zmenených stavoch vedomia – pozn. autorky článku). Jednoducho povedané, ešte mám ďaleko k skutočnej jednote a nedualite. Určite všetci poznáme ľudí, ktorí sú uznávanými autoritami v oblasti meditácie (alebo jogy či iných ezoterických disciplín – pozn. autorky), a napriek tomu sú autoritatívni, alebo možno homofóbni, sexistickí, xenofóbni či rasistickí. Sú jednoducho stále na úrovni č. 2 – etnocentrickej.

Čím viac človek dozrieva a rastie, tým viac sa jeho ďalšie vývojové štádiá rozširujú – čoraz viac toho do seba zahŕňajú, sú jednotnejšie, celistvejšie, inými slovami, väčšie. Tak sa cez prvotnú identifikáciu iba so svojím telom/Ja cez identifikáciu so svojou skupinou/vierou/rasou/kultúrou/životným štýlom dostávame k identifikácii/jednote so všetkými skupinami a jedincami – až napokon s celým ľudstvom. S väčším celkom.

Rast (inteligenčné štruktúry) a prebudenie (meditačné stavy) môžu byť na sebe navzájom prakticky úplne nezávislé. Dá sa byť vyspelý a nachádzať sa „vysoko“ v jednej oblasti, a pritom byť „nízky“ v inej. Kombinácie sú nevyčerpateľné. Niektorí ľudia sú veľmi ďaleko v morálnom alebo inteligenčnom raste, ale nemajú takmer žiadne skúsenosti či zážitky s prebudením, a naopak. Mať úspech v jednom neznamená nevyhnutne úspech aj v druhom. Preto treba meditačnú (ezoterickú – pozn. autorky) prax prepájať s inými formami rastu a vývoja. Rast pracuje s relatívnou pravdou, prebudenie s najvyššou pravdou. Len prebudenie nás môže doviesť k osvieteniu a metamorfóze, podstatné je však kombinovať tieto dva prístupy. To totiž predstavuje to pravé prepojenie formy a prázdnoty, konečného a večného.

Len tak sa staneme skutočne vyspelými, integrovanými, inteligentnými bytosťami. A len to môže ľudstvu priniesť šancu na skutočné prebudenie a mier.

Kto chce (a rozumie po anglicky), môže si prednášku vypočuť zadarmo na internete v rámci podujatia, ktoré pripravilo a bezplatne zverejnilo americké budhistické vydavateľstvo Wisdom Publications. (Eugenika v spolupráci s ním vydala v preklade viacero kníh, najnovšie Probuď se! zenovej majsterky Daehaeng Kun Sunim.)

Upozorňujeme však, že táto akcia pobeží na internete už len 2 dni:

Microsoft-Word-Document-(2)-1


Skvelá novinka z nášho vydavateľstva:

300-probud-se_1430224906_mediumDaehaeng Kun Sunim – Probuď se! – Jak vnést naši vnitřní moudrost do každodenního života – Slávna zenová učiteľka nádherne rozpráva o podstate ľudskej mysle. Táto vaša pravá podstata sa vie “pobiť” so všetkým, čo príde, a to v akejkoľvek podobe. Vaša beztvará myseľ nepozná prekážky a jej fungovanie nie je na ničom závislé. Jediné, od čoho všetko závisí, je základná nekonečná energia, ktorá sa nachádza všade vo vesmíre. A keďže sme prepojení so všetkým vo vesmíre, znamená to, že myšlienky, ktoré vytvárame, ovplyvňujú všetko v našom svete.

“Nahlížejte na věci vždy pozitivně. Jelikož jsme propojeni se vším ve vesmíru, myšlenky, které vytváříme, ovlivňují vše v našem světě. Byť je těžké tomu uvěřit, naše myšlenky opravdu utvářejí náš svět. Vše se v podstatě mění a projevuje každým okamžikem, ovšem směr této energie určují a tvar jí dávají myšlenky, jež produkujeme. Což se těsně pojí s druhým aspektem: neobviňujte ani nekritizujte ostatní. Jestliže někoho kritizujeme, uzamykáme ho do formy naší kritiky, takže pro něho je těžké se změnit a pro nás vidět, jaký je doopravdy. Zároveň tím popíráme jakoukoli naši roli v tom, co se stalo, a ignorujeme naše spojení s dotyčnou osobou. Přitom je v podstatě jinou podobou nás samých, a pokud to ignorujeme, obracíme se zády k neduální povaze reality. Obě uvedené připomínky berte velmi vážně – negativní pohled a tendence kritizovat ostatní nadělá na vaší duchovní stezce větší paseku než cokoli jiného.”

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


 

(Prečítané 547 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.